Fokker E III

Fokker E III
Sdílej
 
Hlavním představitelem německého císařství na válečné obloze roku 1916 byl jednoplošník Fokker E III. Na tomto typu létala všechna německá "esa" počátku první světové války.

Novinka ABC

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Díly označené číslem v bílém poli zůstávají nepodlepené, díly označené číslem v zeleném poli podlepte kancelářským papírem (80 g/m2), díly označené číslem v červeném poli podlepte čtvrtkou (160 g/m2). Barevné značení dílů se vztahuje i na návodnou kresbu. Hrany dílů retušujte temperovými barvami s minimálním obsahem vody, samozřejmě lze použít i barvy na plastikové modely.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Stavbu začněte podlepením dílů 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 kancelářským papírem a podlepením dílů 8, 9, 10, 11, 12 a 16 kladívkovou čtvrtkou. Podlepené díly zatím odložte, aby lepidlo zcela proschlo. Jako první zpracujte interiér kabiny, tj. nábojovou schránku z dílu 22, přístroje 17, 18, řídicí páku ze špendlíku nebo drátku délky 13-14 mm a dílu 19 a sedačku z dílů 14, 15 a 16. Díly 14 a 15 slepte rubovými stranami k sobě a přibližný tvar opěráku vytvarujte ještě dříve, než lepidlo vyschne. Po zaschnutí lepidla slepené díly vystřihněte a přilepte na díl 16. Zpracujte díl 13 - vlepte do něj připravené díly - a pásy 20 a 21, ty vytvarujte přes hranu sedačky a přilepte na sedák. Na přední stranu vybavené kabiny přilepte přepážku 8 a v naznačeném místě připravte otvor pro osu motoru a vrtule. Přes horní hranu dílu 8 přehněte ven lepicí zoubky na přední horní hraně dílu 13. Pomocí dílů 26 a 27 spojte díly 1, 3 a 4. Do vystřižených "véček" v dílech 26 a 27 vlepte přepážky 9, 10, 11 a 12. Na díl 2 přilepte 24 a 25 a kompletem uzavřete vršek trupu. Předek trupu uzavřete dílem 23. Díly trupu lepte tak, aby zbarvení na jednotlivých plochách navazovalo. Do dílů 3 a 4 udělejte otvory pro nosníky křídel (špejle a párátko).
Mezi provizorně nasunuté nosníky zalepte komplet kabiny. Boční chlopně přehněte přes bočnice a zadní chlopeň přehněte přes přední hranu dílu 2. Na horní hrany bočnic mezi kabinu a čelní přepážku přilepte díly 28. Díl 29 přehněte a do vzniklého přehybu zalepte kladívkovou čtvrtku. Po vystřižení na okrouhlou hranu přilepte díl 30 lepicími zoubky dozadu. Celek přilepte na čelní přepážku 23. Vrchní přední část trupu shora uzavřete dílem 31. Přední hranu kabiny olemujte dílem 32. Na boční lepicí zoubky dílu 30 a na bočnice přilepte díly 33 (šipky určují horní hranu a směr dopředu). Přední hrany dílů 31 a 33 musejí být v jedné rovině.
Pokračujte konstrukcí obou nosných ploch. U dílů 5 a 6 nevystřihujte klínové průstřihy u koncových oblouků křídel. Vystřižené díly přeložte podle náběžné (přední) hrany a vytvarujte profil. Vystřihněte klínové průstřihy a horní potah napojte pomocí dílů 34. 20 mm za přehybem náběžné hrany do křídel přilepte na rub spodního potahu 100 mm dlouhé špejle rovnoběžně s náběžnou hranou křídla. Po zaschnutí lepidla přilepte vytvarovaný horní potah na špejli a na hranu spodního potahu. Případné přesahy odstřihněte.
Podobným způsobem zkonstruujte vodorovnou ocasní plochu. Díl 7 po vystřižení přeložte podle náběžné hrany a vytvarujte symetrický profil. Potah slepte pouze na hraně koncového oblouku a na odtokové (zadní) hraně. Obě poloviny vodorovné ocasní plochy navlékněte na párátko a zalepte. Párátko má být zalepeno asi 8 mm od náběžné hrany, odstup obou polovin má odpovídat šířce zadního konce trupu a obě poloviny leží v jedné rovině. Celek přilepte na konec trupu mezi chlopně na zadním konci dílů 1 a 2.
Připravenými otvory v bočnicích prostrčte 150 mm dlouhou špejli (přední otvor) a párátko (zadní otvor) tak, aby na každou stranu vyčníval stejný díl. Na tyto nosníky nasuňte a zalepte obě poloviny křídel. Šikmé zkosení na náběžných hranách musí dosednout na díly 33.
Pokračujte konstrukcí svislé ocasní plochy z dílů 35 a 36. Díl 36 zalepte mezi rubové strany dílů 35, které budou slepeny pouze po obvodu. Celek přilepte na konec trupu na středovou značku na dílu 2. Díly 37, 38 a 39 jsou podlepeny čtvrtkou. K lepení je lepší použít kontaktní (vteřinové) lepidlo, které budoucí díly výrazně zpevní. Díly 37 podlepte, vystřihněte a slepte rubovými stranami k sobě. Celý díl přilepte na svislou ocasní plochu a druhým koncem na šněrování na dílu 1. U dílů 38 a 39 postupujte obdobně. Rámeček s díly nalepte na čtvrtku. Po zaschnutí lepidla rámeček vystřihněte a na jeho rubovou stranu přilepte rámeček s barvou. Po zaschnutí lepidla jednotlivé díly vyřízněte ostrým (např. lámacím) nožem. Z dílů 38 složte pyramidu ostruhy a z dílů 39A, 39B a 39C podvozek (dílů 39B a 39C je více, pro případ, že se vám některý nepodaří).
