Raketoplán Endeavour - 2

Sdílej
 
Pokračování z minulého čísla

STAVBA KŘÍDEL

U obou křídel je postup shodný, pouze dbejte na rozlišení levostranných dílů fialovou barvou. Spodní plochu (dno raketoplánu, díl 20) podlepte kancelářským papírem. Po vystřižení doplňte plochu bočními díly 20.1, 20.2, pomocnými chlopněmi 20.3 a 20.4. K orientaci umístění těchto dílů slouží červené šipky a tmavší kulaté body. Díly 20.1 (pravý i levý) jsou destičky náběžné hrany křídel. Vytvarujte je do oblouků - viz návodná kresba. Ohyb proveďte plynulým tahem papíru přes hranu pracovní desky, potom oblý profil dotvarujte na dřevěné kulatině. Připravte si díly 19 P-L a dvě plochy, které jsou nakreslené jako střihy pod textem návodu. Odpíchněte je špendlíkem na rýsovací čtvrtku, vpichy spojte tužkou a vystřihněte; díly umístěte zároveň s podélnou hranou křídla pod horní plochu s bílými destičkami, zatižte a nechte proschnout. Potom vytvarujte náběžnou hranu křídla v úseku šedivých desek a v předním přechodu, pokrytém černými tepelnými destičkami. Až ohnete černé plochy dolů, vznikne uprostřed křídla rozšiřující prostor, který zevnitř doplníte pomocnými chlopněmi 19.1 a 19.2. K této sestavě přiložte na zkoušku díl 20. Nyní už bude zcela patrný způsob spojení křídla a dna, a to v celé délce náběhu, od kořene křídla k užší straně podvozkových dveří (k vyčnívající části se žlutou zálepkou) - ale nyní pozor:

* při stavbě verze "bez podvozku" můžete křídlo a dno zkompletovat a rozšiřující se náběžnou hranu doplnit zbývajícím obloukovým šedivým dílem 19.3. Dveře podvozku usaďte na zálepky dna 20, které jsou označené zelenými kulatými body a které nebudete ohýbat! Podvozkovou šachtu spodní stranou křídla prostě zakryjete;

* pro funkční podvozek musíte pod křídly ponechat otevřené šachty pro kola, proto nejprve vyřízněte z dílu 19 dveře, tj. černý obdélník se žlutou zálepkou. Vzniklý "výklenek" opatřete přídavnými chlopněmi 20.5 a 20.6. Tyto chlopně a rovněž zálepky se zelenými body na dílu 20 narýhujte a při sestavování ohněte dovnitř. Křídlo zkompletujte s dnem 20 a náběžnou hranu doplňte destičkami 19.3. Stejně tak zhotovte druhé křídlo a slepte se dnem. Další postup je u obou verzí opět shodný.

Foto
Oblé přechody náběžných hran na konci křídel vytvarujte postupně vnitřními zálepkami 19.4 a 19.5. Poslední šedivou destičku přilepte na trojúhelníkové chlopně páskového dílu 21, jímž vyztužíte vnitřní odtokovou hranu křídla v zrcadlovém rozkreslení černých tepelných destiček na horní i spodní straně křídla. Dvojitá bílá linie za těmito destičkami vyznačuje umístění posledního křídlového žebra 22/23 a také správné umístění křídel na trupu. Pouze na zkoušku, bez lepení, vložte do sestavy křídel kostru trupu s nákladní vanou a rovněž příď raketoplánu, z níž vyjmete žebro 5. Musíte se dobře seznámit s přesným rozmístěním a usazením všech celků, než přistoupíte ke slepování. Horní plochy křídel okopírují profil řady zálepek na bočnicích, vpředu dole musí do pilotní kabiny zapadnout kořeny obou křídel a nahoře pod hranu obvodu i čelo nákladního prostoru. Vzadu musí dvojité linie uvnitř odtokové hrany křídel ústit přesně po stranách příčky 18. U verze "s podvozkem" by měly zálepky na spodní straně křídel bez problémů zapadnout do podvozkových šachet. Pokud je vám jasné umístění všech celků, přistupte k montáži:

1. Do výřezů pod kabinou zasuňte kořeny křídel a zalepte příď na hraně dna, potom zakápněte lepidlem zálepky kořenů křídel uvnitř kabiny.

2. Žebro 5 přilepte k čelu vany 6. Kostru s vanou vložte do sestavy křídel a znovu si vyzkoušejte zasunutí zálepek žebra 5 do kabiny a rovněž polohu odtokové hrany u zadní příčky. Podle potřeby (aby čelo kabinu "hermeticky" uzavřelo) přihněte horní část stěny trochu dopředu.

Foto
Potom natřete obvod kabiny lepidlem a precizně upravte styk vany, nyní už také zadní stěny s kabinou. Je to poněkud obtížnější pracovní operace, protože k zalepovaným chlopním není přístup, ale přesto ji musíte zvládnout hned napoprvé. 3. Jen podle potřeby zakápněte na několika místech boční zálepky na horních plochách křídel, potom na spodních plochách zálepky v podvozkových šachtách. Uvnitř k žebrům plochy křídel také raději nepřilepujte - pnutí papíru při zasychání lepidla by se na povrchu modelu projevilo nevzhlednou deformací. 4. Zpracujte čtyři vztlakové klapky, díly 2x 24, 2x 25, a osm závěsných pantů 26. Před složením pláště každé klapky zalepte zevnitř do zářezů v náběžné hraně dva panty, pak plášť uzavřete. Slepte žebro 22/23, vyřízněte v něm osm zářezů, do kterých zasunete volně, bez lepení, panty klapek, jak ukazuje návodná kresba. Z druhé strany žebra zajistěte jazýčky pantů proti vytažení kleštinovými zálepkami, díly 2x 27 a 2x 28. Žebro s klapkami vložte a zalepte dovnitř odtokové hrany křídel, tentokrát ho natřete lepidlem po celém obvodu, uprostřed ho přilepte k zadní příčce kostry 18.

STAVBA ZÁDI

Jako samostatný celek sestavte záď raketoplánu z dílů 29 a 30. Ve spodní části stěny 29 složte hranol, jímž záď později opřete o zálepku 17b. Na spodní příčné hraně zadního dílu 30 pečlivě vypracujte prolis s dvěma zářezy pro panty brzdicí klapky. Na blok 29/30 instalujte na obou stranách zrcadlově shodné vyduté kryty raketových motorů. Každý z krytů sestavte postupně z dílů 31, 32, 33 a pomocných zálepek 31a, 31b, 32a, k nimž přibude skříňka korekčních raketových motorků 34 a současně základna a zadní čelo krytu, díl 35. Před zpracováním dílů 34 a 35 si musíte zvolit způsob zapracování malých vnitřních trysek, celkem 20 dílů 34a, do skříněk 34 (podobně jako trysky v přídi). Tuto úpravu zvládnou asi jen nejzkušenější modeláři.
Pokračování v dalším čísle