Zasněžené domečky

Sdílej
 
Dnešní zimní model zasněžených měšťanských domečků je naším dárečkem pro všechny začínající modeláře.

Novinka ABC
Dnešní zimní model zasněžených měšťanských domečků je naším dárečkem pro všechny začínající modeláře.
Přípravné práce
Hrany, které budete nařezávat z lícové strany, jsou označené plnou čárou zakončenou malou černou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubu, jsou označené čerchovanou čárou. Výřezy ploch z dílů jsou označené červenými úhlopříčkami. Podložku P podlepte tenkým kartonem a pod zátěží nechte dokonale proschnout.

Foto
Vystřihněte a vytvarujte díly 1, 2, 3, 4 a 5. Do dílů 1 a 4 vlepte brány zpracované z dílů 6 a 7. Do dílů 4 vlepte dveře 8 a čtyři okna 9. Dalších pět oken 9 vlepte do dílů 1 a 5. K dílu 1 přilepte boční stěny 2 a 3 a k nim postupně přilepte díl 4. Celek doplňte přilepením stěn 5.
Na stěny nyní podle návodné kresby přilepte díly 10, 11 a 12. Dejte pozor na přesné slepení dílů a zachování pravoúhlosti objektů. Na nároží dílu 5 přilepte zpracovaný oporný pilíř 13.
Následuje zpracování a osazení střech. Závisí na nich celkový vzhled modelu, proto pracujte přesně a čistě. Slepte střechu 14 a přilepte ji na díl 11 a ke štítu 2. Střechu 15 přilepte k dílu 12 a ke štítu 3. Poslední střechu 16 přilepte k dílu 10, ke střeše 14 a ke štítům 2 a 3. Uzavřete tělo komínu 17, doplňte ho stříškou 18 a hotový komín osaďte na střechu 16. Na závěr zaretušujte všechny hrany modelu temperovými barvami a hotové domečky přilepte na připravenou podložku P.
Mnoho radosti z nové vystřihovánky přeje