Zámek

Zámek
Sdílej
 
Ačkoli se na vystřihovánce nenachází žádný přímý písemný důkaz, podle něhož bychom mohli s určitostí tvrdit, že je produktem německého vydavatelství, je to velmi pravděpodobné.

NÁVOD NA SLEPENÍ
Začněte slepením obvodové zdi. Na ni přilepte nejprve střechu a pak sloupoví. Na střechu osaďte zábradlí, které jste si předtím z rubové strany obarvili nebo podlepili barevným papírem. Podobně zaretušujte oba balkonky a přilepte na příslušná místa.
Nejpracnější fází stavby je kopule. Pečlivě vystřihněte nebo vyřežte celý díl. Lepení si usnadníte vytvořením chlopní u jednotlivých částí. Ještě než nanesete lepidlo, několikrát si vyzkoušejte, že se tyto části k sobě po patřičném stočení hodí. Zjistíte, že se autorovi vystřihovánky tento poměrně složitý tvar zámecké kopule nepovedl stoprocentně a že ve špičce vznikla malá dírka. Nyní k sobě přilepujte jednu část po druhé, až dosáhnete požadovaného tvaru. Drobný otvor, který zůstal, zalepte zevnitř barevným papírem. Hotovou kopuli přilepte na podstavec a ten posléze na střechu. Zbývají již jen dva komíny a špice na vrchol.


O VYSTŘIHOVÁNCE


Ačkoli se na vystřihovánce nenachází žádný přímý písemný důkaz, podle něhož bychom mohli s určitostí tvrdit, že je produktem německého vydavatelství, je to velmi pravděpodobné. Vycházíme z porovnání s jinými takto starými vystřihovánkami, u nichž je stáří a původ znám. Tyto papírové modely jsou konstrukčně stylizované a - podobně jako tomu bylo u mostu s velmi příkrými schody - stavba zámečku je nereálně úzká. Tyto vystřihovánky byly vydány jako hračky, nikoli jako cvičební modely pro studenty architektury. Na dnešní ukázce vystřihovánky, pocházející z přelomu 19. a 20. století, chybějí doposud vždy přítomné postavičky, jež stavby oživovaly. Autor dal přednost většímu množství okrasných stromů a stožárům s vlajkami.
Model zámku zvládnou postavit i méně zkušení modeláři.


HISTORICKÉ VYSTŘIHOVÁNKY V ABC


Lesovna 20/2004
Mešita s minaretem 22/2004
Most 3/2005
Hrad Papírštejn 7/2005
Plovárna 13/2005

Autor

Návod a slepení modelu Josef Kropáček Grafická příprava modelu Michal Dudáš