Usedlost z jihozápadního Slovenska

Sdílej
 
Naše nová vystřihovánka vám představuje stavbu, která se odborně označuje jako hliněný dům. Můžeme se s ním setkat v rovinách na obou stranách Malých Karpat - na české straně v Záhoří (okolí Břeclavi a Hodonína), na slovenské straně v Pováží (od hranic až po Piešťany).

Novinka abc

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Naše vystřihovánka je vytvořena tak, abyste ji mohli postavit jako celek se samostatnou stavbou špýcharu, nebo jako samostatné části - a) obytný objekt, b) hospodářská stavení a c) špýchar. Jednotlivé části jsou rozlišeny barevným podložením dílů: část "a" je podložena modrou barvou, část "b" žlutou barvou a část "c" barvou zelenou. V návodných kresbách je označení jednotlivých částí uvedeno u každého čísla dílu. Tečkovanou šipkou a symbolem nůžek je v návodné kresbě vyznačeno rozstřižení dílu 39 (dvora) pro ty, kteří budou jednotlivé části stavět samostatně.
Pro ty, kteří slepují vystřihovánku poprvé, uvádíme několik pokynů: Lomové hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom; hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-), na rubovou stranu přenesete jejich počátek a konec vpichem (nejlépe bodcem kružítka). Výřezy ploch z dílů jsou vyznačeny červenou úhlopříčkou. Na rubové strany některých dílů si přenesete i úsečky: A-A na díl a1, B-B a C-C na díl a14, D-D na díl b1 a E-E na díl b9. Na tyto úsečky budete v průběhu stavby modelu lepit některé díly. Na naviják studny (díl a23) použijte špejli o průměru 2 mm a délce 13 mm, kterou obarvíte nahnědo. Pokud máte přípravné práce dokončeny, můžete začít se stavbou.

