Bleriot XI

Sdílej
 
Předloha modelu je vystavena v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. Jde o rekonstruovaný stroj, s nímž ing.Jan Kašpar provedl 13.května 1911 nejdelší let v tehdejším Rakousku. Vaše papírové házedlo v měřítku 1:50 bude také uspokojivě létat, pokud ho dobře postavíte a vyvážíte.

Novinka ABC


Předloha modelu je vystavena v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. Jde o rekonstruovaný stroj, s nímž ing.Jan Kašpar provedl 13.května 1911 nejdelší let v tehdejším Rakousku-Uhersku. Přelet z Pardubic do Prahy trval 1 hodinu a 24 minut.
Rozpětí historického jednomístného hornoplošníku je 9,6 m, délka 8,55 m, hmotnost bez zátěže 325 kg, letová rychlost do 80 km/hod., dolet asi 120 km. Vybaven byl čtyřválcovým motorem Daimler o výkonu 65 k (47,8 kw).

Přípravné práce
Vaše papírové házedlo v měřítku 1:50 bude také uspokojivě létat, pokud ho dobře postavíte a vyvážíte. Postupujte podle návodu, dodržte stavební pokyny a řiďte se návodnou kresbou. Ke stavbě si připravte kladívkovou čtvrtku na podlepování, na osičky vrtule a podvozku použijte bambusová kulatá párátka o průměru 2 mm, k vyvážení modelu se nejlépe hodí několik kancelářských sponek. Stavební díly vystřihujte pozorně podle nepřerušovaných linií. Ohyby papíru provádějte podle linií ukončených malým trojúhelníčkem do rubu (od sebe), hrany s čerchovanými liniemi, označenými černými body, ohýbejte do tisku (k sobě). Díly očíslované žlutými kroužky podlepte kladívkovou čtvrtkou – obě poloviny trupu 1x, ostatní díly podle potřeby i několika vrstvami při vyvažování letounu. Všechny podlepované díly nechte důkladně proschnout pod zatížením na rovné ploše, než je začnete zpracovávat. Páskové díly s černými šipkami jsou určené k navíjení do trubiček – ve směru šipek je stočte na odřezku špejle nebo párátka na požadovaný průměr. Písmena L a P za číslem určují umístění dílu na model vlevo nebo vpravo ve směru letu.
Návod na slepení

Foto
Trup slepte z podlepených dílů 1 L,P a 2 L,P. Zde pozorně a pečlivě prořežte štěrbiny vyplněné červenou barvou, jimiž budou procházet výškovka 5 a křídlo 6. Plynulé podélné zaoblení nosné plochy 6 proveďte lehkým přetažením a vytvarováním papíru prsty o hranu stolu nebo pracovní desky. Obě plochy zajistěte zespodu příslušnými zálepkami 5 L,P a 6 L,P, přesně podle nakreslených středových os. Na předek trupu instalujte boční segmenty motoru 3 L,P a celek doplňte složeným dílem 4 s držáky podvozku ohnutými dozadu. U segmentů 3 L,P nezapomeňte předem prostřihnout do motoru chlopně označené červenou linkou, mezi které zasuňte a zalepte osičku vrtule. Odřízněte ji z kulaté kuchyňské špejle nebo párátka podle dílu 10 (nakreslené délky osiček jsou v měřítku 1 : 1). Na osičku postupně navlékněte a napevno zalepte ložisko 11, vrtuli 12, vrtulový náboj 13 a čelo 14. Poloha natočených listů vrtule může být libovolná. Na horní plochu křídla umístěte trojúhelníkový díl lankových výztuh 8 a připravte si osičku podvozku 15.

Vyvážení modelu
Nyní již musíte házedlo pečlivě vyvážit, aby dobře létalo. Jeho těžiště je označeno červenými body na trupu (pod figurkou pilota) a pod křídly. Špendlíkem proveďte v těchto bodech nepatrné vpichy. Házedlo podržte buď na špendlíku v trupu tak, že špendlík uchopíte a stisknete plochými kleštičkami, nebo letoun postavíte křídly v místech obou vyvažovacích bodů na hroty rozevřených nůžek. V obou případech by také letoun měl bezpečně zůstat viset a volně se houpat ve vodorovné poloze. Předběžné vyvážení proveďte nejdříve několika kancelářskými sponkami nasunutými zespodu na čelo motoru před osou podvozku. Celkovou hmotnost sponek potom nahradíte hmotností všech zbývajících papírových dílů, které můžete podle potřeby podlepovat i silnějším kartonem, než je kreslicí čtvrtka. Jsou to díly nádrží 7 L,P, 9 L,P a dvojice kol (díly 4x 16), které však k modelu zatím nepřilepujte, stejně jako osičku 15 v otvorech podvozkového rámu. Případnou větší hmotnost na přídi získáte ještě dalšími úpravami:
na osičku podvozku 15 lze před přilepením kol 16 a ložisek 17 navléknout trubičku, stočenou na libovolný průměr z pásku kancelářského papíru v šířce 32 mm (ve vystřihovánce modrá úsečka pod červeným písmenem –V-), délku pásku si zvolíte sami; podle obdélníkového dílu 18 si ze čtvrtky vyrobíte jakkoli dlouhý, na stejné obdélníčky narýhovaný pásek, který složíte do „harmoniky“ a přilepíte zezadu na označenou plochu pod motorem. Podle potřeby můžete stejné obdélníky přidávat až do přesného vyvážení modelu a nakonec přilepit díl 18. Tím budete s modelem hotovi a můžete přistoupit k jeho zalétání.

Zalétání házedla provádějte vždy na větším volném prostoru. Model uchopte dvěma prsty za vzpěru za spodní nádrží, hoďte jej prudším pohybem rovně před sebe. Dobře postavený a vyvážený model, přestože není zrovna nejlehčí, umí překonat vzdálenost 4 – 6 m rychlým plynulým letem a pokaždé přistát na kola. Padá-li příliš rychle k zemi, přihněte trochu nahoru zadní plochy výškovky a odhození z ruky směřujte mírně šikmo dolů, s citem, a přitom razantněji. Pokud model za letu „houpe“, výškovku přihněte dolů.
Hodně zábavy s Bleriotem přeje a na příští spolupráci se těší