Pražský hrad - Starý královský palác - 4

Sdílej
 
Dokončení vystřihovánky z předchozích čísel. Nyní máte pohromadě všech 244 dílů a můžete začít se stavbou.

Do dvorku osadíte zpracovaný díl 68, lepíte na díly 66, 61 a 3. Zpracujete terénní díly a připojíte je k celku: T4 lepíte na díl 64; T5 na 65, T4, 67, 56; zkompletovaný díl T10 na díly 46, T5 a celek začistíte řezem terénu, tj. dílem T7, kterým spojíte díly T4, T5 a T10. Zpracujete pomníček defenestrace, tj. díl 130 a osadíte na T6. Část průčelí Ludvíkova křídla je porostlé hustým břečťanem, který zakrývá vlastní architekturu - kdo bude chtít, může si břečťan na průčelí osadit. Je to díl 128, není zakreslen v návodných kresbách, způsob osazení je patrný z fotografie modelu.
Posledním objektem celého komplexu je objekt Vladislavského předsálí s částí budovy třetího nádvoří, ve které je tzv. Býčí schodiště propojující třetí nádvoří s jižními zahradami. Zpracujete díl 85 a přilepíte z rubu na díl 83. Býčí schodiště začnete stavět zkompletováním dílu 86, který připojíte z rubu na díl 83 a do něj osadíte dvě zpracované schodišťové podesty 87 - lepíte je natupo na vyznačené čárkované čáry. Na rub dílu 83 přilepíte na rysky C-C vodorovné žebro 84. Pak k dílu 83 připojíte díl 82 a oba díly začnete postupně půdorysně uzavírat při čemž k nim současně přilepíte i druhé vodorovné žebro 127 a to na rysky H-H. Vzniklý prostorový útvar připojíte k celku, tj. lepíte díly 82, 83, 84 a 127 na díl 4 (díly 84 a 127 i na rysky C-C a H-H na dílu 4).
Zpracujete rampu 108 spojující severní palácový dvorek se třetím nádvořím: zkompletujete díl 108 a vlepíte do objektu Vladislavského předsálí tak, aby dolní část rampy byla v úrovni dlažby dvorku dílu 4 a horní část rampy v úrovni dolní části otvoru v dílu 82. Zpracujete střechy této části: k dílu 99 přilepíte štít 100, doplníte dílem 101 a osadíte na celek. Začnete dílem 99, který přilepíte na díl 82 nad vchodem ze třetího nádvoří, pak štít 100 na díl 82, opět díl 99 na díl 4, dále díl 99 na 83 a nakonec díl 101 na díly 83 a 82. Práci na objektu přerušíte a zpracujete terény jižních zahrad. Při tom si ověřujte správný půdorysný tvar jeho schématem. Díl T8 připojíte k celku, tj. k dílům 83, 61 a T4 a terén uzavřete dílem T9, který přilepíte k dílům 83 a T8. Zpracujete vyrovnávací schody 88 a osadíte na terén T8 a díl 83. Zkompletujete díl 126 a přilepíte na vyznačené místo na dílu 83. Střechu 102 teď připojíte k celku, tj. lepíte k dílům 99, 82, 83. Štít Vladislavského sálu, tj. díl 8, přilepíte na stříšku 9 a oba díly připojíte k celku: štít lepíte na díl 4 a stříšku na díl 99. Zpracujete díl 125 a osadíte na zeď severního palácového dvorku, tj. na díl 31.
Samostatně zpracujete vstup do Vladislavského předsálí tzv. portikus: k dílu 91 přilepíte jeho rubovou stranu, tj. díl 92 a k tomu připojíte vyrovnávací schody 93. Vytvarujete a zkompletujete stěny kašny 94, přilepíte k nim její dno 95 a kašnu připojíte na vnější stěnu portiku, tj. na vyznačená místa na dílu 91. Zpracujete ozdobný sloup kašny 98 a osadíte na vyznačené místo na dílu 91. Terasu 96 zkompletujete a připojíte ke stěnám, tj. k dílu 91. Zpracujete nástavbu 97 a natupo osadíte na díl 96.
Terén T11* zkusmo přiložíte k celku a ověříte si správné osazení dílu i připojení portiku k terénu a objektu. Pokud jste pracovali přesně bude vše jistě v pořádku a pak portikus osadíte (včetně kašny) na díl T11* ke kterému ještě připojíte druhou část rampy spojující severní dvorek s třetím nádvořím, tj. díl 107. A teď už můžete díl T11* včetně portiku připojit k celku, tj. lepíte na díly 82, 31 a 33. Na díl T14 osadíte díly 133, 134 a přilepíte jej k dílu T11*. Díl 131 přilepíte na vyznačené místo na T12 a díl 132 na T13. Dlažbu T11 připojíte k celku: lepíte na díly 42, 1, 32. Díly T12 a T13 spojíte a postupně přilepíte k dílu T11. Žebro T15 vytváří spoj mezi T11 a T11*. Přilepíte je nejprve na T13, T11 a současně připojíte i k dílu 32. T13 přilepíte i k T11* a tento díl opět na T15.

Foto
Zkompletujete díl 89, zakryjete stříškou 90 a hotový kryt vstupu na Býčí schodiště osadíte na terén třetího nádvoří, tj. na díl T11* a k dílu 82. Dokončíte střechy nad Vladislavským předsálím. Zpracujete komín 100* a osadíte na díl 100, dalších pět zkompletovaných komínů 99* osadíte podle návodné kresby na střechu 99; další tři zpracované komíny 101* osadíte na střechu 101 a zbylé dva komíny 102* osadíte na střechu 102. Zpracujete vikýře: devět vikýřů 103 osadíte na střechu 99, dva vikýře 103 na střechu 101 a čtyři vikýře 104 na střechu 102. Zpracujete tělo pracovního vikýře 105, přilepíte k němu zkompletovanou stříšku 106 a hotový vikýř osadíte na vyznačené místo na střešním dílu 99.
Samostatně zpracujete přístavbu schodiště: k dílu 109 přilepíte stříšku 110 a vzniklý útvar připojíte k celku na vyznačené místo na dílu 82 a T111*. K dílům 109, 82 a na díl T11* osadíte vnější schody, tj. díl 111.
Poslední stavbou je přechod z Vladislavského předsálí do katedrály. K dílu 112 přilepíte vytvarovaný díl 114, na horní část dílu 112 osadíte stříšku 113 a hotový objekt připojíte k celku: lepíte jej na vyznačená místa na dílech 82, 109 a T11*. Poslední prací je zkompletování opěráku 115, který připojíte k dílu 82 a na díl T11*.
Komplex objektů starého královského paláce je tím dokončen. Věřím, že jste pracovali přesně, s potřebnou zručností a že jste s výsledkem své stavební činnosti spokojeni.
Na shledanou u dalších vystřihovánek se těší Richard Vyškovský.