Plochodrážní motocykl JAWA 884.6

Plochodrážní motocykl JAWA 884.6
Sdílej
 
Model plochodrážního motocyklu Jawa 884.6 v měřítku 1:15 je poměrně složitý a je určen zkušenějším papírovým modelářům.

Plochodrážní motocykly dnes vyrábí společnost Jawa Divišov. Špičkové motocykly na krátkou, dlouhou i ledovou plochou dráhu osazuje vlastními motory. Výrobky z Divišova putují do 24 zemí pěti kontinentů, například do Jihoafrické republiky či do Argentiny.

Přípravné práce

Hrany, které ohýbáte z tisku vystřihovánky, jsou značeny plnou čárou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany ohýbané z rubu vystřihovánky jsou značeny čerchovanou čárou (-.-.-). Přerušovanou čárou (- - -) jsou značeny obrysy ploch, na něž se budou jednotlivé díly lepit. Výřezy a prořezy jsou značeny černou úhlopříčkou. Otvor pro výfukové potrubí u dílu 5 je značen černým bodem, prořez u dílu 90 krátkou červenou čárou. Z kuchyňské špejle o průměru 3 mm připravte tyto díly: čep přední vidlice, díl 59, délka 26 mm; osu předního kola, díl 94, délka 15 mm; osu zadního kola, díl 49, délka 18 mm. Ze špejle o průměru 2 mm zhotovte tlumič, díl 57, délka 20 mm.
Z hliníkového drátu (dobře se tvaruje) o průměru 2,5–3 mm vytvarujte přední vidlici, díly 2x 54, a řídítka motocyklu, díl 66. Skutečné délky najdete ve vystřihovánce. Dále výfukové potrubí, díl 81, a opěrný stojánek, díl 86. Tvary obou dílů najdete v kresbě. Z umělohmotného brčka černé barvy připravte rukojeti řídítek, díly 2x 67, délka 10 mm. Z téhož brčka si připravte koncovku výfuku, díl 82, délka 48 mm, a vymezovací válečky předního kola, díly 2x 95.
Stavba modelu

