Aerosaně

Sdílej
 
Předlohou dnešní vystřihovánky jsou ruské aerosaně Amfibija, které vznikly koncem sedmdesátých let 20. století jako malý univerzální dopravní prostředek určený do drsných podmínek Sibiře. Je to vlastně uzavřený vodní člun s dvojmístnou kabinou, poháněný leteckým motorem s vrtulí.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Sestavení vystřihovánky je jednoduché a zvládnou ho i začínající modeláři. Přesto pozorně čtěte návod a orientujte se podle návodných kreseb. Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou označené plnou čárou, která je zakončená malou černou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubu a ohýbat k sobě, jsou označené čerchovanou čárou. Z dílů 4 vyřežte plochu označenou červenými úhlopříčkami a v dílech 1 a 4 vyřežte průřezy na osazení reflektorů. V dílu 1 je průřez označený malou červenou čárkou, v dílu 4 malými bílými čárami v černých rámečcích.

SLEPENÍ MODELU

Foto
Foto
Vytvarujte díl 1 a přilepte k němu levý bok kabiny 2 a pravý 3. Kabinu vlepte do výřezu ve vrchní části trupu 4. K dílu 4 přilepte levou část trupu 5 a pravou 6. Obě boční části přilepujte postupně - začněte slepením zadních svislých ploch a po jednotlivých chlopních pokračujte směrem dopředu. Po proschnutí trup aerosaní zespodu uzavřete dílem 7. Ten také přilepujte postupně - začněte velkými chlopněmi v zadní části dílu 7 a pokračujte směrem dopředu. Nejprve lepte k levému boku 5, potom k pravému 6. Zpracujte kryt motoru 8, zatím ho však nepřilepujte ke střeše kabiny 1. Uzavřete díl 9 a doplňte ho díly 10 a 11. K dílu 11 přilepte kryt motoru 8 a celek zatím odložte. Zpracujte vrtuli 12 a přilepte k ní díl 13. Ze špejle uřízněte osu 17 dlouhou 25 mm, navlečte na ni hotovou vrtuli a přilepte napevno. Dbejte na kolmé osazení. Po proschnutí provlečte osu skrz celek z dílů 8, 9, 10, 11 a z vnitřní strany dílu 8 ji zajistěte zarážkou 14. Zarážku přilepte k ose kapkou lepidla. Vrtule se musí na ose volně otáčet. Díl 8 nyní přilepte ke střeše kabiny 1. Nakonec slepte reflektory. Zpracujte tři díly 15 a doplňte je krycími skly 16. Dva reflektory vlepte do průřezů v trupu 4, třetí do průřezů ve střeše 1. Pokud chcete zlepšit vzhled modelu, zaretušujte bílé hrany temperovými barvami. Mnoho radosti z nového modelu přeje Marián Hlaváč Foto a slepení modelu autorstřeše 1. Pokud chcete zlepšit vzhled modelu, zaretušujte bílé hrany temperovými barvami. Mnoho radosti z nového modelu přeje

PŘEDLOHA VYSTŘIHOVÁNKY

Předlohou dnešní vystřihovánky jsou ruské aerosaně Amfibija, které vznikly koncem sedmdesátých let 20. století jako malý univerzální dopravní prostředek určený do drsných podmínek Sibiře. Je to vlastně uzavřený vodní člun s dvojmístnou kabinou, poháněný leteckým motorem s vrtulí. Součástí kabiny je úložný prostor na přepravu zásob nebo materiálu. Kromě vodních ploch se aerosaně bez problémů pohybují po sněhu a ledu a díky silnému motoru dokáží překonávat i členitý, těžko průchodný terén. Na základě těchto vlastností se osvědčily při zásobování expedicí a vědeckých skupin v těžko dostupných oblastech.