Raketoplán Endeavour - 3

Sdílej
 
Pokračování z minulých čísel.

Pokračování z minulého čísla

Všichni ostatní mohou ponechat kresbu výpustí v šedivé barvě a uvolnit otvory pouze pro dvojice vnějších trysek, 2x dva díly 36. K usnadnění montáže skříňky 34 k výduti 33 a k zadnímu čelu 35 slouží otvory v obdélníku základny. Už známým postupem zhotovte pohyblivou brzdicí klapku 37 s panty 2x 38, kterou instalujete volně do zádi, uvnitř ji zajistíte kleštinou 39.

Foto
Samostatně zpracujte výztuhu ocasní plochy 41 s klínem 41a, se zářezy pro závěsné panty 43, 44. Křidélka obou pantů přilepte (vždy ve stejné výšce) k dvojici pohyblivých směrových kormidel 42. zasuňte do výztuhy 41 a zajistěte kleštinou 45. Tento přípravek zapracujte jako zadní vnitřní hranu SOP do dílu 40 a potom celek postavte kolmo na záď. Spodní aretační chlopeň výztuhy zaveďte do příčného zářezu ve zhlaví bloku, uvnitř ji ohněte dopředu a zalepte.
Podle schematické návodné kresby sestavte a instalujte na určená místa trojici řiditelných výpustí hlavních raketových motorů z dílů 3x 46 až 53 a dvojici pevných trysek stabilizačních motorů z dílů 2x 54 až 57. Zde je důležité zmínit se o montáži trysek HRM: nejprve vyberte z vystřihovacích listů kotoučové díly 3x 49, 50 a 52 a všechny podlepte na tloušťku 1 mm. Potom zhotovte tryskovou výpusť z vnějšího pláště 46, pomocných zálepek 2x 46a a vnitřní dýzy 47. Než zalepíte výpusť do kuželové objímky 48/49, nasaďte na objímku volně, bez lepení, kotouč 50 s kuželovým pláštěm 51. K plášti pak přilepte (a po zaschnutí lepidla ořízněte) kotoučovou základnu 52 s pružinou 53, která se opře o dno 49 a současně umožní "řiditelný pohyb" trysky všemi směry v pevné kuželové objímce 50/51. Podobně zhotovte také zbývající výpusti. Kompletní záď nasaďte na trup raketoplánu v místě zadní stěny nákladního prostoru, boky přilepte k prodlouženým bočnicím nad křídly a dno překryjte navazující kresbou černých tepelných destiček a dvou poklopů na spodní ploše.

STAVBA DVEŘÍ A PODVOZKU

Foto
Na rozdíl od pilotní kabiny, z níž kosmonauti vystupují a opět se do ní z kosmického vakua vracejí přes hermeticky uzavíratelnou přechodovou komoru, nákladní a přepravní prostor raketoplánů není hermetizován. Ostatně, po dosažení orbitální dráhy v požadované výšce nad Zemí zůstávají ohromné dveře otevřené po celou dobu pracovní mise ve vesmíru a jejich oblouková křídla jsou nastavována slunečním paprskům. Na jejich vnitřních stranách jsou totiž instalovány elektrovoltaické články solárních panelů, které dodávají energii do všech provozních systémů raketoplánu. Funkční, a tedy jen volně přiléhající uzavíratelné dveře má také náš model. K rychlé orientaci ve vystřihovacích listech slouží opět modrá barva očíslovaných dílů, fialová barva všech levostranných dílů, žlutou barvou jsou označeny vnitřní a pomocné díly, zelenou barvou díly podvozku. Díly určené k podlepení jsou označené kroužky s červenou konturou. Při podlepování dbejte znovu na důkladné zatížení, proschnutí a zpracování dílů tak, aby konečným výsledkem byla dokonale rovná obě křídla dveří. Abyste díly nezaměnili, vyrobte si každé křídlo zvlášť.