Kdo bude chtít, může si z různých slabých drátků s bužírkou vyrobit lanovody, elektroinstalaci a palivové hadičky.
Začněte motorem. Vystřihněte a vytvarujte plášť motoru 1 a přilepte k němu boky 2 a 3. K levému boku přilepte zesílení 18, k pravému boku zesílení 8. Na tento díl dále přilepte sestavený komplet pravé strany motoru – díly 9, 10, 11 a 12. Na levou stranu osaďte díly 13, 14, 15 a dále díly 16 a 17.
Pokračujte sestavením rámu motocyklu. Při lepení rámu pracujte zvlášť pečlivě. Vystřihněte rám 19 a postupně ho slepte. K rámu přilepte horní díl 20 a spodní 21. K dílům 19 a 21 vlepte ještě vnitřní díl rozdvojení 22. Po proschnutí hotový rám přilepte zaoblenými konci na boky motoru 2 a 3. Pozor, aby se vám rám nezkroutil do vrtule! Pokračujte slepením palivové nádrže 29 a vlepte ji na vyznačené místo v přední části rámu. Na pravou stranu nádrže přilepte nalévací hrdlo 30 a ukončete ji zátkou 31.
Z dílů 4, 5, 6 a 7 slepte válec motoru a hotový celek přilepte na díl 1. Slepte díly palivové soustavy 23 a 24 a připojte k ní ještě vzduchový filtr, slepený z dílů 25, 26 a 27. Tento celek vsuňte do rozdvojeného rámu a přilepte na díl 5 a na vnitřní boky dílu 22. Na plášť motoru 1 ještě připojte díl 28. Vystřihněte levý bok zadní vidlice 32, podlepte jej kladívkovou čtvrtkou a zakončete vnitřním dílem 33.
Zpracujte i pravý bok zadní vidlice z dílů 34 a 35. Na vyznačená místa na vnitřních dílech 33 a 35 přilepte úchyty zadního kola – díly 36L a 36P. Nyní obě části vidlice spojte horním dílem 37 a spodním 38. Vidlici přilepte na rám 19 a na boky motoru 2 a 3. Vytvarujte a slepte z dílů 39, 40L a 40P zadní blatník a hotový jej přilepte na vnitřní boky vidlice 33, 35 a na díl 37.
Vystřihněte madlo 41, které slouží k roztlačování motocyklu, a přilepte jej na díly 36L, 36P a na boky blatníku 40L a 40P. Madlo můžete polepit kouskem chromové samolepky.
Zadní kolo slepte z ráfků 2x 44, k nim připojte vnitřní čela 2x 45.
K ráfkům přilepte vnější čela 2x 46. Stočte a spojkou 43 slepte plášť kola 42, k němu přilepte již dříve zpracované boky. Hotové kolo nechte pod mírnou zátěží proschnout.
Z dílů 2x 47 a 2x 48 zpracujte náboje kola a přilepte je na vyznačená místa na obou dílech 45. Slepte řetězové kolo, díl 50, a zkompletujte celou zadní část motocyklu: osu kola 49 vsuňte do dílu 36L, dále na osu nastrčte řetězové kolo 50, pokračujte nasunutím zadního kola, krytu 51 a nakonec osu prostrčte dílem 36P. Po usazení všech dílů a vycentrování kola osu na obou koncích napevno zalepte. Nezapomeňte přilepit oba volné konce řetězu na vyznačená místa na levém boku motoru 2.
Pokračujte přední vidlicí. Vystřihněte a zpracujte horní držák 52 a spodní 53. Do těchto dílů nasuňte již dříve připravené a vytvarované díly přední vidlice 2x 54 (hliníkový drát), usaďte je a zalepte. Pozor, aby díly vidlice 2x 54 byly souběžné.
Zpracujte spodní držáky 55L a 55P. Po proschnutí držáky volně nasuňte na spodní konce vidlice, díly 2x 54, a zatím nepřilepujte. Zpracujte držák předního blatníku, díly 2x 56, vytvarujte jej a přilepte postupně na držáky 55L a 55P a na přední vidlici 2x 54. Orientujte se podle návodné kresby. Slepte přední blatník, díly 63, 64L a 64P, a přilepte jej zespodu na vyznačené místo na spodních "brejlích" 53 a zadní část na držák 2x 56.
Z dílů 60, 61 a 2x 62 slepte přední kolo.
Zkompletujte přední vidlici: přední osu 94 vsuňte do levého držáku 55L, dále na osu nasuňte vymezovací váleček 95 (brčko), pokračujte nasunutím předního kola, dále opět válečku 95 a nakonec osu prostrčte pravým držákem 55P. Po usazení a vymezení všech dílů zalepte konce os napevno. Pozor, kolo se musí volně otáčet!
Zbývá na vidlici osadit tlumič, díly 57 a 58. Hotový tlumič vsuňte do proraženého otvoru v levém držáku 55L a zalepte. Horní část tlumiče přilepte k levé vidlici 54. Hotovou vidlici nasaďte na krk rámu motocyklu a zajistěte ji čepem 59. Po usazení přečnívající konce čepu zalepte. Zkontrolujte, zda se vidlice na rámu volně natáčí do stran.
Zpracujte držáky řídítek, díly 2x 65, a přilepte je na díl 52. Dále slepte pláště 2x 68 a přilepte k nim čela 4x 69. Na vyznačené místo na jednom plášti 68 přilepte páčku spojky 70. Vezměte již dříve zpracovaná řídítka motocyklu 66, na ně podle vzoru ve vystřihovánce nasuňte slepené celky, a zalepte je. Konce řídítek ukončete nasunutím a zalepením rukojetí 2x 67 (černá brčka). Hotová řídítka usaďte v držácích 2x 65 a zalepte je. Přední část motocyklu dokončete přilepením plátěného krytu 71. Sedadlo zpracujte z dílů 72, 73 a 74. Na spodní díl 74 přilepte držáky 75, 76 a hotové sedadlo přilepte na rám 19 a na díl 37. Stočte a slepte zadní díl výfuku 77 a připojte k němu přední díl 78. Výfuk zakončete čelem 79. Připravenou koncovku 82 (brčko) prostrčte podle návodné kresby celým výfukem a zalepte. Výfuk polepte kouskem chromové samolepky. Smotejte váleček 83, přilepte k němu držák výfuku 80 a celek připojte na díl 36P. K tomuto držáku přilepte hotový výfuk. Vytvarované potrubí 81 jedním koncem vsuňte do přední části výfuku a druhý konec usaďte do vyznačeného otvoru v dílu 5. Potrubí zalepte. Z dílů 84 a 85 slepte opěrku nohy a přilepte ji na díl 18. Na konec zpracovaného stojánku motocyklu 86 namotejte pásek 87 a ukončete jej čelem 88. Pak stojánek prostrčte otvory v bocích motoru 2 a 3 tak, aby na levé straně vyčníval asi 1 mm, a z obou stran ho zalepte. Zpracujte díly 89, 90, 91 a přilepte je na pravý bok motoru 3. Slepte kryt řetězového kola, díl 92. Do proříznutého otvoru vlepte vnitřní pásek 93 a hotový kryt volně nasuňte na řetězová kola. Vystřihněte boční kryty zadní vidlice, díly 96L, 96P, a přilepte je na vnější oblouky dílu zadní vidlice 32 a 34. Tyto díly nejsou zakresleny na návodné kresbě.
Nakonec zpracujte krycí plachtu motocyklu, díl 97, a volně ji zahákněte pod sedadlo a přes hrdlo nádrže.

Autor

Konstrukce a slepení modelu Miloš Čihák