Kosmický průzkumný robot Spirit

Sdílej
 
Už při pohledu na rozkreslené díly planetárního roveru je patrné, že se nejedná o jednoduchou vystřihovánku, že je určena spíše zkušenějším modelářům. Obsahuje celkem 315 dílů včetně osiček ze špejlí nebo špendlíků a záleží jen na vaší zručnosti a trpělivosti, jak dáte všechno dohromady. Důvod takového rozčlenění je prostý - měřítko 1:16 dovoluje prostorově zhotovit poměrně malé díly, které jsou na menších modelech naznačeny jen kresbou, anebo je autoři zcela vynechávají.

Novinka ABC
Už při pohledu na rozkreslené díly planetárního roveru je patrné, že se nejedná o jednoduchou vystřihovánku, že je určena spíše zkušenějším modelářům. Obsahuje celkem 315 dílů včetně osiček ze špejlí nebo špendlíků a záleží jen na vaší zručnosti a trpělivosti, jak dáte všechno dohromady. Důvod takového rozčlenění je prostý - měřítko 1:16 dovoluje prostorově zhotovit poměrně malé díly, které jsou na menších modelech naznačeny jen kresbou, anebo je autoři zcela vynechávají. To ovšem na zajímavosti modelu nepřidá. Dnešní model z kategorie "kosmických" patří k výrazným novinkám v této oblasti a zaslouží si mimořádnou pozornost.
Předloha vystřihovánky

Foto
Spirit, celým jménem Mars Exploration Rover MER-A, přistál na Marsu 4. ledna 2004. Druhý robot MER-B Opportunity, dokonalé dvojče Spiritu, následoval o 21 dní později. Spirit zkoumá obří kráter Gusev, Opportunity se pohybuje na planině Meridiani. NASA doufala, že oba průzkumníci vydrží pracovat alespoň 92 dní, tedy do dubna. Vyskytly se sice menší technické problémy, podařilo se je však překonat a mise pokračuje i v současnosti. Jejím cílem je geologický průzkum Marsu, pátrání po vodě a sběr dat umožňujících poznat, jak vypadalo tamní klima v minulosti a zda na rudé planetě někdy vládly podmínky umožňující existenci života.
Spirit i Opportunity jsou vybaveny několika typy kamer a spektrometrů, mikroskopem, magnetickým sběračem prachu a "škrabkou", která dovede narušit povrch hornin pro studium jejich vnitřní struktury.
Délka 1,6 m, šířka 2,3 m, výška 1,5 m, hmotnost 183 kg.
Více informací: http://marsrovers.jpl.nasa.gov.
Přípravné práce
Díly jsou uspořádány do tří celků:
1. Zelené číslování označuje díly trupu, solárních energetických panelů a skupinu fototelemetrických a komunikačních systémů.
2. Modré číslování zahrnuje části podvozku a šesti kol. Navíc jsou zde fialovou barvou označeny všechny díly umístěné na modelu vpravo ve směru jízdy.
3. Žluté číslování označuje díly robotické ruky, v návodné kresbě viz -R-, určené k průzkumným činnostem: vrtání, oddělování a odběru hornin, případně jiných vzorků apod.
Díly označené čísly s červenými konturami je nutné před dalším zpracováním zesílit, tzn. podlepit rýsovací čtvrtkou. Červené šipky určují umístění dílů na roveru ve směru jízdy dopředu. Páskové díly s černými šipkami stáčejte v jejich směru na odřezku kulatého párátka nebo špendlíku na požadovaný průměr. Rovněž na osičky a dříky antén použijte kulaté špejle, párátka nebo špendlíky. Rozměry těchto dílů jsou ve vystřihovánce nakresleny v měřítku 1:1 a současně je zde schematicky uvedeno rozmístění dalších dílů.
Slepení modelu
Foto
Celek 1: Podlepte solární panely, díly 1 a 2, na tloušťku 0,5 mm a všechny vymezovací dílky 3 a kotoučky 4 na tloušťku alespoň 1 - 1,5 mm. Panely nechte proschnout na rovné podložce pod zatížením. Pozn.: Některé fotografie NASA ovšem ukazují, že rozložené solární panely spiritu svírají s rovinou střední plochy nad trupem mírný negativní úhel vzepětí (tzn. dolů, podobně jako křídla tryskových letadel). Pokud budete takto panely formovat, orýsujte na obou plochách hrany ohybů podle známých značek trojúhelníčků a kulatých bodů u příslušných linií. Podle návodné kresby nyní rozmístěte vymezovací dílky na rub horní plochy 1 s předem připravenými otvory pro všechny anténní systémy. Dílky 13x 3 rozmístěte pod panel podle modrou kurzívou psaných čísel 1 až 13. Od čísla 1 vpředu uprostřed postupujte ve směru hodinových ručiček po obvodu panelu, dílky umisťujte s nepatrnými přesahy desky. Obě plochy pak sestavte dohromady.
Připravte části trupu z dílů 10, 11 a bočních desek 2x 12 a 13. Uvnitř skříní se ve skutečnosti nacházejí kromě hlavního počítače všechny naprogramované systémy pracovních, průzkumných a vědeckých činností, dále motory a převody kol, pomocné servomotory a také výkonný zdroj elektrické energie. Panelem a trupem v přední části prochází osička dvou přístrojů. Nahoře je to sloup fotokamerového systému, ve výklenku pod trupem bude ukotvena robotická ruka s pracovními nástroji.
Osičku 15 sestavte kompletně mimo model s rozmístěním příslušných dílů. Základ sloupu naviňte dílem 16, k němuž zespodu přilepte zesílený kotouček 14. Zde napodobte patku dvojicí žeber 17, k nimž navlékněte šikmou objímku 18. Do červených bodů na objímce instalujte kousek telefonního drátku 18a. Sloup zesilte dalším navinutým dílem 19, přesahující kruhové hrany začistěte kotoučky 2x 20. Sloup můžete osadit kamerovým systémem buď hned, anebo po vsazení osičky do panelu. V každém případě ale musí osička procházet panelem a trupem volně, bez lepení a přístroje na osičce se musí otáčet.

Pokračování příště...