Z 37T Agro turbo

Sdílej
 
Připravili jsme pro vás model populárního „Turbočmeláka“. Vystřihovánka je určena začínajícím modelářům, ale řada drobných dílů nicméně vyžaduje přesnost a trpělivost.

Připravili jsme pro vás model populárního "Turbočmeláka". Vystřihovánka je určena začínajícím modelářům, ale řada drobných dílů nicméně vyžaduje přesnost a trpělivost.
Přípravné práce
Ze špejle o f 2 mm si nařežte držáky kol 2x 44 a výfuky 2x 58. Z drátu o f 1 mm naštípejte osy kol, díly 2x 54 a díl 57, osu vrtule 14, dvě stupačky 80 a anténu 81. Kancelářským papírem podlepte díly 39 a 58. Z rubu začerněte díl 31.

Foto
Začněte zpracováním zádi letounu. K dílu 1 přilepte žebra 2 s 3. K takto vzniklé části přilepte druhou část, zpracovanou z dílů 4 a 5. Třetí část trupu slepte z dílů 6 a 7 a nalepte na celek. Kabinku zpracujte z dílu 8 a žebra 12 a opět přilepte k celku. Nyní slepte pomocí spojky 10 plášť motoru 9 a přilepte k němu příď 11. Motor nechte proschnout a pokračujte vrtulí.
Vrtulový kužel slepte (díl 15) a do něj zakápněte lepidlem osu 14. Nyní ke kuželu přilepte vrtuli, slepenou z dílů 21 a 22. Vše nechte dokonale proschnout. Zpracujte střední část kuželu - díly 16 a 17 - a přilepte ji k vrtuli. Nyní k motoru přilepte třetí část kuželu - díly 18 a 19. Vrtuli nasuňte do otvorů v dílech 19 a 11 a zezadu nasaďte zarážku 20 a zakápněte lepidlem. Pozor, vrtule se musí volně otáčet, proto díly 17 a 19 k sobě nepřilepujte! Motor nyní přilepte ke kabině a žebru 12.
Pokračujte zpracováním křídel. Pracujte trpělivě, záleží zde na celkovém vzhledu modelu. Slepte střed křídla 23, k němu přilepte žebra 2x 25 a celek přilepte ke trupu. Obdobně slepte i druhou stranu - díly 24 a 26. Tyto díly musí být k trupu kolmé! Nyní opatrně vytvarujte koncovou část křídla 27, do ní vlepte plošku 29 a křídlo slepte. Stejně zpracujte i druhé křídlo, a to z dílů 28 a 30. Nyní křídla nalepte na celek, a to tak, aby při pohledu zepředu měla mírné vzepětí (asi 7°). Případné nedostatky můžete opravit pomocí pásku, který najdete ve vystřihovánce.
Pokračujte v lepení doplňků. Na příď nalepte díl 31 a chladič 32, na díl 6 plošku 33 a zespodu rozmetávač slepený z dílů 34, 35, 36 a 37. Při lepení se řiďte návodnou kresbou. Slepte zadní křídlo díly 38, 39 a 40 - a nalepte je na trup, stejně jako směrovku, slepenou z dílů 41 a 42. Osy 44 oblepte díly 45 a vlepte do otvorů v křídlech. Přilepte díly 46, blatníček 47 a výztuhy 48, 49 a 50 a držáky kol máte hotové. Z dílů 51 a 53, 52 a 53 slepte pneumatiky a pomocí osy 54 připevněte na držáky. Zadní kolečko slepte a sestavte z dílů 55, 56 a 57 a nalepte je na jeho místo.
Model dokončete nalepením hran 58 a dvou výfuků 59. Do trupu 1 vlepte dvě stupačky 60 a anténu 61. Tím máte model letounu hotov.
Věříme, že se vám jeho stavba podařila a že jste s výsledkem své práce spokojeni.

Autor

Michal Atonický a Pavel Skokan