Caterpillar 992C - kolový nakladač

Sdílej
 
Na žádost řady modelářů opět uveřejňujeme vystřihovánku miniboxového stavebního stroje, která už v ábíčku sice vyšla, ale je stále velmi atraktivní. Jde o téměř 90 tun vážící stroj, který do své lopaty nabere najednou to, co uveze vyklápěčka Tatra, tedy si 10 m3. Jeho rozměry jsou úctyhodné. Vystřihovánka je v měřítku 1:100.

Návod na sestavení
Velikost stroje umožnila použít řadu detailů, které u menších vozidel nelze uplatnit. To uspokojí i nejnáročnější modeláře. Mezi nejjednodušším provedením modelu a jeho složitější verzí je řada možností - podle obtížnosti stavby. Záleží na vás, kterou si vyberete.
Základní díly, ze kterých již lze model sestavit, jsou označeny zeleným podložením čísel. Modrá čísla nabídku rozšiřují. Při využití všech, nebo téměř všech dílů je stroj funkční - natáčí se podél centrálního kloubu, zvedá se lopata.
Stroj je rozdělen na tři části: přední, zadní a spojovací. Zadní část je pro všechny nabízené varianty stejná. Základní části předního dílu jsou opět společné. Alternativa je mezi schematizovaným a modelovým ramenem lžíce. Spojovací část opět umožňuje výběr - buď jednoduché provedení (bez funkčního kloubu), nebo modelové s různým stupněm náročnosti. Výhodou řešení je možnost volit obtížnost i v průběhu stavby, případně nahradit nepovedené obtížnější díly díly jednoduššími.
Začátečníci se zcela jistě spokojí s jednoduchým provedením, a celou řadu dílů tedy vůbec nepoužijí. Pro ně je určena spodní návodná kresba.
Nahrubo vystřihněte díly, které při stavbě použijete, narýhujte ohyby podle černých šipek vně kresby. U dílů 1, 2, 3 (6, použijete-li jej), 7, 9, 11, 19 propíchněte otvory označené červeným křížkem. Z rubové strany si napište čísla jednotlivých dílů. Lepení vám budou usnadňovat čísla v kroužcích na chlopních, určující optimální postup lepení dílu. Po přesném vystřižení dílů začněte s jejich lepením. Jako rozcvičku sestavte zadní část stroje.

Foto
Slepte díly 1, 2 a vzájemně je spojte. U dílu 3 nejdříve přilepte zesilovací chlopně (obě přední a zadní) k rubové straně dílu. Spojte zadní čelo s boky. Takto připravený díl připojte ke spojeným dílům 1 a 2. Je potřeba najít správnou polohu dílu 3. Pomůže vám špejle vložená do otvoru pro osu zadních kol. Celé spojení si nejdříve "osahejte" nasucho. Až budete mít jistotu, kam co přilepíte, přistupte k lepení. Jako první přijde na řadu bok s trojkou v kroužku, nakonec dno s popisem. Sestavte díl 8 - nárazník - a přilepte jej na označené místo. Díly 4, 5, 6 můžete, ale nemusíte použít. Pokusíte-li se o jejich sestavení, nic se nestane, když se to nepovede. Nejdříve slepte díly 4 a 5, potom pochůznou plošinu - díl 6, ke které přilepte oba připravené díly, viz návodná kresba. Vlepte díl 9.
Přední část stroje - základní provedení
Základem je díl 11, který slepte. V jednoduchém, základním provedení k němu přilepte zesilovací plošky otvorů pro osu předních kol - ustřižené části dílu 23. Slepte díl 12 - rameno lžíce. K dílu 11 jej přilepte buď napevno (přes kresbu), nebo pomocí chlopně - pak bude rameno kyvné. V kyvném provedení přilepte k ramenu díl 22 - vzpěru. Pokud se rozhodnete pro obtížnější spojení přední a zadní části, zatím rameno nepřilepujte.
