Postřikovač Amazone UG 4 500

Sdílej
 
Model postřikového vozu je zpracován v měřítku 1 : 32 a je určen pro pokročilejší papírové modeláře. Postřikovač můžete použít jako doplněk k vystřihovánce traktoru Massey Ferguson 8140, který vyšel v předchozích číslech. Před začátkem stavby si pozorně pročtěte návod a během stavby se orientujte podle návodných kreseb.

Model postřikového vozu je zpracován v měřítku 1 : 32 a je určen pro pokročilejší papírové modeláře. Postřikovač můžete použít jako doplněk k vystřihovánce traktoru Massey Ferguson 8140, který vyšel v předchozích číslech. Před začátkem stavby si pozorně pročtěte návod a během stavby se orientujte podle návodných kreseb.
Přípravné práce
Hrany, které budete ohýbat z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Tam, kde by čára rušila vzhled vystřihovánky, jsou ohyby značeny krátkými čárami. Hrany, které budete ohýbat do rubu vystřihovánky, jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-.-). Přerušovanou čárou (-----) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Čísla těchto dílů jsou vždy vepsána uvnitř ploch. Výřezy a prořezy jsou značeny červenou úhlopříčkou.

Foto
Dále si připravte špejle nebo kulatá párátka o průměru 2 mm, ze kterých zhotovte tyto díly: čep pantu víka, díl 17, délka 12 mm; náhon k čerpadlu, díl 27, délka 55 mm; čep vysouvací nohy, díl 38, délka 15 mm; osy ramen, díly 4x 57, délky 26 mm a osu kol, díl 72, délka 68 mm.
U vystřihovánky doporučujeme podlepit některé větší díly slabým kancelářským papírem.
Slepení modelu
Začněte rámem podvozku 1, do kterého vlepte přední vnitřní díl 2. Hotový rám mírně zatižte a nechte proschnout. Dbejte na to, aby se rám nezkroutil do vrtule. Vystřihněte a slepte držák osy kol, díl 3, a přilepte ho na vyznačené místo na spodní části rámu podvozku. Pokračujte slepením velké cisterny, kterou sestavte z pláště 4, levého boku 5 a pravého 6. Cisternu dokončete vlepením vnitřní výztuhy 7 a přilepte ji na vyznačené místo na podvozku 1. Zpracujte zesílení otvoru na cisterně, díl 9. Před stočením tohoto dílu přehněte a zalepte slabší proužek a poté plášť stočte do rubové strany. To znamená, že větší potištěná část bude uvnitř stočeného dílu. Hotový díl nyní vsuňte do proříznutého otvoru na plášti cisterny a zalepte.
Foto
Pokračujte odklápěcím víkem cisterny. Stočte a slepte plášť víka, díl 10, do kterého vlepte vnitřní díl 11. Celek přilepte na vyznačené místo na spodní části víka 13. Víko dokončete přilepením horního dílu 12. Zpracujte panty 2x 14 a přilepte je na vyznačené místo na dílu 12. Panty spojte v přední části dílem 15. Stočte a slepte držák pantů, díl 16, vsuňte jej mezi oba panty 2x 14 a zajistěte čepem 17. Celou sestavu nyní usaďte tak, že víko nasaďte do hrdla otvoru, díl 9, a držákem 16 přilepte na vyznačené místo na plášti cisterny.
Po proschnutí zkontrolujte, zda jde víko volně otvírat a zavírat. Plášť cisterny dokončete přilepením malého poklopu, díl 8.
Pokračujte slepením malé cisterny z dílů 18, 19 a 20. Na plášť 18 přilepte opět malý poklop, díl 21. Hotovou cisternu po proschnutí usaďte na vyznačených místech na podvozku 1 a přilepte. Mezi cisterny vlepte ještě propojovací díl 22.
