Sopwith Triplane

Sopwith Triplane
Sdílej
 
Prvním trojplošníkem bojově použitým na nebi první světové války byl Sopwith Triplane konstruktéra Herberta Smithe.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Díly označené číslem v bílém poli zůstávají nepodlepené, díly označené číslem v zeleném poli podlepte kancelářským papírem (80 g/m2), díly označené číslem v červeném poli podlepte čtvrtkou (160 g/m2). Barevné značení dílů se vztahuje i na návodnou kresbu. Hrany dílů retušujte temperovými barvami, suchými pastely nebo barvami na plastikové modely.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Stavbu začněte podlepením dílů 1, 4 a 5 kancelářským papírem a podlepením dílů 8, 9 a 10 kladívkovou čtvrtkou.
Na hrany vystřiženého dílu 1 z rubu přilepte díly 2 a 3. Na rubovou stranu horní hrany dílu 4 přilepte díl 7. Stejný postup zopakujte s díly 5 a 6. Díly 4 a 5 přehněte podle červených šipek a opět narovnejte. Slepte díly 1, 4 a 5. Do zadní poloviny vzniklého „korýtka“ pomocí dílů 8A, 9A a 10A vlepte přepážky 8, 9 a 10. Přepážky posunujte dozadu, až zcela vyplní celou šířku trupu. Přepážky lepte pouze na díl 1. Zadní hranu trupu uzavřete přehnutým dílem 11. Zadní stranu trupu shora uzavřete dílem 12. Lepicí chlopně dílů 6 a 7 nechte přečnívat ven z trupu přes díl 12.
Na rub podlepené přepážky 13 přilepte díl 14 a na kruhový obvod sestavy přilepte díl 15 užší polovinou dopředu, tj. k dílu 13. Vytvarujte přední časti bočnic 4 a 5. Přední hranu trupu uzavřete motorovou přepážkou 13/14/15.
Ve stavbě pokračujte pilotním prostorem 16. Na podlahu otevřené strany vystřiženého a složeného dílu 16 vlepte díl 17, ten předem vytvarujte a slepte do tvaru T (při pohledu shora). Díl 16 zezadu uzavřete podlepeným dílem 18 a přední stranu zpevněte podlepeným dílem 19. Do přilepené přepážky 19 nezapomeňte vyvrtat otvor pro budoucí osu motoru. Na boky pilotního prostoru přilepte zevnitř na naznačená místa zpracované díly 20 a 21 skloněné dopředu - díl 20 na levou a díl 21 na pravou bočnici. Na vzpěru 21 přilepte vyvažovací kolo 22 a obě vzpěry spojte přístrojovou deskou 23. Z dílů 24 a 25 zpracujte pilotní sedačku a z vnější strany na sedačku přilepte pásy 26, přehněte je přes hranu opěráku a přilepte je „pohozené“ na sedák 24. Celek přilepte na díl 17. Pásy 27 přilepte spojenou částí na naznačené místo na dílu 18 a konce s přezkami opět přilepte „pohozené“ na sedák 24. Ze špendlíku nebo kousku drátku a z dílu 28 sestavte řídicí páku a zalepte ji do otvoru v podlaze dílu 16. Kabinu uzavřete vytvarovaným dílem 29.
Celek kabiny zasuňte a zalepte do trupu tak, aby přední hrana dílu 29 navazovala na přední hrany dílů 4 a 5 a hrana mezi díly 16 a 29 sledovala horní hrany dílů 4 a 5. Zadní a kabinovou část trupu z hora uzavřete dílem 30. Zadní hranu dílu 30, navazující na vodorovnou ocasní plochu, nechte nepřilepenou pro zasunutí dílu 33. Přední část trupu z hora přelepte díly 31P a 31L. Hranu kabiny začistěte lemem 32. Vodorovná i svislá ocasní plocha má stejnou konstrukci. Výztužné díly 34 (36) podlepte dvěma vrstvami čtvrtky a díly zalepte do podlepeného potahu 33 (35). Potah lepte pouze v úzkém pruhu po obvodu dílu. Vodorovnou ocasní plochu zasuňte do otvoru mezi díly 12 a 30 a přilepte na díl 12 (zelenou stranou nahoru). Svislou ocasní plochu přilepte na díl 11 a na střed vodorovné ocasní plochy. Při sestavování pečlivě kontrolujte geometrii dílů a vzájemnou kolmost dílů.
Všechna tři křídla mají stejnou základní konstrukci. Proto bude popsána pouze konstrukce horního křídla a konstrukční rozdíly budou zmíněny v závěru části týkající se křídel.
Základem konstrukce křídla je třívrstvý papírový nosník. Celý díl 37 podlepte asi 0,8 mm silným kartonem.
O PŘEDLOZE

Prvním trojplošníkem bojově použitým na nebi první světové války byl Sopwith Triplane konstruktéra Herberta Smithe. V roce 1917 se tento obratný stíhací letoun stal inspirací pro mnoho dalších trojplošných letounů, z nichž největšího věhlasu dosáhl Fokker Dr 1.
Model je zpracován v měřítku 1:35.
Sopwith Triplane - rozměry: rozpětí 8,08 m; délka 5,74 m.