Lidový betlém

Sdílej
 
Naše vystřihovánka se vrací k tradici koledníků, kteří již před více než sto lety procházeli vesničkami s betlémem zavěšeným na krku. Ve městech bývalo zase zvykem opatřit betlém do zaskleným rámem jako plastický obraz. My jsme pro vás připravili prostorový obrázek, který svým pojetím zmíněné tradice spojuje.

Přípravné práce
Narýhujete lomové hrany: ty, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou směřující na lom; ty, které budete nařezávat z rubu vystřihovánky, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Prořezy jsou kresleny červenou čárou (na dílu 14) a výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou. Do přípravných prací patří i přenesení rysek na rubové strany některých dílů. Na tyto rysky budete v průběhu stavby modelu lepit některé díly. Rysky A-A přeneste na díl 11; rysky B-B přeneste na rub dílů 10, 11, 12 a 13; rysky C-C na díly 14 a 15; D-D, F-F a G-G na díl 14; E-E na díl 14 a H-H na díl 1.
Stavba modelu

Foto
Začněte spojením dílů 5 a 5*, které přilepte podle návodné kresby z rubu na díl 4. Na díl 4 přilepte ještě díl 4* (není zakreslen v návodné kresbě), dvě zkompletovaná okna 25, 26 a pak díl 4 přilepte na terén 3. Střechu 6 osaďte na díly 5* a 5. K celku, tj. k dílu 4, přilepte technický díl 8 a k oběma další střechu 7. Na zídku dílu 4 osaďte stříšku 9, na ni vrstvu sněhu 32 a pod ni připojte rampouchy, tj. díl 21. Obdobně opatřete sněhem a rampouchy i další střechy: na střechu 6 přilepte díl 31 a pod ni díl 19; na střechu 7 přilepte díl 30 a pod ni díl 20. Zkompletujte koště 24, lopatu 29 a podle návodné kresby je bodově přilepte k dílům 4 a 3. Celek zatím odložte a zpracujte vstupní bránu do statku, tj. díl 1.
Foto
Vyznačenou červenou čáru prořízněte tak, aby se vrata mohla otvírat, a na jejich křídla přilepte vnitřní strany, tj. dva díly 2. Pak proveďte výřezy v horní polovině vrat (výřezy nejsou značeny úhlopříčkami - rušilo by to celkový dojem z tohoto dílu). Zkompletujte výklenek 22, umístěte do něj zpracovanou sošku 23 a výklenek osaďte z rubu na díl 1. Na rozložený a nezkompletovaný díl 1 nyní přilepte na rysky H-H připravený prostorový útvar dílem 4 a zkompletujte i díl 1. Zkompletujte díl 18 a přilepte ho na vyznačené místo na dílu 1. K celku teď připojte díl 10, na kterém je vyznačeno místo pro přilepení dílů 6 a 5. Vzniklý prostorový útvar připojte k rámu obrazu, tj. k dílu 14, na svislé rysky F-F a vodorovnou rysku G-G. K dílu 11 přilepte bočnice 12, 13 a tento útvar připojte k celku: bočnice lepte na díl 14 (na rysky C-C) a díl 11 současně přilepte na díl 10 (na rysky B-B). Díl 15 připojte k celku, tj. přilepte jej na rubovou stranu dílu 14 (na rysky E-E), a k němu přilepte bočnice 12, 13 na rysky C-C. Současně k dílu 15 připojte i díl 10.
Zpracujte Svatou rodinu: k dílu 16 přilepte z rubu zkompletovanou výztuhu 27 a oba díly osaďte do obrázku na vyznačené místo na dílu 5. Na díl 16 přilepte jesličky 28. Kdo bude chtít, může vánoční obrázek pověsit na zeď: zpracujte dva závěsy 17, přilepte je z rubu na díl 11 (spodní hrany dílu 17 budou na rysce A-A) a závěsy provlékněte šňůrku.
Betlém je hotov - měl by být zavřený až do doby, kdy se rozsvítí stromeček. Věříme, že se stavba modelu vydařila a že jsme přispěli k vaší vánoční pohodě.
Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší

Autor

arch. Richard Vyškovský