Model nákladního vagonu řady Uacs (Raj)

Sdílej
 
Čtyřnápravový nádržkový vůz řady Uacs (staré označení Raj) je určen na přepravu suchých sypkých hmot a je vybaven zařízením na pneumatické vyprazdňování. Každá nádržka pojme kolem 130 hektolitrů materiálu. V praxi se s těmito vozy setkáte především při přepravě cementu, vápna a dalších sypkých materiálů.

Čtyřnápravový nádržkový vůz řady Uacs (staré označení Raj) je určen na přepravu suchých sypkých hmot a je vybaven zařízením na pneumatické vyprazdňování. Každá nádržka pojme kolem 130 hektolitrů materiálu. V praxi se s těmito vozy setkáte především při přepravě cementu, vápna a dalších sypkých materiálů. Označení jímek se výrazně liší, některé vozy mají velká písmena A, B, C, D nebo čísla 1, 2, 3, 4 na střední části jímek, jiné jsou označeny malým písmem, viditelným při bližším pohledu.
Základní technické údaje: délka přes nárazníky - 14 540 mm, váha vozu - 23 000 kg, ložný objem - 52 m3, ložná hmotnost - 57 t, maximální rychlost loženého vozu - 90 km/hod.
Pro náš model posloužil jako vzor vůz na přepravu cementu, který je ve vlastnictví jedné firmy z Trenčína. Jímky jsou natřeny béžovou barvou, nosič jímek modrou a rám vozu černou barvou. Jímky na skutečných vozech jsou zaobleny, na modelu jsme od toho z konstrukčních důvodů upustili.
Přípravné práce

Foto
Ze špejlí o průměru 2 mm si připravte díly 21 - 8 ks, 24 - 1 ks, 36 - 4 ks, 47 - 4 ks, ze špejle průměru 3 mm díly 43 - 2 ks. Kdo bude chtít, z drátu průměru 0,5 mm si připraví 2 háky - díl 42. Všechny díly jsou zakresleny ve vystřihovánce.
Kancelářským papírem podlepte díly 4, 5, 26 a 46, kladívkovou čtvrtkou díl 49 a kartonem silným 1 mm díly 9, 10 a 44.
Z rubu natřete černou barvou díly 45. Ohybové čáry označené ________ nařízněte z líce a čáry označené _._._._._ nařízněte z rubu.
Červené úhlopříčky vyznačují místo, které se má vyříznout. Na rubu dílu 3 označte tužkou úsečky A-A a B-B. Vystřihovánka má některé nepovinné díly jejich čísla jsou podložena modrou barvou. Jedná se o přívod vzduchu do nádržek (díly 24, 25 a 26) a hák 42. Taktéž zábradlí manipulačních plošin (díl 27) a žebříky (díl 29) lze vyrobit spájením z drátu, nebo nakreslením na průsvitnou fólii (postup byl uveřejněn v ABC č. 2 ročník 47 u modelu lokomotivy 742).
Stavba modelu není náročná, ale modelování nádržek vyžaduje přesnost, čistotu a trpělivost.
Návod na sestavení
Foto
Směr jízdy je pro snadnější orientaci na dílech naznačen červenými šipkami. Začněte zpracováním dílu 2 (vrchní část rámu vagonu). Neprorážejte otvory, ty prorazte až po slepení dílů 1 a 2. Ohněte podélníky (podle vnějších ohybových čar, vznikne tak vnitřní stěna podélníku) a slepte je. Pod zátěží nechte proschnout. Po proschnutí vyzkoušejte ohnutí podélníků tak, aby se díl 2 vytvaroval do podoby hranatého písmene U. Nyní na díl 2 nalepte díl 1 (spodní část rámu vagonu). Lepte přesně mezi podélníky a k okrajům. Slepené díly vyrovnejte a na rovné ploše nechte pod zátěží dokonale proschnout (nejlépe dva dny). Pokud tak neučiníte, rám vagonu se zkroutí.
