Model parní lokomotivy řady 310.4

Sdílej
 
Parní lokomotivy této řady byly převzaty po vzniku Československa od maďarských drah (původní rakousko-uherská řada XII, později 377). Vyráběly se od roku 1885 až do roku 1924. Vystřihovánku je možné sestavit jako zjednodušený model skutečné lokomotivy 310.433, anebo jako fiktivní stroj 310.401.

Parní lokomotivy této řady byly převzaty po vzniku Československa od maďarských drah (původní rakousko-uherská řada XII, později 377). Vyráběly se od roku 1885 až do roku 1924. Jedná se o dvojčité lokomotivy, tzn. parní stroj tvoří dva parní válce stejného průměru. Lokomotivy této řady byly charakteristické tím, že měly vnější rám, dvojkolí byla uvnitř rámu, ojnice a rozvody byly vně rámu. Používaly se pro provoz na lokálních tratích, ke konci své služby pro posun. Jezdily na Slovensku, kde je zrestaurovaná lokomotiva 310.433, která posloužila jako vzor pro dnešní model. Byla vyrobena v roce 1896 v Budapešti.
Sestavení modelu není složité, je tu však množství malých dílů, což klade důraz na přesnost a trpělivost. Proto jsou v modelu některé drobnosti vypuštěny. Při troše snahy tento model postaví i méně zkušený modelář.
Přípravné práce

