Kostel sv. Máří Magdalény v Přední Kopanině

Kostel sv. Máří Magdalény v Přední Kopanině
Sdílej
 
Kostel sv. Máří Magdaleny v Přední Kopanině je poslední vystřihovánkou ze souboru románských staveb.


Předchozí vystřihovánky vyšly v ABC č. 11, 21 a 25 loňského ročníku a v č. 14 ročníku letošního. Model na první pohled není konstrukčně složitý, jeho stavba ale vyžaduje velkou zručnost a trpělivost.

PŘEDLOHA MODELU

Kostel sv. Máří Magdalény se nachází v katastru pražské městské části Praha - Přední Kopanina. Zdejší kostel je původně románská rotunda, pravděpodobně jedna z nejstarších v Čechách. Rotunda měla pouze okrouhlou loď o průměru 5,3 m s vystupující apsidou na východě. Později byla přistavěna hranolová věž a v 17. století za jezuitů byla přistavěna ještě čtvercová přístavba na straně jižní. Stavba je vybudována z kvádříkové opuky těžené ve zdejších lomech. Po zrušení jezuitského řádu kostel chátral a v roce 1779 se zřítila jeho klenba. Rekonstrukce byla provedena v letech 1852-1858.
Zdroj: Wikipedie

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Nejdříve si celou vystřihovánku narýhujeme. Lomové hrany, které budeme nařezávat z líce tisku, jsou označeny bílou šipkou. Hrany, které budeme nařezávat z rubu tisku, jsou označeny černou šipkou.
Červenými úhlopříčkami jsou označena místa výřezů.
NÁVOD NA SLEPENÍ

Stavbu modelu zahájíme kompletací hranolové věže 2. Do pláště vlepíme okno 7 a dveře 8. Díl v horní části zevnitř načerníme, uzavřeme a přilepíme na půdorys.

Díl 3 vytvarujeme a osadíme na něj okna složená z dílů 19 (2x) a 20 (2x), dále pak okénka z dílů 28 (8x) a 29 (8x). Pozor na rozdělení okének na levá a pravá! Po vytvarování je nutné upravit velikost chlopně u středového sloupku sdružených oken (doporučuji lepit natupo). Díl 3 nyní přilepíme k dílu 2 a k půdorysu.

Díl 5 vytvarujeme a nalepíme na něj díl 6. Do obdélníkové přístavby vlepíme okno, díl 22,dále okno složené z dílů 23 a 24 a okna z dílů 17 (4x) a 18 (4x). Nakonec do dílu 5 vlepíme dveře, díl 15 a 16. Celek přilepíme k dílu 3 a k půdorysu. Díl 5 zaklopíme střechou 27.

Apsidu, díl 4, vytvarujeme a osadíme na ni okno složené z dílů 19, 21 a okénko z dílů 25, 26. Díl 4 přilepíme k dílu 3 a půdorysu. Apsidu zaklopíme dílem 13, na který nalepíme vytvarovaný díl 14.

Díl 3, hlavní kruhovou stavbu, zaklopíme dílem 11, na který nalepíme vytvarovanou střechu, díl 12. Dílem 9 zaklopíme plášť věže a přilepíme na něj díl 10.
Na vrchol střechy, na díl 12, nalepíme kříž vyrobený podle návodné kresby ze špičky párátka, korálku a drátku. Celý křížek po přilepení nabarvíme zlatou modelářskou barvou.

Autor

Konstrukce a slepení modelu Ondřej Hejl