Kosmická loď Galaxy - 3

Sdílej
 
Máte před sebou poslední část kosmické lodi GALAXY, kterou nyní můžete zkompletovat do jednoho celku s díly, které vyšly v ABC číslo 4 a 6 letošního ročníku.

Přípravné práce

Foto
Před samotnou prací si prostudujte návod a stavební postup. Písmena L a P určují umístění dílu na levé nebo pravé straně modelu. Hrany nařezávané z líce a ohýbané do rubu jsou kresleny plnou čárou s malým trojúhelníčkem, hrany nařezávané z rubu a ohýbané do tisku jsou čerchované (-.-.-.) a ukončené černým kulatým bodem. Červené šipky na dílech orientují jejich montáž ve směru letu, černé šipky označují díly určené ke stáčení do trubiček. Prořezy jsou vyznačeny červenými ryskami a úhlopříčkami.
FRACTION 1
Foto
Stavbu začněte přídí 2, která je spojovacím článkem všech tří částí GALAXY. Příď vytvarujte a slepte. Konec přídě rozšiřte do boků přilepením dílu 12.
Dále si připravte trup 1, který vytvarujte a slepte podle návodné kresby, ale nepřilepujte zatím horní plochu a nechte díl shora otevřený. Do trupu 1 vlepte celek přídě sestavený z dílů Ź2 a 12 a potom trup uzavřete a slepte.
Díl 15 stočte do trubičky a jeho konce uzavřete víčky 2x 16. Na vyznačená místa na trubičce nalepte vytvarované a slepené nosníky 4x 14.
Foto
Stočte do trubičky díl 13 tiskem dovnitř. Do něj opatrně nasuňte a vlepte celek sestavený z dílů 14, 15, 16. Pokud bude celek v díle 13 příliš volný, vymezte vůli přilepením čtverečků vystřižených ze čtvrtky na konce nosníků 14, které tím prodloužíte. Takto sestavený celek vlepte do vytvarované směrovky 3, užší částí nahoru, podle označení na dílech a vytvořte tím ve směrovce kulatou dutinu. Směrovku uzavřete a přilepte shora na trup lodi 1.
Dále přilepte k trupu vytvarovaná křídla 7L a 7P. Na konce křídel nalepte díly 8, které jste přehnuli a slepili.
Nosníky zbraní 2x 9 vytvarujte a přilepte rovněž k trupu 1 na vyznačená místa na bocích. Stočte do trubiček zbraně 10L a 10P a uzavřete je přilepením natupo kolečky 4x 11. Potom zbraně osaďte na nosníky 9 na trupu lodi.
Poslední částí lodi je přistávací plocha. Sestavte ji z dílů 4, 5, 6. Plášť 6 stočte do prstence a uzavřete kruhovými díly 4 a 5. Při kompletaci dejte pozor, aby vrchní plocha 5 byla přilepena ve směru letu. Celek přilepte na směrovku 3.
Na závěr zaretušujte hrany patřičným odstínem barvy a popřípadě model přelakujte. Tím máte dokončenou poslední část kosmické lodi Galaxy.
Těším se na setkání u dalších modelů.