Moped Babeta 210

Sdílej
 
Opět v ABC (poprvé vyšlo v ABC roč. 34, číslo 12) Moped Babeta je zpracován v měřítku 1 : 15 a je určen pro zkušenější papírové modeláře.

Přípravné práce
Hrany ohýbané z líce vystřihovánky jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete ohýbat z rubu vystřihovánky, jsou značeny čerchovanou čárou
(-.-.-). Přerušovanou čárou (----) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Výřezy a prořezy jsou značeny červenou úhlopříčkou. Dále si připravte kuchyňské špejle a upravte je na tyto délky: přední vidlice 2x 20, délka 45 mm, otočný čep vidlice 21, délka 17 mm, osa předního kola 26, délka 13 mm, osa zadního kola 34, délka 18 mm. Z hliníkového drátu o průměru 2 mm si vytvarujte podle návodné kresby řídítka 75 a výfukové potrubí 61.
Stavba modelu

Foto
Začněte rámem mopedu, jehož střední část slepte z dílů 1, 2 a 3. Při lepení dávejte pozor, aby se vám rám nezkroutil do vrtule. Dále zpracujte boky rámu: pravý z dílů 7, 8, 9 a levý z dílů 4, 5 a 6. Takto připravené celky přilepte na vyznačená místa na bocích střední části rámu. Celek mírně zatižte a nechte proschnout. Pokračujte nádrží na palivo 10, na kterou přilepte uzávěr 11. Hotový celek přilepte na vyznačená místa na již hotovém rámu. Zpracujte držák sedla 12 a přilepte jej na vyznačené chlopně na střední části rámu. Z dílů 14, 15 a 16 zpracujte sedlo. Na spodní díl 15 přilepte díl 13 a hotové sedlo nasuňte do dílu 12. Dále slepte nosič zavazadel 17, nasuňte jej na vyznačená místa na bocích držáku sedla 12 a přilepte.
Pozor, tento díl musí být přilepen tak, aby byl rovnoběžný se spodní částí rámu mopedu. Celek nechte proschnout.
Foto
Začněte sestavovat přední vidlici mopedu. Slepte horní díl vidlice 18 a spodní díl 19. Slepené celky nasuňte na špejle 2x 20 (usazení je zakresleno ve vystřihovánce) a napevno je zalepte. Zpracujte levý držák kola 22 a podle návodné kresby jej osaďte na špejli 20. Obdobně usaďte a přilepte i pravý držák kola 23. Slepte přední kolo z dílů 24, 2x 25, vsuňte je do vidlice mezi díly 22, 23 a zajistěte osou 26. Vystřihněte a vytvarujte plášť předního blatníku 27, přilepte k němu boky 28, 29 a celý blatník zpevněte přilepením vnitřních dílů 30 a 2x 31. Po proschnutí vsuňte hotový blatník do přední vidlice tak, že vykrojené boky blatníku přilepte na špejle 2x 20 a spodní část blatníku na vyznačená místa na držácích kol 22 a 23.
Nyní spojte oba hotové celky, tj. rám mopedu a přední vidlici, tak, že rám vsuňte přední vyčnívající částí mezi horní vidlice 18, 19 a zajistěte čepem 21. Vidlice se musí volně natáčet do stran.
Foto
Slepte zadní blatník z dílů 35, 2x 36 a jeho vnitřních částí 37 a 2x 38. Hotový blatník zatím odložte stranou a pokračujte motorovou částí mopedu.
Vystřihněte a slepte díl 39 a přilepte jej na vyznačené místo na spodní části rámu 3. Vytvarujte plášť převodovky 40 a přilepte k němu boky 41 a 42. Zpracujte osazení převodovky z dílů 43 a 44. Hotové osazení přilepte na vyznačené místo na boku převodovky 41 a celou převodovku přilepte na levý bok dílu 39. Stočte plášť krytu alternátoru 45, přilepte k němu vnější čelo 46 a vnitřní 47. Hotový kryt přilepte dílem 47 na vyznačenou část na boku držáku 39. Slepte plášť krytu vypínače motoru 48, přilepte k němu čelo 49 a celek usaďte na určené místo na dílu 39. Zpracujte motor z dílu 50, na jeho boky nalepte žebra 2x 53 a celek přilepte na přední část dílu 39. Poslední prací na motorové části bude zpracování cívky z dílů 51, 52 a její přilepení na rám 3.
Sestavte reflektor. Vystřihněte a stočte plášť reflektoru 54, ke a přilepte k němu sklo 55, dále zadní díl 56 a osazení 57. Držák reflektoru 58 slepte a do jeho boků vsuňte a zalepte hotový reflektor. Celek přilepte na vyznačené místo na přední vidlici.
Další práce budou na zadní části mopedu. Zpracujte držáky zadní vidlice 59P a 59L a přilepte je na boky dílu 39. Potom na díly 59P a 59L upevněte zpracované části zadní vidlice, které složte z dílů 60P a 60L. Levý kryt řetězu 62 přilepte na vyznačenou vnitřní stranu dílu 60L. Stejným způsobem osaďte i pravý kryt 63 na vnitřní stranu dílu 60P. Celou zadní vidlici zpevněte přilepením tlumičů, které zhotovte z dílů 2x 65 a 8x 66. Hotové tlumiče přilepte na vyznačená místa na bocích dílu 17 a na vyznačená místa na obou částech zadní vidlice 60P a 60L. Nyní vezměte již hotový zadní blatník, vsuňte jej mezi zadní vidlici a přilepte na vyznačená místa na dílech 39, 3, 12 a 17. Na spodní část blatníku přilepte zpracovanou zástěrku 64. Slepte držák koncového světla 67, přilepte k němu světlo 68 a celek upevněte na plášť blatníku 35. Slepte zadní kolo z dílů 32, 2x 33, osaďte je stejně jako kolo přední a zajistěte osou 34.
Vystřihněte páky šlapek 2x 69 a přilepte k nim předem zpracované pedály - šlapky 2x 70.
Na levou šlapku přilepte ozubené kolo 71 a celek nalepte na levou stranu zadní vidlice 60L. Obdobně přilepte i pravou šlapku na vidlici 60P. Obě šlapky přilepte přesně podle návodné kresby, tj. levá šlapka směřuje dolů a pravá nahoru. Dále zpracujte stojánek mopedu 2x 72 a přilepte jej na spodek dílu 39.
Další prací bude sestavení rychloměru z dílů 73, 2x 74; osaďte jej na horní díl držáku přední vidlice 18. Nyní vezměte již z drátu zhotovená řídítka 75, na jejich konce naviňte a zalepte rukojeti 2x 76 a před ně upevněte páčky 2x 77. Hotová řídítka usaďte do držáku vidlice 18 a napevno je zalepte.
Pečlivě vystřihněte a slepte díly 78 a 79. Celek přilepte na zadní část nosiče 17. K nosiči zavazadel 17 ještě přilepte zpracovaný trubkový rám 80.
Stočte a slepte plášť výfuku 81, připojte k němu koncovku 82 a celý výfuk přilepte na pravý kryt řetězu 63. Vezměte z hliníkového drátu vytvarované výfukové potrubí 61 a upevněte je podle návodné kresby do výfuku 81 a do vyznačeného místa na motoru 50.
Poslední prací je zhotovení tabulky 83.
Tím je model hotov. Pokud jste nespěchali, jistě se vám podařil. Budete-li chtít lakovat, pak opatrně okolo pohyblivých částí modelu.
Radost z nového modelu vám přeje