HMYZ I. - Tesařík obrovský

Sdílej
 
Dnešní vystřihovánkou začínáme nový seriál papírových modelů, které nepředstavují stroje nebo vozidla, ale zaměřují se na živočišnou říši, konkrétně na ohrožené druhy hmyzu. Ke každé vystřihovánce vyjde článek s ilustracemi a podrobnosti o tom, kde se můžete se zmíněným druhem setkat.

K tesaříkovi si nalistujte strany 22-23 tohoto ABC. Další vystřihovánku – martináče hrušňového – najdete v ABC číslo 12.

Přípravné práce

Vystřihovánka zachycuje dospělého jedince tesaříka ve velikosti 1:1. Složit vystřihovánku není těžké, obsahuje však díly s drobnými detaily. Proto si při stříhání počínejte opatrně a s prací nepospíchejte. Díly označené číslem s červeným terčem podlepte silnějším kartonem. Ostatní díly podlepte obyčejným kancelářským papírem.
Místa ohybu papíru, která je třeba narýhovat tupým nožem, jsou značena černým trojúhelníkem (ohyb ze strany tisku) nebo čerchovanou čárou -.-.- (ohyb z rubu tisku). Některé díly je třeba vytvarovat prohnutím. Pomáhejte si kulatou tužkou nebo násadkou štětce.
Hrany a lomy jednotlivých dílů a případné nedostatky při lepení retušujte příslušným odstínem vodové i krycí barvy již během lepení. Platí zásada, že i hůře slepený model, je-li pěkně zaretušován, působí velmi hezky.
Návod na sestavení

Nejprve vystřihněte krovky 1. Z rubu je po celém obvodu nabarvěte nahnědo (asi 5 mm od okraje). Krovky vytvarujte a slepte. Bříško 2 po délce prohněte a zkušebně přiložte ke krovkám. V horní části bříško zařezává s okrajem, po stranách krovky přečnívají asi 1 mm a v místě zadečku 3-4 mm (viz kresbu).
Bříško lepte opatrně a postupně - nejprve po stranách a potom v dolní části zadečku. Při lepení si pomáhejte pinzetou a kulatým párátkem. Z dílu 3 slepte váleček. Tvar válečku přizpůsobte otvoru v tělíčku, díl zasuňte a přilepte tzv. natupo (pouze za hrany papíru).
Štít 4 a 5 z rubu začerněte a slepte. Po zaschnutí štít vytvarujte a přilepte k němu po celé ploše díl 6 (z rubu jej nejprve začerněte). Nalepte štít k válečku. Prohněte spodní štít 7 a nalepte za styčný proužek k válečku. Slepte hlavičku 8.
Po zaschnutí okraje hlavičky vytvarujte do oválu a vlepte do válečku 3. Kusadla 9 z rubu začerněte a přilepte k hlavičce. Vystřihněte a z rubu začerněte díl 10. Za pomoci kulatého párátka naviňte z postranních proužků dílu válečky a přilepte (viz kresbu). Takto zpracovaný díl přilepte k hlavičce. Začerněte z rubu nožičku 11, po délce ji prolomte do tvaru písmene V (nožička se tím zpevní a zeštíhlí), vytvarujte a nalepte k tělíčku.
Obdobně postupujte při lepení zbylých nožiček 12, 13, 14, 15 a 16. Tykadlo 17 začerněte z rubu a prolomte po délce. Trny tykadla postupně navíjejte a lepte k jeho střední části (viz kresbu).
Vytvarovaná tykadla vlepte do válečků dílu 10. Obvodový plát podstavce 18 opatrně postupně nalepujte k hornímu dílu stojánku 19. Začnete vzadu (na dílu 19 je vyznačen značkou). Přilepte spodní díl stojánku 20. Z dílů 21 a 22 slepte odlomenou kůru stromu a nalepte na stojánek.
Tesaříka na kůru lepte opatrně a postupně za chodidla nožiček. Doporučené umístění je vyznačeno na kůře bílou linkou. Do popředí stojánku můžete také nalepit cedulku 23.
Pro zvýšení dojmu opravdové přírody stojánek polepte kousky suchého jehličí, větviček či listí.

Autor

Konstrukce a slepení Michal Dudáš