JUNKERS JU 88/A-10

Sdílej
 
Dvoumotorový bombardovací dolnoplošník Junkers Ju 88 patřil k nejúspěšnějším německým letounům druhé světové války. Prototyp vzlétl v roce 1936, první stroje přišly k útvarům v roce 1939. Model je zpracován v měřítku 1:72 a jeho stavbu zvládnou i méně zkušení modeláři. Před stavbou si však pozorně pročtěte tento návod a prostudujte návodnou kresbu. Vystřihovánka již vyšla v ABC ročník 40 číslo 18.

Předloha vystřihovánky

Foto
Dvoumotorový bombardovací dolnoplošník Junkers Ju 88 patřil k nejúspěšnějším německým letounům druhé světové války. Prototyp vzlétl v roce 1936, první stroje přišly k útvarům v roce 1939. Byly to bombardéry schopné plošného i střemhlavého bombardování, a protože byly skoro stejně rychlé jako německé či spojenecké stíhací stroje, došlo k výrobě celé řady verzí. Ju 88C sloužily jako těžké stíhací či průzkumné letouny, pokračovací verze C, R, D a G jako noční stíhací stroje. Vyráběny byly celou válku a také byly neustále vylepšovány. Noční stíhací verze G byla například vybavena účinným radiolokátorem, což značně ztěžovalo život posádkám spojeneckých bombardérů. Celkem bylo vyrobeno přes 15 000 Junkersů Ju 88 všech verzí.
Řadové invertní motory Jumo 211J uložené v motorových gondolách poháněly třílisté stavitelné vrtuli. Podvozek zatahovací. Hlavní podvozek zatahován do motorových gondol, záďový do trupu. Výzbroj bombardovací verze tvořil pevný kulomet ráže 13 mm, dva pohyblivé kulomety ve střeleckých stanovištích v zadní části kabiny a dva, které střílely dolů. Letoun mohl nést až 2000 pum.
Rozpětí 20 m, délka 14,40 m, max. rychlost 470 km/h, dostup 8200 m, dolet 2730 km.
Svastika na SOP
Junkersy měly německý výsostný znak na obou plochách křídla a na boku trupu. Na svislé ocasní ploše se nacházela svastika. Na našem modelu není svastika uvedena, kdo by si ji z historických důvodů chtěl na model umístit, může použit některý z obtisků pro plastikové modely v měřítku 1:72.
Po delší době vám přinášíme vystřihovánku letounu z druhé světové války - bombardér Junkers JU 88/A-10. Model je zpracován v měřítku 1:72 a jeho stavbu zvládnou i méně zkušení modeláři. Před stavbou si však pozorně pročtěte tento návod a prostudujte návodnou kresbu. Vystřihovánka již vyšla v ABC ročník 40 číslo 18.
Přípravné práce
Kancelářským papírem podlepte díly 5, 10, 28, 29, 57, 61, 65, 69, 70, 71, 73, 95, 100, 102, 111 a 122; kladívkovou čtvrtkou podlepte díly 31, 32, 83, 103, 104 a kartonem o síle 1 mm podlepte díly 23, 24, 58 a 99. Tyto díly najdete ve vystřihovánce se žlutým podbarvením čísel. Ze špejle o průměru 1,5 mm uřízněte dva díly 91. Ze špejle o průměru 2 mm nařežte díly 33, 89 (4x), 119 (4x) a ze špejle o průměru 2,5 mm nařežte díly 75 (2x) a 109. Z párátka vyrobte anténu - díl 127. Tyto díly mají podbarvení čísel modré. Ze špendlíků si naštípejte osičky 105 (2x) a 113. Z drátku o průměru 1 mm uštípněte díly 96, 97, 128
