Železniční motorový osobní vůz řady M131.1

Železniční motorový osobní vůz řady M131.1
Sdílej
 
ABC číslo 14, ročník 48 jsme vydali model železničního vozu BDlm v měřítku 1:120 (TT). Dnes přinášíme hnací vozidlo k tomuto vozu, motorový vůz M131.1. Model je zpracován ve stejném měřítku a spolu s přípojným vozem tvoří pěknou soupravu.

Železniční motorový osobní vůz řady M131.1 byl vyráběn v letech 1948 až 1956 a byl určen pro provoz na lokálních tratích. Celkem jich bylo vyrobeno 549. Soupravy jezdily 30 let téměř po všech tratích bývalého Československa. Vůz byl vybaven vzduchem chlazeným vznětovým motorem Tatra 301, dvanáctiválec, objem válců 14825 cm3, výkon asi 110kW. Hmotnost vyzbrojeného vozu je 15500kg, délka vozu přes nárazníky 12 100 mm. V oddíle pro cestující je 48 sedadel.
Model znázorňuje rekonstruovaný vůz M131.1125, který je v majetku Muzejního dokumentačního centra Výzkumného a vývojového ústavu železnic v Bratislavě.
Stavba modelu železničního motorového vozu M131.1.
Model můžete postavit ve dvou základních variantách.
a) jednoduchá varianta - bez interiéru, zjednodušený podvozek a střecha
b) složitá varianta - s průhlednými okny, interiérem a detailnějším podvozkem, s propracovanou střechou. Tuto variantu je možné použít i pro modelové kolejiště, např.odstavený vůz u remízy apod. Podvozek je navržen tak, aby bylo možné použít plastiková nebo kovová dvojkolí používaná v modelové železnici TT.

Přípravné práce

Díly, které se budou používat u obou variant, mají čísla podložena bílou barvou. Díly výhradně pro jednoduchou variantu mají čísla podložena modrou barvou a díly pro složitější variantu žlutou barvou. Pro obě varianty si připravíte díly ze zbroušených špejlí, díl 11 délka 4,5 mm, průměr 1,5 mm, (4x). Díl 10 délka 23 mm, průměr 2 mm, (2x). Pro složitější variantu, připravte ze špejlí roury komínů, díly 44 a 47. Z rozpůlené špejle připravte díly 16. Z drátu o průměru 0,5 mm vytvarujete hák 49 a madla 54 (madla nabarvit bílou barvou). Rozměry a zbarvení dílů jsou nakresleny v měřítku 1:1.
Kladívkovou čtvrtkou podlepte díly 3, 7, 14. Ohybové čáry ukončené trojúhelníčkem narýhujte nožem z líce a čáry ukončené kolečkem narýhujte z rubové strany. Na rub dílu 1 přeneste úsečky A-A a B-B, dílu dvě úsečky C-C, D-D, dílu 14 E-E, F-F, dílu 18 G-G, H-H, J-J, K-K.
Pro správnou orientaci jsou díly označeny červenými trojúhelníčky.
Pozor! Některé postupy jsou společné pro obě varianty, přečtěte si proto celý návod.
Stavba jednoduché varianty (díly s čísly podloženými bílou a modrou barvou). Začněte zpracováním kabiny vozu. Díl 1 vystřihněte a zkuste na sucho přesnost ohybů. Díl slepte, nejdříve boční stěny ke stropním chlopním, nakonec čelní stěny k bočním. Díl nechte pod lehkou zátěží proschnout. Vystřihněte díl 2. Do dílu 4 vyřízněte otvory vyznačené červenými úhlopříčkami a díl slepte s díly 5. Hotový celek nalepte na díl 2. Nechte pod zátěží proschnout. Na díl 2 z rubu nalepte na úsečky C-C a D-D díly 3 - výztuhy kabiny. Z dílů 6, 7, 8, 9 sestavte kola. Otvory v bocích dílu 4 provlečte osy dvojkolí 10. Z vnitřku dílu 4 na ně nasuňte kola, osy a kola vycentrujte, nastavte správné vzdálenosti kol (rozchod 12,5 mm) a to tak, že model postavíte na koleje o rozchodu TT anebo vzdálenost prostě odměříte. Při sestavování dvojkolí se řiďte návodnou kresbou. Pokud jsou kola správně sestavena, přilepte je k osám, pozor ať se vám nepřilepí k dílu 4. Sestavený podvozek zatím odložte.
Pokračujte zpracováním střechy. Následující postup je shodný pro obě varianty modelu. Na díl 14 nalepte výztuhu střechy 15. Vystřihněte díl 18. Průsečíky úseček G-G, H-H, J-J, K-K označují místa, kam až je nutno díl 18 prostřihnout.
Pokračujte střechou. Zjednodušenou střechu sestavte pouze z dílů 14, 15 a 18, do propracované vložte navíc technické chlopně 17. Technické chlopně 17 lepte nezoubkovanou částí na vnitřní část střechy přesně do prostřihu. Zoubkovanou část zatím nepřilepovat. Další postup je pro obě varianty střechy stejný. Boční část střechy, tzn. od úseček J-J a K-K k chlopním, vytvarujte do oblouku, měl by mít tvar čtvrtiny kružnice. K takto vytvarovaným bokům dotvarujete konce středu střechy. Střecha by měla vytvořit oblé přechody. Konce okrajů střechy přilepte k zoubkované části chlopní 17. Při lepení musíte střechu stále tvarovat. Střecha musí být ve středu plochá a na koncích vytvarovaná do obloukových přechodů. Pokud stavíte zjednodušenou střechu, nic neslepujte. Díl 18 nechte proschnout. Na připravený díl 14 postupně nalepte sestavený díl 18. Pořadí přilepování ukazují čísla v kroužku na chlopních dílu 18. Hrany podélných chlopní dílu 18 vyznačené úsečkami G-G a H-H, musí lícovat s úsečkami E-E a F-F na dílu 14. Jako poslední přilepte čelní chlopně. Pozor, aby se vám střecha nekroutila. U zjednodušené střechy dbejte, aby přední a zadní okraj tvořil s bočními okraji pokud možno jeden tvar. Sestavu položte spodkem na rovnou plochu, lehce zatižte a nechte dobře proschnout. Doplňte střechu větráky 19, případně 16.
Hotovou střechu nalepte na díl 1. Okraje střechy mají přečnívat nad kabinu asi 0,5 mm na každou stranu. Nakonec vlepte do dílu 1 na rysky A-A a B-B sestavený podvozek. Pozor na orientaci dílů, je označena červenými trojúhelníčky a šipkami. Čela dílů 5 musí lícovat se spodním okrajem čela kabiny. Na čelní stěny dílu 1 přilepte natupo kryty přechodových můstků 27. Na díl 5 nalepte nárazníky sestavené z dílů 11, 12 a 13 a hák se šroubovkou 48. Na vyznačená místa na čelech střechy přilepte reflektory sestavené z dílů 20 a 21. Na díl 2, těsně pod dveře nalepte schůdky - díl 50.
b) Stavba složitější varianty modelu