Nejdřív si připravte dvě okrajová žebra z dvojic 2x 61 a sedm vnitřních žeber z dvojic 65a, 65b. Každé zhotovené žebro by mělo být silné 0,8 - 1 mm. Na všech patách vnitřních žeber jsou nakreslené malé modré šipky (popř. kulaté body na vnějších stranách krajních žeber 61), podle nichž žebra instalujte k závěsným, zde to znamená ke spodním hranám. Vytvarujte vnější obloukovou desku dveřního křídla 58, pak ji vyztužte na tloušťku 1,3 mm podlepenými podélnými lištami 59 (závěsná hrana dole) a 60 (zavírací hrana nahoře). Při zpracovávání těchto dílů neustále kontrolujte jejich polohu a směřování "k přídi" podle červených šipek. Do zářezů rozmístěte vnitřní žebra 65 a do krajních oblouků zalepte dvojici vnějších žeber 61. Tato žebra umístěte šedivou stranou dovnitř dveří jako pravé a levé žebro. Vnitřní žebra 65 zalepte pouze v zářezech, nenatírejte je lepidlem po horním obvodu, aby se na vnější straně pláště neobjevilo deformující pnutí. Stejně tak vytvarujte do vnitřního oblouku panel 62 s výztuhami 63 (dole) a 64 (nahoře). Na modré plošky na zadní straně dole přilepte tři závěsné panty, složené z dílů 66. Vyzkoušejte si bez lepení složení obou desek, zejména proto, aby do zářezů uvnitř spolehlivě zapadla všechna žebra. Pokud ano, pak natřete chlopně desek po obvodu a křídlo dveří sestavte dohromady. Ve spodní závěsné hraně opatrně prořízněte - až po dokonalém zaschnutí lepidla a vytvrzení dveřního panelu - celkem 16 malých otvorů, do nichž zalepte osm dílků 67, složených a vystřižených ve tvaru U. Na tutéž spodní hranu, ale zvnějšku, nalepte přesně v podélné ose horní polovinu "pianového" pantu, pásek 68. Jeho obrys vystřihněte těsně za červenou linií, abyste ji zcela odstřihli a žádná barva nerušila bílý trup. Spodní polovina závěsu 68 se musí v celé délce lehce ohýbat.
Stejným způsobem zhotovte zrcadlově obrácené druhé dveřní křídlo, od vnějšího pláště 58 k pianovému pantu 68. Obě křídla pak umístěte na zárubňové hrany trupu. Pokud jste pracovali dobře, ať už při stavbě trupu, tak při výrobě dveří, obě křídla spolehlivě vyplní prostor mezi kabinou a zadní stěnou a ve stejné výšce vytvoří plynulou rovinu, pak můžete dveře připevnit. S lepidlem pracujte opatrně, aby se dveře k trupu přilepily pouze pantem, nikoli hranami a abyste zbytečně neznečistili trup pod linií závěsů. Po zaschnutí lepidla vyzkoušejte otevírání dveří a uvnitř nákladního prostoru přilepte na označená místa pod zárubněmi chlopně závěsných třmenů, 6x díl 66. Pro případ, že se vám nepodaří postavit dveře s dokonale rovnými hranami, křídla nebudou při zavření dobře přiléhat, anebo mezi nimi vznikne nerovnoměrná mezera, je možné tuto "nedokonalost" zaretušovat tzv. dveřní klapačkou: lištu 69 nepodlepujte, pouze ji umístěte v ose na jedno z křídel tak, aby mezeru uprostřed zakryla. Větší těsnosti dovírání dveří lze dosáhnout i tak, že na jedno místo krajních žeber, která se téměř otírají o kabinu nebo zadní stěnu, nanesete - třeba i opakovaně - kapku lepidla a necháte zaschnout. Tím je v podstatě model hotový, pouze s modeláři, kteří stavějí funkční podvozek, se nyní zaměříme na jeho dokončení.
Jedná se o téměř shodný stavební postup jako u předního kola. Rozdíl je jen v pravo-levém uspořádání dvojice kol a odlišném přiklápění dveří podvozkových skříní. Skříně sestavte z dílů 11P-L. Do zadní části vložte zesílené boční třmeny 12P-L s otvory pro osičku 14; provléknutým špendlíkem zkontrolujte vodorovné umístění otvorů. Nohu 13 a osičku 14 vyrobte ze špendlíku, těsně je oviňte dílky 13a, 14a. Zespodu navlékněte na nohu nejprve konstrukční prvek 15 do určené výšky, patu nohy vložte do hranolku 16 a oba dílky dole zkompletujte jako ložisko osičky 18. Všechny papírové spoje zakápněte lepidlem a nechte zaschnout. Nohu 13 s osičkou 14 pak slepte do tvaru T, obepněte přípravkem 17 a vpředu i vzadu za nohou ho přilepte ke konstrukci 15. Zhotovte dvě zdvojená kola z dílů 8x 19 s vyprofilovanými pneumatikami 8x 20 a 4x 21, čtyři zarážky 22 a osičku 18. Vše instalujte do ložiska 15/16, zarážky opatrně zakápněte sekundovým lepidlem. Mezi třmeny 12 zalepte podlepenou vymezovací destičku 2x 12a, pak osičku 14 vytáhněte z ložiska, nohu vložte mezi třmeny a osičkou ji opět zajistěte. Do skříně vlepte ještě sklápěcí vzpěru 23, jejíž spodní konec přilepíte k noze vpředu nad kolem. Podle červených šipek nalepte na zavírací chlopně podvozkových skříní poklopy 24P-L, zevnitř je vyztužte deskami 25P-L a pak už zbývá jen správně - vpravo nebo vlevo - nainstalovat skříně s koly do podvozkových šachet pod křídly. Při stavění na kola vždy lehce zatlačte na model směrem dopředu, aby podvozkové nohy překonaly pružný "vratný" moment a zůstaly vytažené.
Pokračování v příštím čísle