Orlí totem

Orlí totem
Sdílej
 
Prázdninové téma Indiánské léto s ABC pokračuje vystřihovánkou orlího totemu. O indiánech vyšel článek v čísle 14.

O totemech si přečtěte například na www.canada.cz v sekci Kanadská mozaika 21/2006.

Návod na slepení

Na rub dílů 18, 19 a 21 přeneste rysky A-A, na které budete v průběhu stavby lepit vnitřní žebro - díl 20.
Začněte zpracováním vrcholu modelu a pokračujte jeho ucelenými částmi směrem dolů. Zkompletujte díly 2, 3 a 5, přilepte je z rubu na díl 1 a na jeho líc připojte zkompletovaný díl 4. Díl 1 uzavřete a osaďte na něj zkompletovaný díl 6.
Prostorový celek odložte a zpracujte hlavu. Zpracujte díly 8 a 9, připojte je z rubu k dílu 7 a k němu přilepte díly 11 a 12. Zkompletujte nos, tj. díl 10, a osaďte ho do dílu 8. Na vrchol hlavy, tj. na díl 12, osaďte prostorový celek z dílů 1-6.
Nohy orla s pařáty, které budou svírat hlavu nepřítele: díl 15 přilepte na díl 14, ten připojte k dílu 18, ke kterému (na rysky A-A) přilepte vnitřní žebro 20. Hotovou nohu zatím odložte. Stejným způsobem sestavte druhou z dílů 17, 16 a 19 a opět ji připojte k žebru 20. Celek zakryjte a uzavřete dílem 21. Vzniklý prostorový útvar zatím odložte a zpracujte hlavu nepřítele.
V dílu 22 nezapomeňte udělat prořez (červená čára v černé obličejové ploše) pro vlepení zpracovaného zobáku, tj. dílu 25. Díl 22 vytvarujte, zakryjte dílem 23 a dílem 24, kterým současně uzavřete i celou hlavu. Tu připojte dílem 23 k prostorovému útvaru z dílů 14–21 a pak na díl 21 osaďte prostorový útvar z dílů 1–12. Vzniklý celek zatím odložte.
Z vytvarovaných dílů 27, 28, 29 a z dílu 26 vytvořte nosič a uzavřete jejv horní části dílem 30 a v dolní dílem 31. Na díl 30 osaďte útvar z dílů 1–24.
Sestavení dolní části totemu: zkompletujte díly 33, 34 a 35, přilepte je z rubu k dílu 32, ke kterému připojte v horní části díl 36, a celek uzavřete dílem 37. Zpracujte nos, tj. díl 38, a připojte ho na vyznačené místo na dílu 32. K dílu 39 připojte díl 40 a na díl 39 osaďte zpracovanou hlavu z dílů 32–38. K dílu 41 připojte díl 42 a oběma díly doplňte dolní část totemu - přilepte je na vyznačená místa na dílech 39 a 40.
Na celek osaďte již zpracovanou část totemu: díl 31 přilepte na díl 36. Nakonec zpracujte orlí křídla, tj. díl 13, který připojte k celku na vyznačené místo na dílu 12. Orlí totem je hotov a zbývá jej vlepit do terénu T1 (vyšel v minulém ABC).

Slepení modelu Roman Kunst