Stíhačka A-18

Stíhačka A-18
Sdílej
 
Na začátku dvacátých let 20. století vypsalo ministerstvo národní obrany (MNO) soutěž na nový stíhací letoun. Firma Aero reagovala relativně malým dvouplošníkem s rozpětím necelých osmi metrů.

O předloze
Prototyp zalétaný v roce 1923 vykazoval výborné letové vlastnosti, a tak MNO dalo souhlas k sériové výrobě. O rok později začaly první stroje přicházet k útvarům. Nové aerovky byly pro naše stíhací piloty oživením. Navíc se díky maximální rychlosti 229 km/h řadily k nejrychlejším letounům své doby. Naši piloti je využívali i jako soutěžní stroje rychlostních závodů, které byly ve dvacátých letech minulého století velmi populární. Dokonce vznikly dva speciální závodní stroje, Aero A-18B a A-18C. Dvouplošníky A-18 (vojenské i závodní verze) si můžeme prohlédnout v expozici Leteckého muzea v Praze-Kbelích.
Aero A-18 byl jednomotorový jednomístný vzpěrový dvouplošník. Měl rozpětí 7,6 m, délku 5,9 m, pohonnou jednotku tvořil řadový motor BMW IIIa o výkonu 185 kW s dvoulistou dřevěnou vrtulí. Jak jsme si již řekli, maximální rychlost byla 229 km/h, dostup 9000 m, dolet 400 km.

Přípravné práce

Práce na modelu začněte jako obvykle rýhováním lomových hran: hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom, hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-.). Prořez v dílu 11 je kreslen červenou čárou rámovanou černě.
Na rubové strany některých dílů přeneste rysky, na něž budete v průběhu stavby modelu lepit další díly. Rysky A-A přeneste na rub dílu 3; rysky B-B na rub dílu 1; C-C, D-D a E-E na díly 11, 12, 13 a 15; F-F na díl 21 a G-G na díl 23.
Stavba modelu

Začněte zpracováním dílu 2, ten pak přilepte na rub vytvarovaného dílu 3 do prostoru vymezeného ryskami A-A. Vyrobte vrtuli. Zpracujte díl 38, na něj přilepte vytvarovaný a uzavřený díl 39 a ten zakryjte dílem 40. Vrtuli odložte a do dílu 2 nasuňte špejli 41 a protáhněte ji i dílem 3 tak, aby z dílu 2 špejle vyčnívala 2 mm a z dílu 3 alespoň 5-6 mm. Pak na špejli z obou stran navlečte zarážky 42. Špejle se musí volně otáčet a zarážky musí být na obou stranách těsně u dílů 2 a 3.
Zarážky ke špejli přilepte a po proschnutí na ni nasaďte vrtuli. Délku špejle upravte tak, aby vrtule dosedla na barevnou zarážku.
Začněte stavět přední část letadla, tj. motor a kokpit (prostor pro pilota).
Na díl 1 přilepte technickou chlopeň 1• a zkompletujte volné části dílů u horní části kokpitu a pak k dílu 1 připojte díl 3.
Zpracujte kokpit, tj. díl 4, a postupně přilepte: nejprve přední část na rysky B-B na obou bocích i horní části, nakonec zpracované volné části dílu 1 u zadní strany kokpitu přilepte na vyznačená místa na dílu 4. K celku připojte dolní část stroje pod kokpitem, tj. díl 5 přilepte na díly 3 a 1. Na díly 1, 4 a 5 přilepte technický díl 6 a do kokpitu osaďte zpracované krytky kokpitu, tj. díly 7 a 8. Vytvarujte kryt 20, přilepte jej na díl 19 a oba osaďte na celek, tj. na díl 4, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Vyrobte kulomety: dvě špejle o průměru 2 mm, tj. díly 9, přiřízněte podle nákresu, začerněte tuší a po proschnutí je oblepte díly 10. Hotové kulomety osaďte podle návodné kresby na celek, tj. přilepte je k dílu 1. Zpracujte a vytvarujte ochranné sklo, tj. díl 29, a osaďte je na vyznačené místo na dílu 1 před kokpitem.
Zkompletujte díly 48 (2x) a přilepte je na vyznačená místa na dílech 1 a 3. Zatím odložte a postavte zadní část.
Zkompletujte směrovku 14, zalepte ji do prořezu v dílu 11, k němuž postupně připojte boky 12 a 13. Pro orientaci vám poslouží rysky C a D, které probíhají (jako řezové roviny) trupem.
Do trupu vlepte na rysky E-E žebro 43 a celek uzavřete spodní částí, tj. dílem 15. Zadní část přilepte na přední, tj. na díl 6 nasuňte a přilepte díly 11, 12, 13 a 15. Zpracujte nosič horního křídla 28 a osaďte jej na vyznačená místa na dílu 1.
Podle návodné kresby vytvarujte dolní křídlo, tj. díl 21, na jeho dolní stranu přilepte vytvarované koncové díly 44 a 45, horní (vytvarovanou) stranu přehněte a přilepte na dolní - koncové hrany se budou dotýkat, vytvarované části dosednou na díly 44 a 45. Dolní křídlo osaďte do výžlabku trupu, tj. k dílu 3. Po proschnutí vystříhejte v křídle obloučky. Stejným způsobem zpracujte horní křídlo 23 s koncovými částmi 46 a 47.
Zpracujte vzpěry křídel a přilepte je na vyznačená místa na horním křídle, tj. na dílu 23 - jsou to díly 24, 25, 26, 27 a 49 (2x).
Křídlo nechte proschnout a osaďte je na nosič 28, dolní křídlo 21 a na boky trupu, tj. na díl 1. Na uvedených dílech jsou místa pro přilepení vyznačena: křídlo 23 na díl 28, vzpěry 24 a 25 na díl 21, vzpěry 26 a 27 na díl 1 a vzpěry 49 (2x) na díl 1.
Sestavte podvozek. Zkompletujte křidélko 32. Osu kol, tj. špejli 33, jím provlečte, přilepte ji a nechte proschnout.
Zpracujte dvě kola: vytvarujte a uzavřete díl 34 (2x), přilepte k němu z jedné strany díl 35 (2x), z druhé díl 36 (2x). Kola navlečte na osu 33, ověřte, zda se volně otáčejí, a pak je zajistěte „zákolníky“, tj. dvěma zpracovanými díly 37, které k ose 33 přilepte.
Zpracujte vzpěry 30 a 31, přilepte je na křidélku 32, kde jsou místa pro přilepení vyznačena, a pak jimi připojte podvozek na trup: obě vzpěry lepte na trup, tj. na díl 1, a na dolní křídlo, tj. na díl 21.
Zkompletujte výškovky, tj. díly 17 a 18, a přilepte je k trupu: díl 17 na 12 a díl 18 na 13. Zkompletujte díl 16 a přilepte ho na vyznačené místo na dolní části trupu, tj. na díl 15. K dílu 16 a k dílu 15 přilepte natupo zpracovaný a vytvarovaný díl 22.
Připravenou vrtuli nasaďte na osu 41, přilepte ji k ní a k zarážce 42 - vrtule se bude spolu s osou 41 volně otáčet. Letadlo je hotovo. Chcete-li, můžete ještě modelářskou nití vyplést křídla. Jeho schéma je patrné z návodné kresby a označení N.

Slepení Roman Kunst