Foto
Vystřihovánku je možné sestavit jako zjednodušený model skutečné lokomotivy 310.433, anebo jako fiktivní stroj 310.401. Varianta 310.401 je poněkud jednodušší, neobsahuje kompresor, není nutné stavět osvětlovací lampy, podpěry kotle. Varianta 310.433 se snaží co nejvíce přiblížit skutečnému stroji. Přesto i tu jsou určitá zjednodušení. Chybějí trubky rozvodů, píšťala, různá madla atd. Z důvodu malých rozměrů bylo upuštěno od modelového ztvárnění ojnic a rozvodů. Ty jsou nakresleny na svislou stěnu rámu.
Variantním dílem je díl 66 - hák - a šroubovka. Místo ní můžete použít hák z drátu, díl 44.
Kdo bude stavět variantu 310.401, nepoužije díly, jejichž čísla jsou podložena modrou barvou.
Podlepování: Čtvrtkou podlepte díly 48, kartonem o síle 1 mm podlepte díly 43.
Ze špejlí o průměru 2 mm si připravte osy dvojkolí 51 - 3 kusy - a osy nárazníků 71 - 4 kusy. Pokud budete stavět 310.433, připravte si ze špejle o průměru 1 mm osu kompresoru 53 - 1 kus.
Z drátu o průměru 0,5 mm si připravte hák 44 - 2x. Rozměry a zbarvení dílů jsou ve vystřihovánce.
Na rub dílu číslo 5 přeneste úsečky A-A, B-B, C-C, D-D.
Začerněte z rubu díly 33, 67, 73 a od okrajů po úsečky A-A, B-B, C-C, D-D i díl 5.
Ohybové čáry ukončené trojúhelníčkem narýhujte z lícní strany, ohybové čáry ukončené kolečkem narýhujte z rubu.
Návod na slepení
Foto
Rám lokomotivy: Na dílu 1 narýhujte ohybové hrany, díl podle hran ohněte a znova vyrovnejte. Nyní ohněte jen bočnice dílu tak, aby vytvořily tvar dvojitého T, jak je ukázáno na návodné kresbě. Slepujte jen části dílu, na kterých jsou naznačeny otvory pro osy dvojkolí. Dbejte, aby ostatní části zůstaly neslepeny. Dále ohněte a slepte přední čelo dílu, je na něm naznačen válec vzduchojemu. Pozor, ať se vám nepřilepí chlopně. Slepený díl vložte mezi dva savé papíry (nebo noviny), položte na rovnou plochu a pod zátěží nechte důkladně proschnout, pokud možno 24 hodin. Je to nutné, aby se díl později nekroutil.
Po proschnutí prorazte otvory pro osy dvojkolí, díl ohněte do tvaru dvojitého písmene T a přilepte čelo dílu. Pod lehkou zátěží nechte proschnout. Dále do rámu vlepte vzpěru 72 a uzavřete zadní čelo rámu. Opět nechte pod lehkou zátěží dobře proschnout.
Na hotový rám nalepte plošinu 2. Lepte nejprve přední zúženou část, díly 2 a 1 přesně vyrovnejte a po krátkém zaschnutí přilepte zbytek dílu 2. Celou sestavu položte dílem 2 na stůl a celek pod zátěží nechte velmi dobře proschnout. Zatížit je potřebné i vnitřek rámu a vnější plochy.
Po proschnutí nalepte na čela rámu čelníky 43. Pokud použijete hák z drátu, nezapomeňte do čelníků vyvrtat otvory. Zespodu na díl 1 pod budku nalepte stupačky 67.
Budka obsluhy: K dílu 3 přilepte díl 4. Po proschnutí na oba díly nalepte střechu 5. Budku lepte mezi rysky A-A, B-B, C-C, D-D. Celek postavte na rovnou plochu a pod lehkou zátěží nechte proschnout. Po proschnutí budku osaďte na rám - to je na díl 2 na vyznačené místo.
Vany vodojemu: Díly 6 a 7 vytvarujte a slepte. Pozor! Přední venkovní roh vany je zakulacený. Hotové vany nalepte na díl 2 na vyznačená místa a těsně k budce obsluhy.
Na vany nalepte hrdla pro napouštění vody. Sestavte je z dílů 24 a 25. Díl 24 natočte na špejli, černý konec přilepte na bílý pásek tak, abyste vytvořili černý kruh. Díl stáhněte ze špejle a na jeden konec nalepte víko 25. Hotové hrdlo nalepte na vyznačené místo na dílech 6 a 7.
Kotel: Parní kotel sestavte z dílu 8, který stočte a uzavřete Źzadním víkem 10 a předním víkem 9. Pro přesné umístění víka 9 na dílu 8 jsou na obou dílech vyznačeny krátké rysky, které spolu musí lícovat. Hotový kotel vložte mezi vany vodojemu a vsuňte do budky obsluhy tak, aby tečkovaná čára na zadní části kotle byla přesně na úrovni přední stěny budky. K přesnému umístění kotle ve svislé poloze vám poslouží krátké rysky na dílu 8 a na budce obsluhy. Kotel přilepte kapkou lepidla k dílu 2.
Zpracujte zásobník na písek z dílů 14, 15, 16, 17 a 18 a přilepte ho na vyznačené místo na dílu 8, blíže k budce. Z dílů 19, 20, 21, 22 a 23 zpracujte parojem a přilepte na vyznačené místo na dílu 8.
Díly 12 L, P a 13 L, P přilepte na vyznačená místa na dílu 2. Na ně nalepte díl 11, který překryje kotel na místech vyznačených tečkovanými čárami. Na díl 11 nalepte komín sestavený z dílů 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34.
Parní stroj: Z dílů 35, 36 a 37 slepte pravý parní válec, z dílů 39, 40 a 41 levý parní válec. Hotové válce přilepte na díl 1. Na vrchní část válců nalepte kryty šoupátkových komor 38 a 42.
Dvojkolí: Z dílů 47, 48, 49 a 50 sestavte kola. Kola navlékněte na osu 51, nastavte správný rozchod podle návodné kresby a kola k ose přilepte. Hotová dvojkolí opatrně vsuňte zevnitř rámu do připravených otvorů. Kola ničím nezajišťujte, osy jsou tak dlouhé, aby dvojkolí nevypadávala.
Nárazníky sestavte z dílů 69, 70 a 71. Hotové nárazníky nalepte do otvorů v čelnících 43.
Na čelníky nalepte buď hák se šroubovkou 66, nebo do připravených otvorů vlepte hák z drátu - díl 44.
Tabulky s řadovým označením: Pokud stavíte jednoduchou verzi fiktivní 310.401, jsou tabulky již nakresleny na modelu. Zbývá pouze nalepit na hlavní svítilnu na kotli přední tabulku 73. Pokud stavíte 310.433, musíte všechny tabulky přelepit díly 68.
Svítilny: Hlavní svítilnu (na kotli) by měl (ale nemusí) slepit každý, tedy i u jednoduché verze. Sestavte ji z dílů 58, 59, 60 a 61. Díl 59 naviňte na špejli nebo vrták apod. o průměru 2 mm a pokračujte stejně jako při sestavování hrdla vodojemu. Na tmavý konec vzniklého kroužku nalepte díl 60 a na konec barvy mosazi díl 58 (víko se sklem). Sestavený reflektor nalepte na jeho držák 61. Celou sestavu svítilny nalepte na kotel na vyznačené místo vpředu.
Ostatní svítilny sestavte podobně z dílů 62, 63, 64 a 65. Dvě svítilny nalepte na díl 2 na čele lokomotivy, místa jsou vyznačena. Dvě svítilny nalepte na zadní stěnu budky obsluhy těsně nad prohnutí stěny, místa jsou vyznačena tečkovanými čárami.
Kompresor: Na sestavení kompresoru budete potřebovat pásky vystřižené z kancelářského papíru. Tyto pásky naviňte na osu kompresoru 53 a na vzniklé válce nalepte díly 54, 55, 56, 57.
Pásky nastříhejte takto: pod díl číslo 54 - pásek široký 2,5 mm a dlouhý 18 mm; pod díl číslo 55 - pásek široký 4 mm a dlouhý 76 mm; pod díl číslo 56 - pásek široký 4 mm a dlouhý 104 mm; pod díl 57 - pásek široký 3,5 mm a dlouhý 52 mm.
Jednotlivé pásky papíru nalepte na osu 53 na místa označená číslem dílu, ke kterému patří. Přilepte pouze začátek pásku k ose, pásek naviňte a konec přilepte jen zlehka. Nyní vyzkoušejte, zda není průměr vzniklého válce příliš velký. Na válec bez lepení naviňte patřičný díl. Pokud je průměr válce větší, lze pásek papíru opatrně odvinout na potřebnou tloušťku. Průměr válce totiž záleží na tloušťce papíru, který na výrobu pásků použijete.
Hotový kompresor nalepte opatrně dílem 56 na držák 52 a celek přilepte na díl 2 a kapkou lepidla ke kotli. Hotový model můžete přestříknout lakem.
Pokud jste pracovali pečlivě, máte pěkný model jedné z nejstarších lokomotiv, které lze i dnes spatřit na kolejích při různých historických akcích.