Dům z první poloviny 19. století - 7.

Sdílej
 
Pokračování vystřihovánky z minulých čísel...

Pokračování z minulého čísla
Pro dokončení stavební části zbývá vytvořit prameník a osadit jej na vnější stěnu domu.
Vytvarujte vnější stěnu nádržky 75 a připojte ji k dílu 77 a doplňte vytvarovanou vnitřní stěnou 76. Nádržku připojte k nosné stěně 74 a na stěny nádržky osaďte krycí obrubu 78. Zkompletujte díl 74*, osaďte jej na vyznačené místo na dílu 74 a na něj přilepte zpracovaný ventil 79. Hotový prameník osaďte na vnější stěnu domu, tj. na díl 60. Stavebně je první část dokončena, tj. máte vytvořenou část bytu pozůstávající z kuchyně, jídelny, obývacího pokoje. Tento celek si teď položte na připravenou základnu, na tu obkreslete celý obvod a k vnější stěně kuchyně přidejte 60 mm - to bude šířka budoucí pavlače. Po celé délce zadních stěn přidejte 15 mm pro osazení dolních výztuh. Pokud nebude realizováno další podlaží, použijte pro začištění pruh „dlažebních kostek“, který budeme publikovat v závěru části I.

Foto
A teď už můžete desku uříznout a přilepit na ni všechny tři spojené prostory. Je to asi nejobtížnější část celé stavby modelu. Musíte dbát na to, abyste díly podlah přilepili bez „bublin“, bez výklonu stěn a s dodržením přesného průběhu půdorysného uspořádání. Podlahy všech tří místností zatižte v ploše pokud možno tak, abyste pokryli co největší plochu. Na zadní stěnu všech tří místností teď přilepte již připravené výztuhy - jedna bude v úrovni horního okraje stěn, druhá v patě stěn, kde ji budete současně lepit i na základnovou desku. Každá výztuha pozůstává ze tří kusů a to 42 (lepí se na díl 28 a 22), 43 (lepí se na díl 22, 45, 57) a 44 (lepí se na díl 57, 65 a 61). Na horní výztuhu ještě přilepte krytí z dílů 42*, 43* a 44*.
Foto
Celek nechte dokonale proschnout, doporučujeme nejméně dva dny. Oddíl 2 je tímto dokončený a můžete pokračovat na pracích oddílu 1, tj. vnitřního vybavení bytu. Dodržte rozdělení do čtyř souborů a budete pokračovat v návaznosti na jejich číslování. Připomínáme, že podložení čísel dílů ve vystřihovánce i v návodných kresbách je modré. U výčtu jednotlivých kusů mobiliáře připojujeme i návod na zpracování.
oddíl 1 – mobiliář (pokračování)
Soubor „a“: Sedací nábytek
a6 - kuchyňské židle, 2 kusy (díly 256, 257)
Zkompletujte díl 257 a připojte k němu zpracovaný díl 256
Soubor „b“: Stoly a stolky
b4 - kuchyňský stůl, 1 kus (díly 248 - 251, 253 - 255)
Díl 248 zkompletujte a přilepte na díl 249. Zkompletujte desku 255 a osaďte na 248. Zpracujte dvě nohy stolu 250 a další dvě 251 a přilepte je na celek, tj. na díly 248 a 249. Při tom dbejte na to, abyste dodrželi osazení nohou stolu podle návodné kresby. Zpracujte díly 253 a jeden 254 a podle návodné kresby z nich vyrobte a osaďte trnože stolu.
b5 - mycí stůl, 1 kus (díly 239, 240, 240*, 241 - 247)
Dvě technické chlopně 240* přilepte na dva díly 240, vytvarujte, uzavřete a zalepte do nich dva díly 242. Hotové škopky přilepte z rubu k dílu 239 a ten zkompletujte. Díl 244 připojte k dílu 241 a konstrukci stolu uzavřete dílem 243. Do dolní části osaďte zkompletovanou desku 245. Na rozložený díl 246 přilepte na dvě rysky L-L dvě zkompletovaná žebra 247. Orientujte se podle návodné kresby - osy otáčení desky tvoří dva špendlíky „S“ a ty musí projít jak deskou mycího stolu 239, tak sklopnou deskou 246 i oběma žebry 247. Pak sklopnou desku 246 zkompletujte. Na podnoží (z dílů 241, 243, 244, 245) osaďte díl 239 se škopky - lepte jej na díly 241, 243 a musíte dbát na to, aby se propichy v obou částech kryly. Po proschnutí osaďte sklopnou desku na celek pomocí špendlíků „S“, které pak přilepte zvenku na díl 241. Pro přilepení použijte některé z acetonových lepidel. Desku můžete vyklápět a sklápět.

Pokračování v příštím čísle