Kosmická loď Galaxy - 2

Sdílej
 
V ABC číslo 4 jsme uveřejnili první část modelu kosmického tělesa GALAXY. Dnes vám přinášíme druhou část.

FRACTION 2
Návod na sestavení

Foto
Druhou část kosmické lodi GALAXY začněte spojovací dutinou 2. Vytvarujte a slepte ji tiskem dovnitř. Jestliže máte již sestavený model FRACTION 1, vyzkoušejte si, zda lze díl 2 volně nasazovat na příď modelu FR.1. Potom díl 2 vlepte do vytvarovaného trupu 1. Po vlepení dutiny 2 trup uzavřete.
Foto
Obdobným způsobem si připravte obě křídla. Slepte dutinu 5P tiskem dovnitř a vlepte ji do vytvarovaného pravého křídla 3P. Křídlo potom uzavřete. Stejným způsobem pracujte u levého křídla (5L, 3L). Obě křídla potom přilepte k trupu 1. Křídla zakončete bočními směrovkami 4L a 4P, které jste nejdříve přehnuli a slepili.
Dále k trupu přilepte vytvarované držáky 6 a 8 - díl 6 zespodu a díl 8 shora.
Vytvarujte plášť 11, aby odpovídal tvarem kruhovým výsečím 9 a 10, tyto díly k němu potom přilepte. Celek přilepte k trupu shora na držák 8 obloukem dozadu.
Foto
Poslední částí je kabina 7. Tento díl pečlivě vytvarujte a slepte. Potom ho osaďte zespodu ke trupu na držák 6.
Druhá část kosmické lodi GALAXY - FRACTION 2 je dokončena. Zaretušujte hrany a můžete model přelakovat.