Železniční vůz BDlm

Sdílej
 
Železniční osobní vůz řady BDlm se vyráběl v letech 1954 až 1957 a byl určen jako přípojný k motorovému vozu M 131.1. Soupravy těchto vozů jezdily 30 let téměř po všech tratích bývalého Československa. Vůz BDlm měl 42 dřevěných sedadel a na jednom konci byl umístěn služební oddíl.

Železniční osobní vůz řady BDlm se vyráběl v letech 1954 až 1957 a byl určen jako přípojný k motorovému vozu M 131.1. Soupravy těchto vozů jezdily 30 let téměř po všech tratích bývalého Československa. Vůz BDlm měl 42 dřevěných sedadel a na jednom konci byl umístěn služební oddíl. Váha vozu byla 12 000 kg, délka vozu přes nárazníky 12 100 mm.
Měřítko 1:120
Návod na slepení
Model vozu si můžete postavit ve dvou základních variantách:
jednoduchá varianta - bez interiéru, zjednodušený podvozek a střecha, téměř minibox; složitá varianta - s průhlednými okny, interiérem a detailnějším podvozkem, s propracovanou střechou. Tato varianta je určena spíše pro pokročilejší modeláře a je možné ji použít i pro modelové kolejiště, např. odstavený vůz u remízy apod. Podvozek je navržen tak, aby bylo možné použít plastiková nebo kovová dvojkolí z modelové železnice TT. Postup úpravy podvozku pro tuto možnost nebudeme uvádět, protože se vymyká běžnému rozsahu vystřihovánky.

Foto
Kromě toho můžete varianty kombinovat - např. kabinu s neprůhlednými okny a složitější podvozek apod.
Díly, které se budou používat u obou variant, mají čísla podložena bílou barvou. Díly určené výhradně pro jednoduchou variantu mají čísla podložena modrou barvou a díly pro složitější variantu žlutou barvou. Díly s čísly podloženými zelenou barvou patří k jednoduché variantě a jsou nepovinné, nemusíte je tedy použít.
Přípravné práce
Pro obě varianty si připravte díly ze zbroušených špejlí, díl 14 - 4x, délka 4,5 mm, průměr 1,5 mm. Díl 4 - 2x, délka 22 mm, průměr 2 mm 2 ks. Z rubu nabarvěte okraje dílu 8 v šířce asi 3 mm šedou barvou (odstín střechy vozu). Kladívkovou čtvrtkou podlepte díly 3, 5 a 12, kartonem 1,5 mm nebo pěti vrstvami kladívkové čtvrtky díly 6. Kancelářským papírem podlepte díly 1 a 2. Čáry ohybu (_________) narýhujte nožem z líce a čáry ohybu (-.-.-.-.-.-) narýhujte z rubové strany. Na rub dílu 1 přeneste úsečky A-A a B-B, na rub dílu 9 úsečky C-C, D-D, E-E, F-F. Pozor! Některé postupy jsou společné pro obě varianty, přečtěte si proto celý návod.
Stavba jednoduché varianty
Použijte díly s čísly podloženými bílou, modrou a nepovinně zelenou barvou. Do dílů 3, 5 a 6 vyřízněte otvory vyznačené červenými a černými úhlopříčkami.
Začněte zpracováním kabiny vozu. Díl 1 vystřihněte a zkuste na sucho přesnost ohybů. Potom díl slepte, nejdříve boční stěny se stropními chlopněmi a potom čelní stěny s bočními. Díl nechte pod lehkou zátěží proschnout. Zatím zpracujte díl 2. Díl 3 slepte a přilepte na díl 2, lepte přesně do bílého obdélníku. Celek pod zátěží nechte proschnout. Vnitřek podvozku můžete začernit. Připravte si osy dvojkolí, díl 4. Kola můžete slepit z dílů 5 a 6. Kdo se spokojí s jednoduchými koly, podlepí díl 5 další kladívkovou čtvrtkou a kola sestaví jen z dílů 5. Připravené osy, díl 4, prostrčte otvory v dílu 3 a na ně z vnitřku dílu 3 nasuňte připravená kola. Orientujte se podle návodné kresby. Snažte se dodržet symetrii a vzdálenost kol. Pokud je vše v pořádku, kola přilepte k osám. Pozor! Lepte z vnitřku dvojkolí, aby se vám kola nepřilepila k dílu 3. Sestavený podvozek otočte koly vzhůru a nechte proschnout. Po proschnutí nalepte na díl 3 díly 64, které vymezí vůli dvojkolí. Sestavte nárazníky z dílů 14, 15, 16 a přilepte je na čelníky podvozku (červený obdélníček na čelech dílu 3) na místa označená bílým kroužkem.
