Pisa - šikmá věž - pokračování 3

Sdílej
 
Pokračování z předchozích čísel.

Vnitřní středovou část 6. patra z dílů 26 (2x), 27 (2x), 28, 29, 31 (6x) a 43 teď připojte k celku - tj. k dílům 22 (2x) a 23 (2x). Technickou chlopní 34 spojte dva díly 33 a vzniklou podlahu středové části 6. patra připojte k celku - tj. přilepte ji na díly 26 (2x), 28 a 31 (6x).

Foto
K dokončení 7. patra zbývá vyrobit a osadit zvony. Nejdříve vyrobte čtyři velké zvony (popisujeme stavbu jednoho): Do dílu Z 1 zalepte podle návodné kresby technický díl Z 2, ale neuzavírejte. Vytvarujte a zkompletujte plášť zvonu Z 4, zakryjte technickým dílem Z 5 a na ten osaďte zkompletovaný držák Z 3. Osu zvonu ze špendlíku, tj. díl Z, protáhněte jednou stranou dílu Z 2; do Z 2 nasuňte držák zvonu Z 3, tím rovněž protáhněte osu Z, pak druhou stranou dílu Z 2. Ověřte si, zda se zvon na ose může kývat, pak osu přilepte k dílu Z 2 a uzavřete nosič Z 1. Všechny čtyři zvony osaďte do otvorů 7. patra - tj. na díly 8, kde jsou místa pro osazení vyznačena. Jednodušší je zpracování tří menších
Foto
zvonů: vytvarujte a uzavřete plášť Z 7, zakryjte horní částí Z 8 a tou zvon připojte na zkompletovaný držák Z 6, kde je místo pro přilepení vyznačeno. Držákem Z 6 pak zvon osaďte v otvorech 7. patra - tj. zalepte jej do dílů 9, na kterých je místo pro přilepení vyznačeno. Tím jste dokončili nejvyšší patro zvonice. Celek zatím odložte, lehce zatižte a nechte proschnout.
Foto
Další prací bude zpracování pěti podlaží zvonice: popíšeme podrobně postavení jednoho a u dalších stručně zopakujeme stejné úkony a doplníme je uvedením příslušných nových dílů.
Dva díly 39 a dva díly 40 podlepte - už jsme uvedli, že vhodná je buď kladívková čtvrtka, nebo karton o síle asi 0,4 mm. Pak všechny čtyři díly obstřihněte, slepte a pod plošnou zátěží nechte dokonale proschnout. Na rub dílu 45 přilepte dvě technické chlopně 46, celek lehce vytvarujte a přilepte k němu a vzájemně k sobě "sílu zdi" - tj. díl 47 (5x). Nakonec celek půdorysně uzavřete a přilepte na vyznačené místo na dílu 40. Na rub dílu 41 přilepte zpracovaný otvor 43, dvě technické chlopně 42 a na ty druhý díl 41. Celek vytvarujte, půdorysně uzavřete a přilepte na vyznačené místo na dílu 40. Zpracujte hlavice 38 (30x) a přilepte podle návodné kresby na díly 45.
Foto
Připomínáme znovu, že je naprosto nezbytné, abyste při všech těchto pracích respektovali systém os A-A a C-D.
Od prvního do šestého patra má zvonice v každém podlaží 30 sloupů, z nichž každý pozůstává ze špejle S2 (průměr 2 mm, délka 20,5 mm) oblepené dílem 37 a patkou - tj. dílem 48. Sloupy si můžete vyrábět průběžně, pokud nějaký zkazíte, máte v zásobě 11 dílů 37. Výroba je jednoduchá: špejli S2 oblepte dílem 37 a pak kolmo přilepte na vyznačené místo na zpracované patce 48. Na rozdíl od hlavic sloupů (díl 38), které jsou součástí "zdiva" nad sloupy a které osazujete v průběhu stavby zdiva arkatury, vyrobte sloupy samostatně a budete je osazovat až po dokončení všech pater.
Další část v příštím čísle.