Zatím zpracujte díl 3 (nosič nádržek, tzv."rakev"). Vystřihněte otvory pro nádržky. Kdo chce, může vystřihnout i otvory pro potrubí přívodu vzduchu. Jsou to černé oblouky s červeným kolečkem uprostřed na dolním okraji bočnic dílu. Vystřihněte celý černý oblouk. Díl 3 nyní vytvarujte a slepte. Do vnitřku slepeného dílu na rysky A-A a B-B vlepte díly 4 a 5. Slepený díl lehce zatižte a nechte proschnout.
Po proschnutí pokračujte slepenými díly 1 a 2. Prorazte do dílů otvory pro otočné čepy podvozků. Díly zatím zůstanou rozloženy. Kdo chce, zpracuje přívod vzduchu. Ze špejle vyrobený díl 24 natřete černou barvou a na jeden jeho konec naviňte a přilepte díl 25 (příruba). Takto zpracovaný díl 24 prostrčte otvory ve vytvarovaném dílu 26 a přilepte. Nakonec na druhý konec dílu 24 opět nalepte díl 25. Sestavené díly 24, 25 a 26 nalepte na vyznačená místa na dílu 2.
Na takto připravenou sestavu dílů 1 a 2 nyní nalepte zpracovaný díl 3. Pozor, díly orientujte podle červených šipek na nich. Při lepení zejména dbejte, aby lícovaly hrany "rakve" s rámem v přední části, tj. zúžená část rámu (místo pro přilepení plošiny). Takto zpracovanou sestavu opět zatižte a nechte proschnout.
Po proschnutí ohněte podélníky na dílu 2 a na díl 1 nalepte příčné výztuhy 6 - nezapomeňte rozstřihnout oba konce dílů 6 podle červené čáry. Ohněte oba čelníky, zadní přilepte k dílu 2. Na přední část rámu nalepte díly 7 a 8 a k nim přilepte přední čelník. Otočné čepy, díl 43, do otvorů zatím nevlepujte. Takto sestavený díl opět nechte proschnout.
Nyní začněte se stavbou nádržek. Tato práce je velmi náročná na trpělivost a čistotu. Výsledný vzhled nádržek udává vzhled celého modelu. Orientujte se podle nákresu. Opatrně a přesně vystřihněte díly 11, 13, 14, 16. Do dílů 13 prorazte na vyznačených místech otvory pro výtokové roury. Díly 11 vytvarujte do válcového tvaru a pomocí chlopní 19 slepte. Díly 13 vytvarujte do komolého kuželu a spojte dílem 18. Podobně vytvarujte díly 14, které slepte dílem 20, a díly 16, které slepte dílem 17. Po proschnutí začněte pracovat s díly 14. Vlepte do nich spojovací díly 15 a nechte dobře proschnout. Do dílů 11 vlepte z obou stran díly 12 a nechte dobře proschnout.
Po proschnutí nalepte na 4 díly 14 díly 16 a na další 4 díly 14 díly 13. Vzniknou tak 4 horní a 4 dolní části nádržek. Při slepování těchto dílů dbejte, aby svislé spoje na dílech navzájem lícovaly, vznikne tak celistvý svislý spoj, který při nalepování nádržek na "rakev" nasměrujte v ose vagonu, spoj potom nebude tolik vidět. A opět nechte slepené díly proschnout položené širokou základnou na rovnou plochu. Po proschnutí nalepte vždy jednu dolní a jednu horní část nádržky na střed - díl 11, opět pozor na svislý spoj. Sestavené nádržky postavte na rovnou plochu a nechte proschnout.
Hotové nádržky nalepte do otvorů v dílu 3. POZOR na pořadí. Každá nádržka má svoje označení písmeny A, B, C, D (na dolní části nad otvory pro výtokové roury). Pořadí nádržek: od přední plošiny D, C, B, A. Lepte natupo, okraje otvorů v dílu 3 potřete lepidlem a do nich osaďte nádržky, tečkovaná čára na dolní části by měla lícovat s horní plošinou "rakve". Svislý spoj na nádržce se musí krýt s tenkou černou ryskou na horním víku "rakve". Lepte vždy dvě nádržky svislým spojem proti sobě. Dbejte na svislé i vodorovné centrování. Nádržky musí být v jedné řadě. Po proschnutí spoje nalepte na vršek nádržek víka, díly 30. Orientujte se podle nákresu, neboť každé víko je jinak otočeno. Nákres ukazuje pouze dvě zadní nádržky, sestava předních nádržek je stejné.