Zatím zpracujte střechu, nejpracnější část modelu, náročnou na pečlivost a hlavně čistotu prstů. Následující postup je shodný pro obě varianty modelu. Vystřihněte díl 8 a 9. Průsečíky úseček C-C, D-D, E-E, F-F označují místa, kam až je nutno díl 9 prostřihnout. Chlopně na koncích dílu 8 ohněte směrem nahoru a vytvarujte do oblouku. Střechu můžete opět zhotovit zjednodušenou nebo propracovanou. Zjednodušenou střechu sestavte pouze z dílů 8, 9 a 11, do propracované vložte navíc technické chlopně 10. Technické chlopně 10 lepte nezoubkovanou částí na vnitřní část střechy přesně do prostřihu. Zoubkovanou část zatím nepřilepujte.
Další postup je pro obě varianty střechy stejný. Boční část střechy, tzn. od úseček E-E a F-F k chlopním, vytvarujte do oblouku, měl by mít tvar čtvrtiny kružnice. K takto vytvarovaným bokům dotvarujte konce středu střechy. Pozor! Střední část je o něco delší, přesah odstřihněte po celkovém zpracování střechy. Střecha by měla vytvořit oblé přechody. Pokud se vám podařilo střechu dobře vytvarovat a používáte technické chlopně 10, přilepte konce okrajů střechy k zoubkované části těchto chlopní. Při lepení musíte střechu stále tvarovat. Tady pozor na čisté prsty. Hotová střecha musí být ve středu plochá a na koncích vytvarovaná do obloukových přechodů. Pokud stavíte zjednodušenou střechu, nic neslepujte.
Díl 9 zatím odložte. Na díl 8 přilepte žebra 11. Na takto připravený díl 8 začněte přilepovat díl 9. Pořadí přilepování ukazují čísla v kroužku na chlopních dílu 9. Nejdříve přilepte střední část jedné strany střechy. Dbejte na přesné lícování okrajů dílů 8 a 9. Po proschnutí lepte zbylé chlopně téže strany střechy. Dále přilepte plochu střechy k žebrům 11 a zároveň střední část druhé strany dílu 9 k dílu 8. Potom přilepte zbylé dvě krajní chlopně. Dbejte, aby se vám střecha nekroutila. Pokud je tvar střechy vyhovující, přilepte přední a zadní okraj střechy k chlopním dílu 8. Ti, kteří lepí zjednodušenou střechu, musí dát pozor, aby přední a zadní okraj střechy tvořil s bočními okraji pokud možno jeden tvar. Po krátkém proschnutí odstřihněte případné přesahy na obou koncích střechy. Sestavu položte spodkem na rovnou plochu, lehce zatižte a nechte dobře proschnout. Po proschnutí doplňte střechu větráky 12. Pokud jste nepoužili při lepení díly 10, můžete přechody dílu 9 slepit natupo.
Hotovou střechu nalepte na díl 1. Okraje střechy mají přečnívat nad kabinu asi 0,25 mm na každou stranu. Celek zatižte a nechte proschnout.
Nakonec vlepte do dílu 1 na rysky A-A a B-B sestavený podvozek. Pozor na orientaci ve směru jízdy. Bedna na akumulátory a dynamo s tlakovou nádobou by měly být na opačné straně než bílé okénko WC. Chlopně dílu 2 by měly lícovat se spodním okrajem kabiny. Na čelní stěny dílu 1 přilepte natupo kryty přechodových můstků 13.
Doplňky: Kdo bude chtít, může na díl 1 těsně pod dveře nalepit schůdky - díl 62, na díl 3 v místě bedny na akumulátory vyznačeném světlým obdélníkem nalepit zpracovaný díl 63 a v místě tlakové nádoby díl 48.
Stavba složitější varianty modelu
Použijte díly s čísly podloženými bílou a žlutou barvou. Kartonem tloušťky 1 mm podlepte díly 29, 32; díl 27 podlepte kartonem 1 mm tak, aby horní chlopeň, která se bude lepit na díl 26, zůstala nepodlepená. Podlepené díly 27 a 32 z rubu začerněte.
