Kosmická loď Galaxy

Sdílej
 
Máte před sebou vystřihovánku kosmické lodi GALAXY, která je samozřejmě pouze dílem fantazie. Tento model je zajímavý tím, že se skládá ze tří samostatných částí, které se mohou zkompletovat do jednoho celku.

Máte před sebou vystřihovánku kosmické lodi GALAXY, která je samozřejmě pouze dílem fantazie. Tento model je zajímavý tím, že se skládá ze tří samostatných částí, které se mohou zkompletovat do jednoho celku (viz návodná kresba).

Foto
Přípravné práce
Před samotnou prací si prostudujte návod a stavební postup. Písmena L a P určují umístění dílu na levé nebo pravé straně modelu. Hrany nařezávané z líce a ohýbané do rubu jsou kresleny plnou čárou s malým trojúhelníčkem, hrany nařezávané z rubu a ohýbané do tisku jsou čerchované (-.-.-.) a ukončené černým kulatým bodem. Červené šipky na dílech orientují jejich montáž ve směru letu, černé šipky označují díly určené ke stáčení do trubiček. Prořezy jsou vyznačeny červenými ryskami a úhlopříčkami.
FRACTION 3
Návod na sestavení
Foto
Foto
Začněte částí lodi GALAXY - FRACTION 3. Stavbu začněte dutinou 5, která musí jít volně nasazovat na příď u modelu FRACTION 1 (bude uveřejněna v některém z dalších čísel ABC). Dutinu slepte tiskem dovnitř a vlepte do vytvarovaného trupu 1, který potom uzavřete.
Střední část modelu 2 vytvarujte a uzavřete. Tento díl dále přilepte k celku přídě 1, 5. Lepte pečlivě, aby díl 5 byl přilepen rovně. Nepřesnost by mohla nepříznivě ovlivnit kompletaci modelů do jednoho celku.
Vytvarovanou a slepenou příď 3 přilepte k sestavenému trupu na díl 2. Zespodu k přídi přilepte vytvarovanou kabinu 4. Na boky přídě přilepte vytvarované a slepené bočnice 16L a 16P.
Slepte křídla 6L a 6P a přilepte je na boky trupu 1. Na horní část trupu přilepte vytvarovaný držák 12.
Stočte trubičky 9P a 10P. Uzavřete je natupo přilepením zepředu kolečky 2x 11 a zezadu kolečky 2x 17. Trubičky spojte vytvarovaným dílem 8. K trubičce 9P dále přilepte vytvarovaný nosník 7. Obdobně zpracujte díly levé části (9L, 10L, 2x 11, 2x 17, 8, 7). Oba celky pak přilepte na boky dílu 2.
Foto
Vytvarujte plášť 15, aby tvarem odpovídal plochám 13 a 14, a tyto díly k němu přilepte. Zbývá tento celek osadit na trup. Až budete mít sestaveny modely FRACTION 1 a FRACTION 2, sestavíte všechny tři modely dohromady a teprve poté přilepíte tento celek (13, 14, 15) na držák 12 tak, aby seděl přesně proti svému protikusu u modelu FRACTION 2.
Nakonec zaretušujte hrany a model popřípadě přelakujte.
Na závěr zaretušujte hrany patřičným odstínem barvy a popřípadě model přelakujte. Tím máte dokončenou první část kosmické lodi.
Těším se na setkání v některém z dalších čísel ABC.