Foto
STAVBA MODELU
Část "b" - hospodářská stavení (chlév a stodola) Zkompletujte dveře 3, okénko 4 a přilepte je z rubu na díl 1, k němu připojte (na rysku D-D) díl 2 a celek zastřešte dílem 6. Zpracujte branku 5 a vlepte ji do dveřního otvoru, tj. do dílu 3.
Objekt chléva zatím odložte a postavte stodolu. Zkompletujte vrata 8, přilepte z rubu na díl 7, k němu ještě připojte díl 9. Do zpracovaného dílu 10 (vnitřní okraje střechy) zalepte střechu nad vraty, tj. díl 11, a hotovou střechu z dílů 10 a 11 osaďte na stěny, tj. na díly 7 a 9. Nyní už můžete spojit oba celky: stodolu přilepte postupně díly 7 na 1; dílem 10 na 1, 6, 2; dílem 9 na 2 a celek dílem 1 na díl 9 (na rysky E-E). Dvěma terénními spojkami 12 zafixujte nároží stodoly, tj. 12 (2x) lepíte na 9, spojkou 13 spojte vnější terénní chlopně dílů 2 a 9, k druhé vnější terénní chlopni dílu 9 připojte další spojku 13 a k vnější terénní chlopni dílu 9 připojte terénní spojku 14.
Zpracujte střešní "koníky" díl 15 (5x), a osaďte je volně podle své představy na střechu chléva, tj. na díl 6. Na stříšku nad vraty stodoly dalšího koníka, tj. díl 17 (lepte na díly 11 a 10), a na střechu 10 ještě osaďte čtyři zkompletované díly 16. Hospodářská část budovy je dokončena. Chcete-li ji postavit samostatně, rozstřihněte podle návodné kresby dvůr, tj. díl 39, a polovinu, která přiléhá k hospodářským stavením, přilepte na díl 1, 7, 13, 14. Nepoužitou část dvora zatím odložte.
Část "a" - obytné stavení Stavbu nezačínejte od základů, ale netradičně střechou: zkompletujte díly 24, 25, 26, 27, 28 a postupně spojte: díl 24 s dílem 25, k tomu připojte díl 26, na něj přilepte díl 27, k němu a k dílu 24 připojte díl 28. Podle návodné kresby osaďte na střechu nárožní došky: vytvarovaný díl 36 lepte na střešní díly 28 a 24, díl 30 na díly 24 a 25; díl 31 na díly 25 a 26. Přitom přehněte hřebenové došky dílů 27 a 26 přes hřeben a přilepte je na díly 28 a 24. Na střešní díl 28 osaďte na vyznačené místo zpracovaný komín 34. Nedokončenou střechu zatím odložte a začněte stavět "od základů". Zpracujte díly 2 (3x), přilepte z rubu na díl 1, na díl 7 přilepte zkompletovaný díl 8, na díl 9 zpracované díly 10 a 11 (2x). Do dveřního otvoru, tj. do dílu 10, vlepte zkompletovaná vrátka 12. A nyní vzájemně spojte jednotlivé stěny: k dílu 1 připojte díl 7 (na rysku A-A, a jeho druhý konec lepte chlopní na roh stavení, tj. na volný konec dílu 1. Na díl 7 přilepte díl 9 a jeho volný konec přilepte na chlopeň dílu 1. Tím jste vytvořili půdorys stavení a na něj nyní osaďte nedokončenou střechu.
Začněte dílem 28, přilepte jej na díl 1, pokračujte dílem 24, ten lepte na díl 1, pak připojte díl 27 na díl 9, díl 25 na díl 7 a díl 26 na díl 7. Střechu nyní uzavřete dílem 29 - lepte jej na stěnu 9 a ke střešním dílům 27 a 28. Nároží stěn dílu 1 zafixujte terénní spojkou 35.
Foto
Spojením dílů 13 a 14 vytvořte schodišťový přístavek (orientujte se podle návodné kresby) a připojte jej k celku: lepte díl 14 na 25, pak díl 14 na 1 a díl 13 na díl 1.
Terén 37 připojte k celku: podsuňte jej pod díly 13, 14 a přilepte k chlopni dílu 7 i k dílům 13 a 14. Technickou chlopní 37 přilepte k dílu 37.
Vytvořte zádveří z dílů 15 a 16, přilepte je ke stěně, tj. k dílu 7, a k terénnímu dílu 37. Zpracujte dveře 17 a přilepte je na vyznačené místo na dílu 7 (vstup do zádveří).
Pokračujte vytvořením žudra: vytvarujte a uzavřete díl 4, ten přilepte z rubu na díl 3 a připojte k němu vytvarovaný díl 5. Hotové žudro připojte na vyznačené místo na dílu 1 a na terénní chlopeň dílu 1.
Obytné stavení je hotovo a můžete k němu připojit dvůr, tj. díl 39 (buď celý, nebo jeho polovinu - podle toho, zda stavíte usedlost jako celek, nebo jako dvě samostatné části). Díl a39 lepte na díly stavení a38, a37, a9. Pokud stavíte celou usedlost, připojte ke stavení a dvoru i chlév a stodolu. Chlév lepte dílem b2 na díl a9, terénní spojku b13 na terénní chlopeň dílu a1 a pokračujte díly b1, b14, které lepte na dvůr a39.
Zpracujte studnu: zkompletujte díl 20, vlepte do něj zpracovaný díl 21 a k bokům studny, tj. k dílu 20, připojte dva zpracované díly 22. Mezi ně vlepte připravený naviják, tj. díl 23. Hotovou studnu osaďte na vyznačené místo na terénu dvora, tj. na díl 39.
Poslední prací na stavení jsou vrata do dvora a plot. Zkompletujte díl 18 a připojte ho k terénu 37. Dvě zkompletovaná křídla vrat, tj. díly 19, přilepte podle návodné kresby na díly 15 a 18. Stavení je hotové a zbývá "vybudovat" špýchar, který u tohoto typu staveb stával samostatně na návsi před příslušnou usedlostí. Část "c" - špýchar Stavba je velmi jednoduchá - zkompletujte díl 5 (4x) a přilepte z rubu na díl 1, ten půdorysně uzavřete. Ke střešnímu dílu 7 připojte střešní díl 6 a hotovou střechu osaďte na stěny, tj. na díl 1. Žudro zhotovte stejným způsobem jako žudro obytného stavení a to z dílů 4, 2 a 3. Po zpracování je připojte na vyznačené místo na dílu 1 i k jeho terénní chlopni. Čtyřmi terénními spojkami zafixujte nároží stavby, tj. díly 8 (4x), lepte na terénní chlopně dílu 1.
Tzv. hliněný dům jste - jak věříme - úspěšně dokončili. Pokud jej chcete zasadit do terénu, nesmíte zapomenout, že mezi domem a špýcharem musí být dost místa, aby tam mohl projet alespoň koňský potah se žebřiňákem.
Hodně radosti při stavbě modelu i z výsledku vaší stavební činnosti přeje

TROCHA HISTORIE

Naše nová vystřihovánka vám představuje stavbu, která se odborně označuje jako hliněný dům. Můžeme se s ním setkat v rovinách na obou stranách Malých Karpat - na české straně v Záhoří (okolí Břeclavi a Hodonína), na slovenské straně v Pováží (od hranic až po Piešťany). Tento typ staveb není příliš starý - letopočet býval vyřezán obvykle do stropních průvlaků nebo do rámů oken - (na slovenské straně přelom osmnáctého a devatenáctého století, na moravské straně - v Luhačovickém Zálesí - byl hliněný dům s letopočtem 1709). Tyto stavby byly provedeny většinou ze sušených cihel, někdy i válků. Stavby byly omítnuté s barevně zvýrazněným soklem (barva temně šedá, šmolkově modrá, hnědočervená), střechy byly doškové (u bohatých stavebníků z pálené krytiny). Výrazným prvkem bylo tzv. žudro, což byl otevřený a zaklenutý vstup do domu.