Spojovací část
Spojení přední a zadní části stroje lze provést několika způsoby:
a) napevno - použitím dílu 10;
b) pomocí pohyblivého kloubu:
1. - použitím dílu 24 a špejle B
2. - použitím dílu 24, špejle B a dílu 25 (tlumič pohybu)
3. - použitím dílů viz bod 2 a dílu 40, F a dílů 23, 26 a 27.
Pro jednoduché provedení je vhodná sestava A, případně B1.
Na použitém spojení závisí míra modelovosti při použití dílu 10 - pevného spojení - ustřihněte u zadní části stroje vyčnívající část s otvorem pro spojovací špejli B. Přední a zadní část slepte. V případě B1 přilepte díl 24 k dílu 11 a pomocí špejle B přední a zadní část pohyblivě spojte. Trn (B) zakápněte lepidlem na spodní straně modelu a pod kabinou. Přilepte kabinu - díl 7 - a zábradlí - díl 16. Jestliže jste nepoužili díl 6 - plošinu, z dílu 16 vystřihněte střední část s částí plošiny a přilepte ji k dílu 3 a 2. Do otvorů pro osy kol vložte špejle A, ale nepřilepujte je. Na osy předních kol nalepte distanční pásky - díl 13.
Sestavení kol
Základní i modelové provedení je vybaveno koly. Postup sestavení kol je rozkreslen na návodném obrázku. Pro sestavení kol je potřebné nařezat několik proužků tužšího papíru. Čísla na návodném obrázku (délky) platí pro kreslicí čtvrtku.
Pásky: 4 ks šířky 9 mm, délky asi 40 cm,
4 ks šířky 12 mm, délky asi 30 cm
4 ks šířky 12 mm, délky asi 60 cm.
Foto
Pásky pochopitelně nemusí být z jednoho kusu, ale i z několika kratších. Pásky na čtvrtku narýsujte a vystřihněte, nebo nařežte na fotořezačce a pod.. Pracujte pečlivě a přesně.
Začněte stočením 9 mm pásku na montážní špejli. Zkontrolujte průměr smotku přiložením dílu 18, který po spojení obou konců je tím správným, pokud něco chybí, naviňte potřebný kousek navíc. Pokud přebývá, zbytečnou část ustřihněte a konec přilepte. Přilepte ke smotku díl 18 - žlutá část bude orientována ke špejli! Jde o část disku kola. Na díl 18 naviňte pásek 12/30. Zde již není potřeba průměr měřit. Konec přilepte. Na špejli nasuňte díl 19 - disk s bokem pneumatiky - a rubovou stranu přilepte ke smotku (ne ke špejli). Špejli naopak vytáhněte. Nyní sestavte běhoun pneumatiky. Díl 17 - běhoun - zevnitř spojte v kroužek. Postačí obyčejná lepicí páska, oba konce budou spolu lícovat. Stočte pásek 12/60, stočený jej vložte do běhounu a nechte roztočit. Rovnoměrný tlak pásku běhoun zformuje do téměř pravidelného kruhu. Na vytvořenou boční plošku naneste lepidlo a přilepte díl 19 i s přilepeným smotkem tak, aby vzorek pokud možno navazoval. Spoj nechte zaschnout. Volným vložením pásku širokého 13 mm můžete docílit zaoblení boků pneumatiky a tím modelovějšího vzhledu kola. Tento pásek vložíte před zaklopením dílem 20. Natřete vnitřní i vnější plošku - vytvořenou stočeným páskem - a díl č. 20 přilepte. Sestavená kola přilepte ke špejlím - osám A.
Modelové provedení
Připravte si hydraulické válce - díly 40, 41, 42. Ze špejle, špendlíků a kancelářské sponky připravte díly A - G podle návodné kresby (na ní jsou v měřítku 1:1). Dále si připravte výfuky - díly 49, zábradlí, madla, stupačky, servisní plošinky.
Hydraulické válce
Díly 40, 41, 42 stočte do ruličky. Do ruliček (40, 41) vsuňte špendlík, do 42 drátek z kancelářské sponky - je silnější než špendlík. Otáčením v prstech ruličku stlačujte. Stisk prstů nepřehánějte, aby se píst - špendlík (drátek) mohl v pístu pohybovat. Ideálně je rulička stočena, pohybuje-li se píst mírně ztuha. Poté konec ruličky odchlípněte, zevnitř natřete lepidlem a spojte.