Sestavení kabiny: V dílu 1 vyřízněte černou výplň oken tak, aby zůstaly béžové rámy oken. Díl 1 na zkoušku bez lepení sestavte. V dílech 23 a 24 vyřízněte otvory pro okna značené červenou úhlopříčkou. Připravte si výplň oken z celofánu nebo průsvitné fólie, díly 18 2x, díl 20, díl 19 2x , díl 22 3x. Z pauzovacího papíru vyřežte díl 21 (okno WC). Tyto díly vlepte na rubovou stranu rozloženého dílu 1. Orientujte se podle návodné kresby. Okno WC (bílé okno) musí být na levé straně vozu ve směru jízdy vyznačeném na dílu 1 šipkou. Na boční stěny takto připraveného dílu 1 vlepte z rubu na doraz ke stropu díly 23 a 24 barevnou stranou dovnitř vozu. Lepte nejdříve střední část, tzn. od jedné čáry ohybu k druhé. Krajní části budete lepit později. Pozor na záměnu stran. Dbejte, aby otvory oken dílu 1 a dílů 23 a 24 lícovaly. Raději si všechno vyzkoušejte bez lepení. Na čelní stěny dílu 1 vlepte díly 25. Díl 1 v ploše zatižte a nechte proschnout. Můžete si vyrobit drátěná madla ke dveřím. Do stěn dílu 1, v místech, kde končí bílé čáry naznačující svislá madla vedle dveří, vyvrtejte otvory a do nich vsaďte madla 58 zhotovená z drátu průměru asi 0,2 až 0,3 mm. K dílu 1 je přilepte kanagomem nebo sekundovým lepidlem. Madla by měla vyčnívat nad povrch stěny maximálně 0,5 mm.
Takto připravený díl 1 nyní slepte. Nejdříve spojte boční stěny se stropem a potom čelní stěny s bočními. Nakonec dokončete přilepení dílů 23 a 24 k dílu 1. Pokud chcete mít bílý strop, vlepte z vnitřku na strop dílu 1 díl 17. Pokud vám nevadí případný potisk stropu, můžete díl 17 vynechat.
Další prací je sestavení podvozku. Vystřihněte a zpracujte díly 2 a 26. Díl 26 přilepte na díl 2 a pod zátěží nechte proschnout. Pokud budete modelovat interiér, přilepte z rubu na díl 2 podlahu 49. Pozor, aby byla stejná orientace ve směru jízdy u dílů 26 a 49. Otvory do dílů 27 a 29 doporučuji prorazit ještě před vystřižením. Díly 27 je nejlépe vyřezat ostrým skalpelem. Díly 29, ložiskové domky, přilepte na díly 27. Pokud se spokojíte s jednodušším podvozkem, můžete díly 29 a 30 vynechat. Připravené díly 27 vlepte na díl 26, vzdálenost mezi díly 27 je 17 mm. Doplňte příčnými vzpěrami 28. Zpracujte kola podle návodu uvedeného výše. Osy dvojkolí 4 provlečte otvory v dílech 27 a 29 a na ně zevnitř nasuňte kola. Osy a kola vycentrujte podle návodné kresby a kola k osám přilepte. Tomu, kdo použil ložiskové domky, nesmějí osy přesahovat přes okraje dílů 29. Pokud tomu tak není, musíte je zkrátit. Nakonec zakryjte otvory v dílech 29 díly 30. Pozor, ať se vám nepřilepí k osám. Zpracujte dynamo z dílů 41, 43 a 44, vzduchojem z dílů 34, 35, 36, 37 a 38. Na díl 26 přilepte držáky dynama 40 a vzduchojemu 33. Na ně nalepte zpracované dynamo - řemenicí směrem ven z vozu - a vzduchojem - užší částí směrem k dynamu. Zpracujte skříň na akumulátory 39 a přilepte ji na díl 26 světlejším víkem směrem ven z vozu. Na konce dílu 26 a 2 nalepte čelníky 32 a doplňte je příchytkami 31. Sestavte stupačky z dílů 45, 46, 47 a přilepte je na vyznačená místa na dílu 26. Dbejte, aby chlopně dílu 2 bylo možno ohnout. Zpracujte nárazníky z dílů 14, 15, 16 a přilepte je na čelníky 32 na místa označená bílým kroužkem. Podvozek je hotov.
Zbývá zpracovat interiér a model sestavit. Zpracujte přepážky 58 a 59 a přilepte je na díl 49. Postupně zpracujte sedadla 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a nalepte je na díl 49. Vytvarujte stěnu WC a přilepte ji na díl 49 a 58. Nyní nasuňte kabinu na sestavený podvozek s interiérem a vyzkoušejte přesnost. Pokud se vám dílo podařilo, měl by lícovat okraj chlopní dílu 2 se spodním okrajem kabiny. Kabinu můžete přilepit k dílu 2. Poslední prací je přilepení krytů přechodových můstků 13. Lepte natupo na čela dílu 1 na místa označená tečkovanou čárou.
Model přípojného vozu BDlm máte hotov.