Pisa - šikmá věž - pokračování

Sdílej
 
Pokračování vystřihovánky z minulého čísla. Vlastní stavbu modelu začněte, až budete mít v rukou všechny strany vystřihovánky, tj. 13,5 strany. Do té doby můžete nařezávat hrany, vyrobit postupně všechny sloupy (dříky) a jejich doplňky (hlavice a patky) a postupně podlepit a zhotovit jednotlivá patra - vodorovné plochy.

Návod na sestavení

Foto
Vlastní stavbu modelu začněte, až budete mít v rukou všechny strany vystřihovánky, tj. 13,5 strany. Do té doby můžete nařezávat hrany, vyrobit postupně všechny sloupy (dříky) a jejich doplňky (hlavice a patky) a postupně podlepit a zhotovit jednotlivá patra - vodorovné plochy. Pracovní postupy uvádíme v odpovídajících částech návodu.
Teď, když jste se částečně seznámili jak s rozsahem, tak i s možnostmi zpracování dílčích úkolů, můžete začít s vlastní stavbou modelu.
Model je rozsáhlý - má 925 dílů papírových, 207 dílů ze špejlí, 4 osy zvonů ze špendlíků a jeden špendlík na žerď praporu. Nespěchejte proto s pracemi na stavbě modelu - nejsou sice mimořádně náročné na modelářskou zručnost, ale velmi náročné na přesnost provedení a dodržování pracovních postupů. Nezapomeňte na to, že vzájemná vazba a návaznost jednotlivých podlaží je zajištěna pomocí již zmíněných rysek A-A, C-D, a proto dbejte bedlivě na správné umístění označených bodů stavby na další díly.
Foto
Pro osazování sloupů bude vhodné, abyste si vyrobili olovnici, pomocí které budete kontrolovat jejich svislost. Vyrobíte ji velmi jednoduše: na nit dlouhou asi 50 cm přivážete závaží - stačí kousek kovu o váze zhruba 3 - 5 dkg.
Vlastní stavbu začněte nejvyššími patry, tj. sedmým a šestým. Na díl 1 přilepte technické chlopně 2 a 3 a díl 1 lehce vytvarujte. Vytvarujte a uzavřete díly 6 (11x), 6*, zalepte do nich dvanáct dílů 7 a hotové výklenky přilepte z rubu na díl 1. Obdobně vytvarujte a uzavřete díly 9 (5x), díl 8 (6x) a přilepte z rubu na díl 1. Poslední zpracovaný díl 9 přilepte jen polovinou na otevřený konec dílu 1 a neuzavřený celek zatím odložte. Další díly 2 a 3 přilepte z rubu na díl 5, ten uzavřete a postupně připojujte na vnější stěnu nejvyššího patra zvonice - tj. na díly 9 (6x) a 8 (6x). Nakonec uzavřete díl 1 a současně k němu připojte i druhou polovinu dosud nepřipojeného dílu 9. Zkompletujte díl 4 a přilepte postupně na vyznačená místa na dílu 1.
Foto
Celek lehce zatižte a nechte proschnout. Vytvarujte stěny schodiště 108, připojte k nim schodišťové stupně 109 a hotové schodiště připojte na rub dílu 16. K dílu 16 připojte dvě technické chlopně 17, připojte druhý díl 16, celek v ploše zatižte a nechte dokonale proschnout. K dílu 18 přilepte dvě technické chlopně 19, doplňte druhým dílem 18, oba díly 18 připojte na díly 16, ke kterým ještě přilepte již zpracovaný celek z dílů 1-9, a nechte pod zátěží dokonale proschnout. Vytvarovaný díl 93 připojte k vytvarovanému dílu 94 a k nim přilepte díl 92 - zatím odložte.
Dva díly 30 přilepte z rubu na díl 10, k nim připojte druhý díl 10 a z rubu na díl 10 přilepte ještě díl 11 - dbejte na to, aby rysky A-A odpovídaly pozičně, pak celek v ploše zatižte a nechte proschnout.
K dílu 12 připojte dva technické díly 13 a k nim další díl 12, celek vytvarujte do kruhu a uzavřete. Pak tuto část připojte k celku z dílů 10 (2x), 11, 30 (2x), a to tak, že chlopně dílu 11 přilepte na rub kruhu vytvořeného díly 12 (2x), 13 (2x).
K vytvarovanému dílu 14 připojte dvě technické chlopně 15, vytvarujte a doplňte druhým vytvarovaným dílem 14. K tomuto celku připojte již zpracovaný prostorový útvar z dílů 92, 93, 94 a zatím odložte.
Vytvarujte stěny dílu 99, zalepte do něj druhý krycí vnitřní díl 99, v ploše zatižte a nechte proschnout. Kdo bude chtít, může v dílu vyřezat otvory mříže a pak vytvarovaný díl osadit na vyznačené místo na podlaze 7. patra - tj. dílu 10.

Další část v příštím čísle.