a 129. Z tenké trubičky (injekční jehla průměr 0,5 mm - je také možno nahradit drátkem) vyrobte kulomety - díly 124 (2x), 125 (2x) a 126. Tyto díly mají podložení čísel barvou zelenou. Z rubu začerněte díly 80, 81 a 122. Hrany nařezávané z líce jsou kresleny plnou čárou s malým černým trojúhelníčkem, hrany nařezávané z rubu jsou čerchované (-.-.-). Prořezy pro zalepení os jsou vyznačeny černou úhlopříčkou, výřezy ploch z dílů červenou úhlopříčkou a propichy pro zalepení špendlíků a drátků červenou tečkou v černém kroužku. Lakovat model doporučujeme postupně během stavby, lak nanášejte v tenké vrstvě a měl by být matný. Zruční modeláři jistě nazapomenou na patinu, zná zorní opotřebovanost letounu z boje.
Návod na slepení
Foto
K rozloženému dílu 1 přilepte chlopně 2 a 3. Díl 1 vytvarujte a chlopní 2 slepte. K chlopním 3 přilepte díl 4. Příď dokončete nalepením žebra 5. K dílu 6 připojte chlopeň 7 a díl 6 vytvarujte a slepte. K celku přilepte boky 8 a spodní díl 9. Celek dokončete přilepením žebra 10. Hotové přední střeliště nalepte na příď, k dílům 1 a 4. Nyní do přídě 1 vlepte příčnou výztuhu 11.
Slepte kabinu. K dílu 12 přilepte díl 13 a dvě chlopně 16. K dílu 15 připojte chlopeň 14 a celek přilepte k dílům 12 a 13. Slepte k sobě díly 17 a 18, díl vytvarujte a připojte boky 19 a 20. Tento celek přilepte na díl 15 a chlopně 16. Hotovou kabinu nalepte na příď - díly 1 a 4.
Pokračujte trupem letounu. K rozloženému dílu 21 připojte chlopeň 22 a také dva výstupky 37 a díl 21 uzavřete. K žebrům 23 a 24 přilepte
úchytky 25 a hotová žebra vlepte do dílu 21 (žebra vsuňte asi 5 mm od okraje, slícujte s vyznačenými ryskami a po obvodě lehce zalijte lepidlem). Hotovou střední část nalepte k přídi, k žebru 5. K rozloženému dílu 26 připojte chlopeň 27, díl 26 uzavřete, přilepte k němu žebra 28, 29 a celek přilepte ke střední části trupu. Zadní část trupu 30 uzavřete a nalepte na něj směrovku slepenou z dílů 31 a 32. Hotovou zadní část přilepte k trupu - k žebru 29. Nyní do trupu vlepte držák křídla - osu 33. Z dílů 34, 35 a 36 slepte střeleckou vanu a hotovou ji nalepte zespoda na příď.
Samostatně zpracujte křídla. Slepte k sobě žebra 42, 43, 44, 45 a zatím odložte. Do rozloženého pravého dílu 38 vlepte žebra 39 a 42 a díl 38 uzavřete. Stejně zpracujte i levý díl 40, do kterého vlepte žebra 41 a 43. Do rozloženého dílu 46 vlepte žebro 44, do dílu 47 vlepte žebro 45, oba díly - 46 a 47 - uzavřete, stejně jako díly 48 a 49, a přistupte ke slepení křídel. Pravé křídlo slepte tak, že k žebru 42 připojte díl 46 a k žebru 44 přilepte díl 48. Stejně slepte i levé křídlo - díly 40, 47 a 49. Do motorové gondoly 50 (označené červeným puntíkem) vlepte podvozkovou šachtu 51, připojte žebro 57 a gondolu nalepte na pravé křídlo. Do gondoly 50 (s modrým puntíkem) vlepte šachtu 52, přilepte žebro 57 a celek nalepte na levé křídlo. Nyní na obě křídla nalepte žebírka 55 a dokončete motorové gondoly. K dílu 53 připojte díl 56 a celek nalepte na pravou gondolu. Na levou gondolu nalepte díl 54 spolu s dílem 56. Hotová křídla přilepte k trupu. Do rozloženého dílu 59 vlepte žebro 58 a hotovou pravou výškovku nalepte na trup. Z dílů 60 a 58 zkompletujte i levou výškovku a také ji přilepte k trupu 30. Pokračujte ve slepování motorů. Zde popíšem stavbu jednoho, protože jsou oba motory stejné. Slepte k sobě díly 61 a 62 a celek vlepte do dílu 63. Slepte díl 64, nalepte na něj dva výstupky 83, vlepte do něj motor 63 a přilepte žebro 65. Stejným způsobem slepte i druhý motor. K pravému 67 a levému 68 dílu připojte chlopně 66, díly uzavřete, přilepte k nim žebra 69 a hotové celky přilepte k motorům. Při lepení se řiďte pomocnými puntíky (pravý červený a levý modrý).
