Caterpillar 785 - sklápěč

Sdílej
 
250 tun celkové hmotnosti, z toho 136 tun nákladu, motor o výkonu přes 1000 kW, délka 11 m, šířka 6 m, výška 5,5 m. Již základní technické údaje napovídají o neobyčejné velikosti a výkonech stroje, který je předlohou vystřihovánky. Uplatnění nacházejí při přemísťování značného množství zeminy či kamení - na velkých stavbách, výstavbě dálnic, vodních děl, v lomech ap.

Návod na sestavení

Foto
Při sestavování modelu je připraveno několik možností - podle obtížnosti stavby. Díly s oranžově podloženým číslem jsou nezbytné, zeleně podložená čísla označují díly volitelné. Záleží na vaší šikovnosti.
Volitelné díly 30 - 34 jsou zábradlí, díly 36 - 41 vytvářejí po sestavení mechanismus, který brzdí pohyb korby a umožňuje ji ponechat v jakékoliv poloze. Volitelné díly 42 - 44 +D jsou maketou hydraulických válců a pístů pro zvedání korby. Způsob sestavení je popsán v dalším textu a rozkreslen v návodném obrázku.
Podvozek
Základem podvozku je díl 1. Stejně jako ostatní díly jej nahrubo vystřihněte. Oproti většině jiných dílů jej před dalším zpracováním podlepte kancelářským papírem (zároveň podlepte díly 13, 14, 27, 41) a pod zátěží nechte proschnout.
Narýhujte u všech dílů ohyby podle černých šipek vně kresby, propíchněte otvory označené červeným křížkem. Pokud použijete brzdicí mechanismus korby, je potřeba vyříznout vyznačený otvor v dílu 1. Nemějte obavy z případného nezdaru při lepení mechanismu. Vyříznutý otvor se v každém případě přelepí dílem 14, bez následků na vzhled modelu.
Foto
Narýhované díly přesně vystřihněte, ohněte hrany a chlopně. V případě, že jste otvor v dílu 1 vyřízli, přilepte na zadní čelo -vnitřní stranu - zpevňující jazýček, ponechaný ve výřezu. Nyní díl 1 slepte. Lepení vám usnadní čísla v kroužcích na chlopních, která označují doporučený postup lepení.
K dílu 1 přilepujte další díly. Nejdříve dí1 2 - rám s motorem. Postup je opět vyznačen čísly v kroužcích - vedle pozičního čísla na dílu 1. Po přilepení chlopně - krok l - vsuňte do otvorů pro osu předních kol špejli, zkontrolujte geometrii lepených dílů, po uspokojivém výsledku pokračujte v lepení. Poté sestavte díl 3 - pochůznou plošinu. Nejdříve slepte boky s čely pomocí chlopní - krok 1 a 2. Déle přilepte obě spodní strany plošiny k jejímu rubu a na vyznačená místa chlopně zpevnění boků plošiny. Vlepte vnitřní stranu čelních ploch. Takto připravený díl přilepte k dílu 2 a 1, potom připevněte díl 4 - chladič. Slepte díly 30 a 33 - zábradlí. V případě, že se vám zábradlí nezdaří, není nezbytné je na plošinu lepit, model lze sestavit i bez něho. Místa pro přilepení zábradlí proto nejsou označena pozičními čísly, ale budou přelepena stejně pokreslenými ploškami na zábradlí. Místo pro kabinu je na plošině označeno pozičními čísly - 9 ? 30. Číslo 9 platí pro ty, kdo zábradlí lepit nebudou; číslo 30 patří zábradlí, zároveň použijete výplňový díl 35 - pro rovné přilepení kabiny. Dále přilepte kabinu, díl 9, a k plošině vzduchojem, díl 10. Na vašem rozhodnutí je opět uplatnění vzduchových filtrů - díl 34 + C. Otvory pro špejli C jsou již v dílech 1 a 2 vytvořeny, v díle 3, plošině, je vytvoří ti, kdo filtry použijí. Místo je označeno pouze žlutým kroužkem. Ze špejle uřízněte podle návodného obrázku dvě špejle -C-. Na jejich konce natočte díly 34 a vlepte je do modelu.
Brzda korby (není potřeba pro jednoduché provedení)
Připravte si díly 36 - 41. Do podvozku vlepte vodicí díl 36 tak, aby šipka směřovala k zadnímu čelu podvozku. Slepte k sobě obě strany dílů 39 a 41. Sestavte díly 37 a 40. Spojené díly 37 a 38 vytvářejí kapsu pro píst - díl 39 -, který se zde pohybuje ve vazbě na pohyb korby. Třením pístu o kapsu pohyb korby brzdí, tím je možné ponechat korbu v jakékoliv poloze. K dílu 37 přilepte jednu stranu dílu 38 a nechte zaschnout. Poté přiložte díl 39 (bez lepení!) ke straně se škrtnutou kapkou. A opět prozatím bez lepení přiložte druhou stranu dílu 38 k dílu 37. Třecí píst - díl 39 - by se neměl pohybovat ani lehce, ani ztuha. Pohyb pístu si takto vyzkoušejte a pak druhou stranu dílu č.38 přilepte. Díl 39 vyjměte. Slepené díly 37 a 38 přilepte k vodicímu dílu 36 do podvozku.
