Model parní lokomotivy řady 310.4 - dokončení

Sdílej
 
Dokončení z čísla 24.

Dokončení z čísla 24

Foto
Zpracujte zásobník na písek z dílů 14, 15, 16, 17 a 18 a přilepte ho na vyznačené místo na dílu 8, blíže k budce. Z dílů 19, 20, 21, 22 a 23 zpracujte parojem a přilepte na vyznačené místo na dílu 8.

Díly 12 L, P a 13 L, P přilepte na vyznačená místa na dílu 2. Na ně nalepte díl 11, který překryje kotel na místech vyznačených tečkovanými čárami. Na díl 11 nalepte komín sestavený z dílů 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34.
Parní stroj: Z dílů 35, 36 a 37 slepte pravý parní válec, z dílů 39, 40 a 41 levý parní válec. Hotové válce přilepte na díl 1. Na vrchní část válců nalepte kryty šoupátkových komor 38 a 42.
Dvojkolí: Z dílů 47, 48, 49 a 50 sestavte kola. Kola navlékněte na osu 51, nastavte správný rozchod podle návodné kresby a kola k ose přilepte. Hotová dvojkolí opatrně vsuňte zevnitř rámu do připravených otvorů. Kola ničím nezajišťujte, osy jsou tak dlouhé, aby dvojkolí nevypadávala.

Nárazníky sestavte z dílů 69, 70 a 71. Hotové nárazníky nalepte do otvorů v čelnících 43.
Na čelníky nalepte buď hák se šroubovkou 66, nebo do připravených otvorů vlepte hák z drátu - díl 44.
Tabulky s řadovým označením: Pokud stavíte jednoduchou verzi fiktivní 310.401, jsou tabulky již nakresleny na modelu. Zbývá pouze nalepit na hlavní svítilnu na kotli přední tabulku 73. Pokud stavíte 310.433, musíte všechny tabulky přelepit díly 68.
Svítilny: Hlavní svítilnu (na kotli) by měl (ale nemusí) slepit každý, tedy i u jednoduché verze. Sestavte ji z dílů 58, 59, 60 a 61. Díl 59 naviňte na špejli nebo vrták apod. o průměru 2 mm a pokračujte stejně jako při sestavování hrdla vodojemu. Na tmavý konec vzniklého kroužku nalepte díl 60 a na konec barvy mosazi díl 58 (víko se sklem). Sestavený reflektor nalepte na jeho držák 61. Celou sestavu svítilny nalepte na kotel na vyznačené místo vpředu.
Foto
Ostatní svítilny sestavte podobně z dílů 62, 63, 64 a 65. Dvě svítilny nalepte na díl 2 na čele lokomotivy, místa jsou vyznačena. Dvě svítilny nalepte na zadní stěnu budky obsluhy těsně nad prohnutí stěny, místa jsou vyznačena tečkovanými čárami.
Kompresor: Na sestavení kompresoru budete potřebovat pásky vystřižené z kancelářského papíru. Tyto pásky naviňte na osu kompresoru 53 a na vzniklé válce nalepte díly 54, 55, 56, 57.
Pásky nastříhejte takto: pod díl číslo 54 - pásek široký 2,5 mm a dlouhý 18 mm; pod díl číslo 55 - pásek široký 4 mm a dlouhý 76 mm; pod díl číslo 56 - pásek široký 4 mm a dlouhý 104 mm; pod díl 57 - pásek široký 3,5 mm a dlouhý 52 mm. Jednotlivé pásky papíru nalepte na osu 53 na místa označená číslem dílu, ke kterému patří. Přilepte pouze začátek pásku kose, pásek naviňte a konec přilepte jen zlehka. Nyní vyzkoušejte, zda není průměr vzniklého válce příliš velký. Na válec bez lepení naviňte patřičný díl.
Pokud je průměr válce větší, lze pásek papíru opatrně odvinout na potřebnou tloušťku. Průměr válce totiž záleží na tloušťce papíru, který na výrobu pásků použijete. Hotový kompresor nalepte opatrně dílem 56 na držák 52 a celek přilepte na díl 2 a kapkou lepidla ke kotli. Hotový model můžete přestříknout lakem. Pokud jste pracovali pečlivě, máte pěkný model jedné z nejstarších lokomotiv, které lze i dnes spatřit na kolejích při různých historických akcích.

Autor modelu parní lokomotivy 310.4 se omlouvá za nevhodně zvolené odstíny černé barvy, což zapříčinilo nečitelnost konstrukčních čar na některých dílech, zejména na díle 8. Nový díl 8 si můžete stáhnout z autorovy internetové stránky.