Nyní nalepte na přední čelník díl 10 a na zadní čelník díl 9 (pokud jste se rozhodli pro hák z drátu, nezapomeňte do dílů 9 a 10 vyvrtat otvory pro jeho uchycení). Na přední část rámu (díl 2) nalepte plošinu, díl 31. Do otvorů v díle 1 a 2 vlepte otočné čepy podvozků, díly 43. Zpracujte výtokové roury, díly 21, 22, 23. Na díl 21 naviňte a nalepte díl 23, na něj na vyznačené místo naviňte a nalepte díl 22. Sestavenou výpustnou rouru vsuňte do otvoru v dílu 13 a přilepte. Roura musí směřovat šikmo dolů. Zpracujte manipulační plošiny z dílů 27 a 28. Hotové plošiny nalepte na nádržky podle nákresu. Zábradlí musí být orientováno na levé straně ve směru jízdy. Střed plošiny je vyznačen silnější čarou a měl by lícovat se svislými spoji nádržek. Lepte natupo. Dbejte na vodorovnou polohu plošiny. Po zaschnutí k plošině přilepte žebřík, díl 29. Místo pro přilepení je na dílu 29 označeno tečkovanou čarou, ale není závazné. Záleží na sestavení nádržek a na tom, jak se vám podaří přilepit manipulační plošiny na nádržky. Zásada je, aby se horní vodorovné zábradlí žebříku napojovalo na nádržky bez ohybu. Dolní konec žebříku přilepte k horní ploše "rakve". Žebřík je o málo delší, to proto, že ne každému se podaří slepit nádržky na přesnou výšku. Proto jej bude nutné nejdříve upravit. Žebřík je umístěn na pravé straně ve směru jízdy.
Foto
Z dílů 36, 37, 38 slepte nárazníky. Hotové nárazníky vlepte do otvorů v dílech 9 a 10. Na díly 9 a 10 nalepte buď díl 39 (zpracovaný hák se šroubovkou), lepte na světlejší obdélník ve středu dílu, anebo samostatný hák, díl 42, zhotovený z drátu. Ten vlepte sekundovým lepidlem do otvoru ve středu dílu. Na díly 7 a 8 nalepte schůdky 32 a 33. Na díl 2 na vyznačené místo přilepte zpracované díly 35 (informační tabulky).
Sestavte podvozky. V dílu 46 vyřízněte plochy vyznačené červenými úhlopříčkami, ohněte bočnice podvozku a slepte. Z rubu dílu 46 přilepte díl 53, zatižte a nechte proschnout. Po proschnutí do dílu 46 a 53 prorazte otvory. Bočnice dílu 46 ohněte a spojte pomocí dílů 45. POZOR! Jedna strana dílu 45 je užší, touto stranou díl 45 přilepte na horní část dílu 46. Z dílů 48, 49, 50 a 51 sestavte kola. Nasuňte je na osy 47 a přilepte. Řiďte se podle nákresu. Hotové dvojkolí vsuňte zevnitř do sestaveného podvozku.
Nyní osaďte podvozky na model takto: Připravte si díl 44 a nasuňte jej na otočný čep podvozku 43. Potom na čep nasuňte podvozek. Totéž platí i pro druhý podvozek. Postavte model na kolejnice H0, pokud je nemáte, tak na dvě krabičky, např. od cédéčka (pozor, nestavět na okolky). Změřte výšku osy nárazníků nad temenem kolejnice (nad víčkem krabičky), měla by být 12 mm. Pokud souhlasí, je vše v pořádku a podvozek můžete na čepu zajistit dílem 52. Pokud je výška jiná, je potřebné upravit tloušťku dílu 44.
Nakonec model přestříkněte lakem. Hodně radosti z hotového modelu a na shledanou u dalších vystřihovánek se těší