Vzducholoď LZ-4

Sdílej
 
Model vzducholodě LZ-4 je v měřítku 1:250 a stavbu zvládnou při pečlivé práci i začínající modeláři.

Přípravné práce
Hrany označené černou šipkou orýsujte podle pravítka (křivítka) a ohněte do rubu. Čerchované čáry orýsujte z rubu a ohněte do tisku (pomozte si propíchnutím koncových bodů). Hranice umísťování následujících dílů jsou označeny tečkovanou čárou. Na další značky v návodu zvlášť upozorníme.
Návod na slepení
Díly, které jsou označeny čísly v oranžových kroužcích, doporučujeme před zpracováním podlepit kancelářským papírem, čtyři žebra č. 7 kladívkovou čtvrtkou (díly vystřihněte, ohněte zálepky, žebra podlepte a po zaschnutí lepidla je po obvodu opět čistě obstřihněte). Zpracujte díly trupu: Hlavní střední část 8, kuželovitou příď 1 a záď 4. Celý trup má podobu čtrnáctihranného doutníku. Díl 8 (po orýsování a ohnutí lomových hran) slepte pouze ve střední části, zálepky na obou koncích nechte zatím otevřené pro snadnější uložení žeber. Kuželový tvar přídě a zádě vytvořte nejprve postupným slepením oblých segmentů dílů 1 a 4, pak teprve obě části slepte do válců.

Foto
Podle návodné kresby vyztužte budoucí trup žebry 7.Dvě přepážky zabudujte těsně za spodní otvory pláště 8, po jednom žebru zesilte příď i záď. Zde musíte přepážky zasunout do kuželů aspoň do vzdálenosti 1,5 cm od okraje, aby bylo možné vnitřní okraje olemovat spojovacími páskami 2 a 5. Při této práci pozorně sledujte značky správného umístění: Příď 1 olemujte páskou 2 podle černé šipky v horní části, u spodní hrany trupu bude klínové čelo spojovací chodby s černým průzorem. Záď 4 opatřete páskou 5 (horní hrana je označena křížkem, spodní klínové čelo dvěma křížky). Podle stejných značek zkompletujte celý trup s dílem 8. Ke správnému umístění kuželů "ve směru letu" slouží také červené šipky na spodních chlopních dílu 8. Spodní zálepky před klínovými čely uzavřete až po dokonalém spojení všech třinácti hran trupu s pomocnými páskami přídě a zádě. Vrcholy trupu uzavřete kužely 3 (příď) a 6 (záď) - pozor na svislé umístění těchto kuželů podle "stínů" zejména na zádi, vzhledem ke kolmici později umístěné SOP.
Pod celou střední částí trupu probíhá spojovací chodba, kterou vytvarujete z dílu 9. Na trup nalepte tento díl nejprve po jedné straně, pak po druhé a uzavřete ho klínovými čely. Uprostřed chodby zabudujte kabinu 10. Další doplňky a součásti vzducholodě umísťujte na trup v přísné souměrnosti podél příčné i podélné osy a podle návodných kreseb.
Záď vybavte systémem SOP ze složených dílů 11, 12, kormidla 13 s kotoučovým ovládáním 14 a dvojicemi VOP: 2x díl 15L a 15P na levém a pravém boku. Dvojice VOP jsou na některých dobových fotografiích opatřeny ještě pomocnými směrovými draky v podobě "škatulí". Ty zhotovte ze dvou dílů 16. Mezi VOP je můžete buď zalepit, anebo umístit jako pohyblivé pomocí osiček ze špendlíků.
K řízení vzducholodi ve stoupání a klesání sloužily čtveřice klapek (výškových kormidel) po obou bocích na přídi a na zádi. Tento systém zhotovte a na trup umístěte rovněž podle návodných kreseb ze čtveřic dílů 26, 27, 28 a 29. Plošky nalepte na trup a jejich vodorovné rozteče zajistěte spojovacími výztuhami 4x 30. Malé zálepky výztuh přilepte na trup podle černých kulatých značek. Nakonec vybavte vzducholoď gondolami a pohonnými jednotkami.
Gondolu sestavte ze člunu 17, do něhož vložte palubu 18 asi dva milimetry pod okraj. Člun opatřete postranními závěsnými výztuhami 19L a 19P, za které "zavěste" gondolu pod trup (na černé body a do spojovací kýlové chodby). Závěsné lanoví můžete znázornit černými nitěmi, které napnete mezi boky gondol a trup v délce překreslených výztuh. Červené body konstrukčních vzpěr 21 na bocích člunů musí být vždy vzadu pod černými body na trupu, které určují umístění vrtulových jednotek 4x 20. Z drátků (max. průměr 1 mm) zhotovte čtyři vzpěry 21 a čtyři vrtulové hřídele 25. Vrtuli 23 navlékněte na osičku ze špendlíku 24, kterou můžete zesílit nábojem 22 (pásek papíru stočte do slabé trubičky), a přilepte na konstrukci 20 směrem k zádi.
Tím je model hotov. Na další spolupráci se těší