Použijte díly s čísly podloženými bílou a žlutou barvou.
V dílu 1 vyřízněte černou výplň oken tak, aby zůstaly béžové rámy oken. Díl 1 na zkoušku bez lepení sestavte. Připravte si výplň oken z průsvitné fólie, šablony (díly 51, 52 a 53) jsou nakresleny ve vystřihovánce i s udáním počtu kusů. Tyto díly vlepte sekundovým lepidlem na rubovou stranu rozloženého dílu 1. Do stěn dílu 1 v místech, kde končí bílé čáry naznačující svislá madla vedle dveří, vyvrtejte otvory pro madla 54. Takto připravený díl 1 nyní slepte. Nejdříve spojte boční stěny se stropem a potom čelní stěny s bočními. Sestavte střechu, po proschnutí ji nalepte na díl 1. Okraje střechy mají přečnívat nad kabinu asi 0,5 mm na každou stranu.
Sestavení podvozku: Vystřihněte a zpracujte díly 2, 22 a 23. Otvory do dílů 23 doporučujeme prorazit ještě před vystřihnutím. Díl 22 přilepte na díl 2 a pod zátěží nechejte proschnout. Pokud budete modelovat interiér, přilepte z rubu na díl 2 podlahu 33. Pozor, aby byl stejný směr orientace u dílů 22 a 33. Připravené díly 23 nalepte na díl 22, vzdálenost mezi díly 22 je 17 mm. Doplňte příčnými vzpěrami 24. Zpracujte kola podle návodu uvedeného výše. Osy dvojkolí 4 provlečte otvory v dílech 23 a na ně zevnitř nasuňte kola. Osy a kola vycentrujte přilepte k osám. Na díl 22 přilepte díly 25 a 26 a opět pozor na směr orientace. Zpracujte čelníky 28 a přilepte na vyznačená místa na díle 22. Na čelníky přilepte nárazníky zpracované z dílů 11, 12, 13 a hák se šroubovkou 48. Použijete-li hák 49, vyvrtejte nejdříve do dílu 28 otvor.
Zpracujete přepážky 38 a 39 a přilepte na díl 33. Postupně zpracujte sedadla 34, 35, 36 a nalepte je na díl 33. Vytvarujte stěnu WC 37 a přilepte na díly 33 a 39. Zpracujte skříň 41, řídící pulty 40 a přilepte je na díl 33. Nyní nasuňte správně orientovanou kabinu 1 na sestavený podvozek s interiérem a vyzkoušejte přesnost. Okraj by měl lícovat chlopní dílu 2 se spodním okrajem kabiny. Kabinu přilepte k dílu 2. Na čela kabiny přilepte kryty přechodových můstků 27. Lepte natupo na místa označená tečkovanou čárou. Zpracujte schůdky 50, případně složitější schůdky z dílů 30, 31, 32 a přilepte je zespodu na díl 2, nebo 22.
Na čela střechy přilepte reflektory sestavené z dílů 20 a 21. Z dílů 42, 43 a 44 sestavte malý výfuk (komín), z dílů 45, 46, 47 sestavte velký výfuk. Výfuky nalepte na střechu na místa označená kolečkem. Výfuky jsou umístěny střídavě vždy jeden malý a jeden velký na jedné podélné straně střechy. Správné umístění výfuků najdete na návodné kresbě. Model motorového vozu M131.1 máte hotov.

Autor

Konstrukce