Z dílů 70 a 71 slepte vrtule a připojte k nim náboje slepené z dílů 72 a 73 a vrtulové kužele slepené z dílů 74 a 124. Nyní do vrtulí vlepte osy 75 a nechte proschnout. Osy protáhněte motory a zajistěte zarážkami 76, které k osám přilepte napevno. Vrtule by se měly v motorech volně otáčet. Hotové motory nalepte na motorové gondoly - pozor na záměnu pravého a levého motoru.
Samostatně zpracujte drobné díly motoru, křídel a trupu. Z dílů 77, 78 a 79 slepte chladiče (opět barevně rozlišené pravé a levé díly) a nalepte je na motory. Tam také natupo přilepte výfuky - díly 80 a 81. Na obě křídla nalepte brzdicí štíty - díly 82. Z dílů 84, 85 a 86 slepte čtyři podvěsy a hotové je po dvou nalepte zespodu na obě křídla. Na trup 30 nalepte vytvarovaný díl 87 a zadní podvozkovou šachtu 106.
Nyní slepte podvozky. Do dílů 88 vlepte držáčky 89, které oblepte pásky 123, a díly zatím odložte. Špejle 91 přesně oblepte díly 90, na ně pak přilepte díly 92, 93, 94, 98 a do obou podvozkových noh vyvrtejte otvory pro osičky a vzpěry. Hotové podvozkové nohy vlepte do dílů 88 (opět barevné rozlišení pravé a levé strany) a mezi držáky 88 a nohy 90 zalepte vzpěry 97. Zpracujte díly 95, do kterých vlepte vzpěry 96, a hotové celky vlepte do podvozkových šachet. Z dílů 100, 101, 102, 103 a 104 vyrobte dvě kola, která pomocí osiček 105 a zarážek 99 upevněte na podvozkové nohy. Zarážky a osičky k noze přilepte napevno, volně se budou otáčet jen kola. Hotové podvozky vlepte do šachet, spojte nohy 90 se vzpěrami 96 a zakápněte lepidlem.
Zadní kolo slepte z dílů 111, 112 a zatím odložte. Vytvarujte díl 107, do něj vlepte jeho vnitřek 108, držák 109 a blatníček 110. Nyní do celku pomocí osy 113 upevněte zadní kolo, osu zakápněte lepidlem a hotový zadní podvozek vlepte do šachty 106. Na trup letounu natupo přilepte dva díly 114.
Samostatně zpracujte bomby. Z dílů 115, 116 a 117 slepte čtyři válce. Do vytvarovaných dílů 118 vlepte jejich špičky 119 a hotové je přilepte na válce, stejně jako díly 120. Z dílů 121 zhotovte křidélka a nalepte je k dílům 120. Nakonec na bomby nasuňte a zalepte prstence slepené z dílů 122. Hotové bomby přilepte k podvěsům na křídlech. Dva kulomety 124 slepte k sobě a celek vlepte do střelecké vany 35. Do dílu 18 vlepte dva kulomety 125 a do dílu 12 kulomet 126. Anténu 127 vlepte do dílu 15 a druhou anténu 128 do dílu 21. Nakonec do křídla 49 vlepte Pitotovu trubici - díl 129. Kdo chce, může si na model podle návodné kresby napnout anténní systém; použijte k tomu tenkou černou režnou nit.
Model letounu Junkers JU 88/A-10 máte hotov. Věříme, že se vám líbí a že jste se svou prací spokojeni. Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší

Autor

Václav Šorel a Pavel Skokan