Nyní podvozek odložte a začněte slepovat korbu.
Sestavení korby
Korba je vytvořena čtyřmi díly - 26, 27, 28, 29. Začněte dílem 26, dodržte postup lepení. Slepte čelo korby - kroky 1 - 4. Na rubovou stranu převisu přilepte pomocí chlopní ztužující okraje převisu. Vnější a vnitřní stranu boků korby k sobě nepřilepujte, slepte pouze jejich styk na zadní straně korby. Korbu nyní otočte dnem vzhůru. Slepte boky se dnem - kroky 5 a 6. Ke chlopni s číslem 28 přilepte díl 28 - ztužující prvek. K dílu 28 přilepíte další části dna - kroky 8 a 9. Poté přilepte díl 28 ke dnu korby. Korbu nechte v poloze dnem vzhůru. K rubu převisu přilepte díl 27, který následně přilepíte k čelu korby (pozor na geometrii!) a nakonec k dílu 28. Na vyznačená místa dílu 27 přilepte vzpěru, díl 29. Pokud použijete brzdu korby, přilepte na vyznačené místo na spodku korby díl 40. Spoj je potřeba provést kvalitně. Po jeho zaschnutí přilepte k dílu 40 třecí píst - dí1 39 - a k němu doraz pohybu - díl 41. Po důkladném zaschnutí lepidla píst opatrně vsuňte do připravené kapsy v podvozku vytvořené z dílů 37 a 38. Pomocí dílu č.13 podvozek s korbou spojte. Zpevňující chlopničku dílu 14 přilepte k jeho rubu, díl pak přilepte k podvozku, dílu 1, tak, aby chlopnička směřovala k zádi vozu.
Hydraulické zařízení (není potřeba pro jednoduché provedení)
K podvozku přilepte díly 5 a 6. Z narovnané kancelářské sponky, či podobného drátku vytvarujte podle návodného obrázku díl D a přelepte ho dílem 42. Po zaschnutí lepidla díl 42 ohněte. Stočte do ruličky díly 43. Postup stáčení je následující: Díl přiložte ke špejli v místě obou šipek. Kolem špejle díl předtočte. Poté v prstech díl stáčejte do stále menšího průměru. Díl potom mírně roztočte, jeho vnější konec natřete trochou lepidla (asi 2 mm od okraje) a na stejném drátku, jaký je použit na písty, definitivně stočte. Stáčení nepřežeňte, aby se píst ve válci nepohyboval příliš ztuha.
K hotovým válcům přilepte držáky - díl 44. Ve dně korby vytvořte v místech nakreslených kroužků dva otvory a přilepte k nim oba držáky válců. Po zaschnutí lepidla položte model dnem vzhůru, do obou válců vsuňte díl D a pomocídílu 42 jej připevněte k podvozku tak, aby zapadl do vybrání v dílech 5 a 6 k podvozku přilepených. Kapkou lepidla zakápněte styk dílů 5, 42 a 6, 42.
Sestavení kol
Pro sestavení kol je potřeba nařezat několik proužků tužšího papíru. Délky uvedené na návodném obrázku platí pro kreslicí čtvrtku.
Pásky: 2x šířky 6 mm, délky asi 65 cm, 2x šířky 16 mm, délky asi 65 cm, 2x šířky 9 mm, délky asi 40 cm a 2x délky asi 60 cm, 2x šířky l9 mm, délky asi 40 cm a 2x délky asi 60 cm.
Pásky mohou být z několika kratších kusů, nařežte je na fotořezačce, nebo vystřihněte (po předchozím narýsování) ze čtvrtky. Postupujte podle návodného obrázku, kde je celý postup rozkreslen. Začněte navinutím pásku 6/65 na montážní špejli - bez jakéhokoliv lepení. Po navinutí přiložte díl 22 nebo 23 a zkontrolujte, zda navinutý průměr je dostatečný. Je-li větší, kousek ustřihněte, chybí-li, doplňte jej. Až bude průměr dobrý, konec pásků přilepte. Ke smotkům přilepte díly 22, 23. Žlutá část dílů bude orientována ke špejli, jde o část disku kola. Na díly 22, 23 naviňte oba pásky 9/40. Celý postup opakujte s pásky pro zadní kola - 16/65, potom s díly 20, 21 a pásky 9/40. Na montážní špejle nasuňte díly 16 - disk s bokem pneu - a rubovou stranu přilepte ke smotku, ne ke špejli. Špejli naopak vytáhněte. Sestavte běhouny pneumatik - díly 18 a 19. Díly stočte a zevnitř lepicí páskou spojte tak, aby oba konce lícovaly.
Pro přední kola stočte pásek 9/60, stočený jej vložte do běhounu a nechte jej volně roztočit. Rovnoměrný tlak pásku běhoun zformuje do téměř pravidelného kruhu. Opět opakujte pro zadní kola s páskem 19/60. Na vytvořené boční plošky naneste lepidlo a přilepte díl 16. Poté kolo otočte a přilepte díl 17.
Závěrečné práce
Uřízněte osy kol A, B. Po vložení do modelu přilepte k ose B distanční díly 15 a nasaďte kola. Sestavte a přilepte nádrže - díly 11 a 12, nakonec přilepte schůdky - díl 8. Zatřete bílá místa na spojích patřičným odstínem vodové barvy.