Oba díly 38 přilepte na naznačená místa na zadní části dílu 1 a nakloňte je tak, aby jejich vrcholy ležely na spoji směrovky 35 a ostruhy 37. Spoje zalepte.
Dva páry dílů 39A pouze slepte do dvou sestav ve tvaru V, tyto sestavy lehce přichyťte lepidlem na dno trupu a jejich vrcholky spojte dílem 39B. Ještě než lepidlo zaschne, celek vychylte asi 3 mm dopředu a nechte lepidlo dobře proschnout. Díl 39C pouze lehce přilepte z boků ke koncům dílu 39B (šipka určuje směr dopředu). Podle návodné kresby připravte výztuhy podvozkových noh 40A z drátu o průměru 0,8 mm (zvonkový drát). Výztuhy zalepte do dílů 40. Sestavu dílů 40 a 40A zalepte do trupu, druhý konec na vrcholek dílů 39C a znovu přelepte spoj dílů 39C a 39B.
Než lepidlo proschne, sestavte podvozková kola. Vystřihněte podlepené díly 41 a 42. Do dílů 42 provrtejte otvory podle průměru drátu dílu 40A, přilepte disky 43 a pneumatiky 41. Páry sestav slepte rubovými stranami k sobě a celá kola navlékněte a přilepte na zkrácený drát dílu 40A. Když model stojí na vlastních kolech, pokračujte motorem. Jednotlivé válce motoru 44 naviňte na špejli a přečnívající konce odřízněte. Z dílů 45 - přední strana a 46 - zadní strana a z dílu 47 slepte klikovou skříň a na její obvod (díl 47) paprskovitě přilepte všech devět válců motoru. Do dílů 45 a 46 nezapomeňte vyvrtat otvory pro budoucí osu motoru. Z dílu 48 slepte prstýnek a přilepte jej na zadní čelo motoru. Stejný postup zopakujte s dílem 49, ten přilepte na přední čelo motoru. Prstýnek 49 uzavřete dílem 50 svinutým do trychtýřku.
Připravte si asi 50 mm dlouhý zcela rovný drát na osu motoru a vrtule. Z kousku papíru odstřihněte proužky a naviňte je na osu. Jeden prstýnek přilepte asi 1 mm od konce osy vteřinovým lepidlem. Druhý proužek zatím nelepte. Vystřihněte díl 51 a navlékněte jej na osu. Krátkým, 1 mm dlouhým koncem zasuňte osu do otvoru v dílu 8 a dílem 51 posuňte navinutý prstýnek tak, aby se osa volně otáčela. Osu opatrně vyjměte a prstýnek zalepte vteřinovým lepidlem. Celek opět zasuňte do dílu 8. Na osu navlékněte díl 51 a motor. Na obvod dílu 51 naneste lepidlo a posunováním dílu 51 po motorové přepážce vystřeďte motor na přepážku 29 a nechte lepidlo zaschnout. Po zaschnutí lepidla na dílu 51 vteřinovým lepidlem přilepte motor k ose s odstupem asi 1 mm od motorové přepážky.
Motorový kryt začněte konstruovat slepením dílů 52 a 53. Při jejich vystřihování nevystřihujte vnitřek dílů, ten vystřihnete až po slepení motorového krytu. Pokračujte přilepením vytvarovaných dílů 54 a 55. Díly spojujte lepicími proužky dílu 52. Na závěr vystřihněte vnitřní rádius dílů 52 a 53. Celý motorový kryt přilepte na díl 30.
Tělo kulometu slepte z dílů 56 a 57, které podlepte kartonem na sílu podle šířky dílu 58. Díl 58 přilepte na horní hranu slepených dílů 56 a 57. Hlaveň kulometu 61 naviňte na špejli a přečnívající konce odřízněte. Zadní čelo hlavně zaslepte dílem 62 a přední dílem 63. Červené značky u dílů 62 a 63 naznačují polohu spoje na dílu 61. Do předního čela zalepte drát představující hlaveň kulometu. Drát má vyčnívat asi 1,5-2 mm. Souose slepte tělo a hlaveň kulometu a celek přilepte na naznačené místo před kabinu na díl 31. Na boky kulometu doplňte vytvarované a případně zkrácené díly 59 (vlevo) a 60 (vpravo). Díl 64 složte a vyztužte dílem 64A podle kresby. Uprostřed přehnutý díl vlepte do otvorů v dílu 31.
Z dílu 65 sviňte prstýnek o průměru podle dílů 66 a 67, kterými zaslepíte oba konce prstýnku 65. Na připravený díl přilepte na naznačená místa vrtulové listy 68 křížovým logem dopředu. Vrtule nesmí "házet" v žádném směru. Po zaschnutí lepených spojů vrtuli nasuňte na osu tak, aby nezachytávala o motorový kryt, a osu zkraťte. Po přilepení vrtule na osu předek vrtule s otvorem zaslepte dílem 69.
Po doplnění výpletů z tmavě šedé nitě postupujte podle návodné kresby. Model stíhačky Fokker E III je hotov.
TROCHA HISTORIE


Hlavním představitelem německého císařství na válečné obloze roku 1916 byl jednoplošník Fokker E III. Na tomto typu létala všechna německá "esa" počátku první světové války jako například Max Immelmann, Oswald Boelcke a Ernest Udet.
Fokker E III - rozměry: rozpětí 9,52 m; délka 7,20 m

Autor

Jiří Tanzer