Pokračujte vypouštěcím systémem. Zpracujte základní díl 23, do jehož spodní části přilepte vypouštěcí rouru, díl 24. Celek nyní nasuňte rourou do vyříznutého otvoru v dílech 1 a 2 a bodově přilepte na vyznačené čárkované plochy na podvozku 1. Stočte a slepte plášť horního dílu 25 a dokončete čelem 26. Do proraženého otvoru v plášti 25 vsuňte a zalepte náhon k čerpadlu, díly 27, 28 a 29. Hotový celek po proschnutí usaďte a přilepte na vyznačenou horní část dílu 23. Náhon k čerpadlu (špejle) musí směřovat dopředu.
Foto
Zpracujte vyvýšenou plošinu, díl 30, na kterou postupně přilepte sestavené přední zábradlí, díl 31, a boční zábradlí 32. Po proschnutí celou plošinu usaďte chlopněmi na vyznačená místa na obou cisternách, dále na podvozku 1 a postupně přilepte. Zbývá zpracovat a slepit schůdky, díl 33, a přilepit je na vyznačené místo na plošině 30.
Zpracujte držák opěrné nohy 34 a přilepte ho na pravou přední část rámu 1. Vystřihněte a slepte vysouvací nohu, díl 35, a přilepte k ní opěrnou spodní část 36. Nohu nyní zespodu nasuňte do držáku 34 a horní část nohy ukončete krycím dílem 37. Samotnou nohu budete při posunování zajišťovat čepem, který zpracujte z dílů 38 (špejle), 39 a 40.
Dále zhotovte zadní zvedací zařízení. Slepte hlavní nosníky, levý 41 a pravý 42. Oba nosníky k sobě spojte horním dílem 43, spodním 44 a nechte proschnout. Opět dejte pozor, aby se celek nezkroutil do vrtule. Vystřihněte vnitřní čelo zvedacího zařízení 45, ke kterému přilepte vnější čelo 46. Pozor, před slepením obou dílů nezapomeňte vyhnout krajní chlopně. Zpracujte výztuhy čela, díly 2x 47, a přilepte je vyznačenými místy na vyhnuté chlopně dílů 45 a 46. Složte středový díl 48 a přilepte jej na vyznačené místo na vnitřní části čela 45. Nyní vezměte hotové zadní čelo, středovým dílem 48 jej nasuňte mezi oba hlavní nosníky 41, 42 a z druhé strany zajistěte dílem 49, který přilepte na vyznačené místo na středovém jezdci 48. Zkontrolujte funkci zařízení. Zadním čelem musí jít posouvat mezi oběma nosníky nahoru a dolů.
Zpracujte boční výztuhy, díly 51L, 51P, a přilepte je na vyznačená místa na bocích nosníků 41 a 42. Zpracujte spodní držák, díl 50, a přilepte ho zespodu na vyhnuté chlopně výztuh 51L a 51P. Nyní zpracujte spodní výztuhy, díly 52L, 52P, a přilepte je na vyznačená místa na držáku 50 a na boky nosníků 41 a 42. Celek nyní nechte řádně proschnout. Po proschnutí vezměte hotový celek a přilepte ho dílem 50 na vyznačené místo na spodní části podvozku 1.
Tím je hotová hlavní část zvedacího zařízení a můžete se pustit do kompletování postřikových ramen.
Levou sestavu ramen slepte z dílů 53 a 54. K těmto slepeným dílům přilepte hotový otočný válec, který slepíte z dílů 55 a 2x 56. Hotové rameno nyní nasuňte válcem mezi díly 2x 47 a zajistěte čepem 57. Čep (špejli) na obou koncích zakápněte lepidlem. Pozor, aby lepidlo nesteklo a nezalepilo válec. Ten se musí s ramenem na ose volně otáčet. Sestavu nyní dokončete slepením krajního ramene z dílů 58, 59 a válce 55 a 2x 56. Rameno uchyťte stejným způsobem jako předchozí a nechte proschnout. Zpracujte pravou stranu, kterou sestavte z ramen 60, 61, 62, 63, otočných válců 2x 55, 4x 56 a čepů 2x 57.
Jednotlivé části pospojujte stejným způsobem jako levou stranu a opět nechte proschnout.
Tím je zadní část postřikového vozu hotová. Zvedacím zařízením lze pohybovat nahoru a dolů a jednotlivá ramena lze natáčet do stran.

Dokončení v příštím čísle