Zvonička – pokladnička

Sdílej
 
Novinka ABC. Naše nová vystřihovánka jednoduché pokladničky určitě potěší všechny začínající modeláře.

Novinka ABC
Naše nová vystřihovánka jednoduché pokladničky určitě potěší všechny začínající modeláře.
Přípravné práce

Foto
Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou označené plnou čárou, která je zakončena malou černou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubu a ohýbat k sobě, jsou označené čerchovaně. Z jednotlivých dílů ještě vyřežte plochy označené červenými úhlopříčkami a ze střechy 8 otvor na vhazování mincí.
Vytvarujte díl 1 a vlepte do něho dvířka z dílů 2 a 3. Do dílu 5 vlepte čtyři zpracované díly 6 a potom ho uzavřete. Pomocí chlopně 11 uzavřete díl 4, přilepte ho k dílu 5 a celek osaďte na díl 1. Ten vlepte do terénu 7.
Uzavřete střechu 8, přilepte k ní podhled 9 a uzavřete díl 10. Hotový celek nyní bez lepení nasuňte do věže zvoničky. Hotovou zvoničku ještě nalepte na podložku z kartonu a už do pokladničky můžete vhodit první minci. Když budete chtít mince vybrat, jednoduše zdvihnete střechu.