Loutka ježibaby

Sdílej
 
Dnes jsme pro vás připravili loutku ježibaby. (Už vyšla loutka rytíře - ABC č. 20, Kašpárka - ABC č. 23 a čerta - ABC č. 24.) Vystřihovánka není obtížná, ale přesto pracujte pečlivě a při sestavování loutky nespěchejte. Celou vystřihovánku podlepte slabší bílou čtvrtkou a nechte dobře proschnout.

Dnes jsme pro vás připravili loutku ježibaby. (Už vyšla loutka rytíře - ABC č. 20, Kašpárka - ABC č. 23 a čerta - ABC č. 24.) Vystřihovánka není obtížná, ale přesto pracujte pečlivě a při sestavování loutky nespěchejte. Celou vystřihovánku podlepte slabší bílou čtvrtkou a nechte dobře proschnout.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Vystřihovánku podlepte černým papírem ze sady barevných papírů A 4, které zakoupíte v papírnictví. Ve vystřihovánce ježibaby je velké množství rubových stran, které budou po sestavení vidět, a tím vám odpadne jejich obarvování načerno.

SLEPENÍ LOUTKY

Foto
Do dílu 1 vyřízněte vyznačené otvory, díl zaoblete a slepte. Vystřihněte díl 2, vyřízněte do něho otvory (na vodicí špejli a na uchycení kocoura) a přilepte lícem k dílu 1 (v orientaci vám pomůže červená šipka - bude směřovat ve směru pohledu loutky). Zpracujte nosník rukou 3 a po zaschnutí do něho vyřízněte otvor na špejli. Silnější jehlou opatrně propíchněte dírky na uvázání rukou a díl zatím odložte.
Pokračujte stavbou ruček. Vystřihněte díly 4 a 5, propíchněte v nich dírky na nit, díly vytvarujte na kulaté tužce nebo hraně stolu a slepte. Prstíky ohněte podle návodné kresby a fotografie. Obdobně zpracujte druhou ruku z dílů 6 a 7. Připravte jehlu s černou režnou nití a spojte jednotlivé části rukou podle návodné kresby. Uzlíky zajistěte lepidlem. Tělem loutky prostrčte nosník 3 (zatím jej však nepřilepujte) a ruce na něj navažte. Pokračujte zpracováním otrhaného pláště 8. Do pláště vyřízněte dva otvory na špejle, jednotlivé cípy ohněte směrem dolů, můžete je také různě nalámat podle vlastní fantazie, a přilepte k dílu 2. Při lepení dbejte, aby otvory na zasunutí špejlí byly umístěny na sobě. Načerněte špejli dlouhou 26 cm. Na jeden konec naviňte proužek 9 a přilepte ke špejli napevno. Špejli provlékněte loutkou a vyrovnejte tak, aby byla s tělem loutky rovnoběžná. Nyní špejli přilepte navinutým válečkem k nosníku 3. Celý nosník 3 z rubu loutky definitivně bodově přilepte k tělíčku a nechte dobře zaschnout.
Foto
Mezitím pokračujte lepením hlavičky. Slepte základní díl 10 a spodní část přilepte na ovál 11. K horní části hlavy přilepte spodní řadu vlasů 12, na ni řadu 13 a 14. Při lepení vlasů dbejte na to, aby jejich delší část byla orientována dozadu. Nezapomeňte ježibabu řádně "rozcuchat" (jednotlivé pramínky vlasů různě naohýbejte a vytvarujte). Slepte šátek (díl 15) a přilepte ho k hlavičce. Nalepte na něj díl 16. Na vyznačené místo na šátku nalepte uzel s cípy 17 - cípy prohněte mírně dopředu. Přilepte nos 18 a uši 19, 20. Na vyznačená místa na hlavičce přilepte bradu 21. Celou hlavu nyní dobře přilepte k tělíčku v místě vyznačených styčných proužků.
Pokračujte složením nožiček. Do dílu 22 vyřízněte otvory na špejli, v místě označeném červenou čarou nastřihněte a slepte. Přilepte špičku boty 23 a podrážku 24. Druhou nohu zkompletujte z dílů 25, 26 a 27. Připravte si špejli dlouhou 4 cm, nohy na ni zavěste a provlékněte tělem loutky. Ty části špejle, které vyčnívají z těla loutky, zajistěte lepidlem a nabarvěte. Na režnou nit nebo bavlnku dlouhou asi 12 cm přilepte v libovolném pořadí asi 4 mm od sebe dračí zuby a váčky s kořením (jsou značeny stejně - číslem 28) a uvažte ježibabě kolem krku.
Nyní stočte na pomocné špejli váleček 29 a přilepte ho k ruce 4. Bude sloužit k uchycení čarodějné hole. Na konec vodicí špejle loutky přilepte díl 30 - orientujte ho směrem v pohledu loutky. Připravte si režnou nit na vedení ruček dlouhou asi 70 cm. V jejím prostředku ji přivažte k dílu 30 a na konce nitě uvažte ručičky loutky. Dbejte, aby ruce při vázání na vodicí nit směřovaly dolů. Zbývá už jen slepit kocoura a čarodějnou hůl. Do dílu 31 vyřízněte otvor na špejli a slepte s dílem 32 (nezapomeňte také vyříznout otvor) a 33. Náprsenku 34 nalepte k tělíčku kocoura vyznačením lícem. Sestavte hlavu 35, ježatou srst ohněte směrem dozadu a přilepte k náprsence 34. K hlavičce přilepte obličej 36 a srst opět ohněte mírně dozadu. Špejli dlouhou 4 cm na jednom konci mírně zaoblete, natřete ji načerno a zasuňte do tělíčka kocoura tak, aby na zádech vyčnívala asi 2 mm. Dobře ji přilepte. Hůl vyrobte ze špejle dlouhé 9 cm. Na jednom konci ji zploštěte smirkovým papírem a přilepte k ní horní část - líc a rub netopýra 37, 38. Přibližně 6,5 cm od konce na hůl naviňte váleček z proužku 39 a přilepte ke špejli. Na závěr místa slepů a ohybů zaretušujte příslušným odstínem vodové barvy.