Díly A - G
U díl u B začerněte vyznačenou část, u dílů C a H nažluťte konce, díl E je zkrácený špendlík, díl F je špendlík celý, neupravovaný. Díl G zformujte z kancelářské sponky či podobného drátku.
Ostatní drobné díly
Výfuky - díly 49 stočte do ruličky.
Zábradlí - díly 43, 44 slepte obě poloviny.
Madla - díly 45, 46 též slepte.
Rovněž stupačky 47 a ochranný rám kabiny - díl 48, plošinky - díly 38 a 39.
Prozatím je odložte tak, aby se nezatoulaly.
Zadní díl stroje
Je zcela totožný se základním provedením, včetně dílu 4, 5, 6.
Přední díl stroje + modelové rameno
K dílu 11 přilepte díl 23, tím vzniknou kapsy pro uložení pracovních válců hydraulik - díly 41 (nejdelší). Válce na spodní, bílé části natřete lepidlem a vložte do kapes. Dbejte, aby byl přilepen pouze tento konec a byl až dole. Spoje nechte zaschnout. K dílu 23 přilepte spojovací prvek 24 a díly 26, 27 pro uložení pístů řízení (F). Z dílů 34, 35, 42 a D sestavte podle návodného obrázku uložení hydraulických válců pro pohyb lopaty a celek přilepte k dílu 11. Pozor, válce se musí sklápět - nezalepit!
Modelové rameno
Spojte díly 28 a 29. K nim na vyznačená místa přilepte chlopně dílu 31. Přilepte po jednom dílu 30. Do vzniklé kapsy vložte hlavičku špendlíku - díl E - a zakápněte ji lepidlem. Nechte spoj zaschnout. Poté hlavičku přelepte druhým dílem 30 tak, aby se špendlík mohl otáčet, tj. díly 30 dole nespojujte. Hlavičku špendlíku však do dílů 30 vtlačte.
Na špejli - díl C - natočte bez lepení díl 36. Konec dílu 36 přilepte. Konce C - vlepte do otvorů v ramenech. Po zaschnutí spoje přilepte rameno pomocí chlopně k dílu 23, při současném vložení pístů E do válců 41. Sestavte vahadlo - díl 33. Máte-li chuť, můžete vnitřní černé plochy vyříznout (bílá čára). Podle návodného obrázku přilepte k slepenému vahadlu díl G - pomocí dílu 37. Potom přilepte vahadlo k rameni. Písty G nejprve vsuňte do válců 42 a vahadlo přilepte k dílu 36. Chlopně dílu 31 a 33 propojte spojkou - díl 32, ke které potom přilepíte radlici.
Modelové spojení přední a zadní části stroje
K dílu 24 přilepte chlopně dílu 25 - tlumiče pohybu. Zadní stranu dílu 25 natřete lepidlem a opatrně vsuňte do zadní části stroje na vyznačené místo. Pomocí trnu B propojte přední a zadní část stroje.
Použijete-li hydrauliku řízení, pak na špendlík - díl F - nasuňte pracovní válce - díl 40 (nejmenší) - až ke hlavičce. Špičku špendlíku vsuňte do otvoru v dílu 1. Konec válce natřete lepidlem a po špendlíku posuňte k dílu 1, na kterém bude válec přilepen. Hlavičku vsuňte do výřezu v dílech 26, 27 a zakápněte ji lepidlem.
Radlice
Slepte díl 14. Díl 15 natřete z rubu - pod zoubky - lepidlem a nalepte na díl 14. Slepte horní část dílu 15 a chlopeň přilepte k dílu 14. Přilepte k sobě boky radlice. Radlici přilepte k dílu 32, 31, případně k dílu 12 - jednoduchému rameni.
Nakonec přilepte připravené drobné díly podle návodné kresby a zatřete bílá místa na spojích vodovou barvou.