Jeřáby a tahač s návěsem

Jeřáby a tahač s návěsem
Sdílej
 
Často nám píšete o modely v měřítku 1:300 a právě z dnešního ABC si můžete postavit dva jeřáby a jeden těžký tahač i s návěsem a doplňky.

Větší z jeřábů se dá postavit pouze v pracovní poloze. Z těchto modelů můžete vytvořit dioráma znázorňující třeba stavbu větrné elektrárny - mezi doplňky jsou i tubusy větrné elektrárny.

I když je měřítko 1:300 ideální pro začínající modeláře, upozorňujeme, že jeřáby a tahač jsou kvůli vypracovaným detailům spíše pro ty zkušenější s velkou trpělivostí.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Na stavbu modelů budete potřebovat: nůžky, pravítko, nožík (odlamovací nůž) na nařezávání hran a vyřezávání dílů z plochy listu, pinzetu, disperzní lepidlo (např. Herkules), vteřinové lepidlo, tenkou černou nit, špendlíky, drátek o průměru 0,3 mm, drátek od prskavky, zvonkový drát, kancelářské sponky, špejli a nosník. Místa ohybu papíru označená černými trojúhelníčky budete nařezávat z líce tisku a ohyby značené bílými trojúhelníčky budete nařezávat z rubu tisku (počátek a konec čáry si přenesete propíchnutím). Před slepením dílu je vhodné jeho hrany zatřít patřičným odstínem vodové barvy. Každý díl po vystřižení vytvarujte na sucho. Ověříte si tím správnost nařezání hran i sestavení. Oblé části tvarujte přes hranu stolu nebo pomocí např. tužky. Výřezy z ploch jsou značeny červenou úhlopříčkou a místa nastřihnutí červenou úsečkou.


NÁVOD NA SLEPENÍ


Jeřáb Terex Demag AC 100


Před lepením podlepíte díly 26 (8x), 27 (8x), 31 (4x) kreslicí čtvrtkou. Píst 18 a nohy 29 (4x) zhotovíte ze špendlíků,
díly 22 (2x) zhotovíte z kousků drátků. Jejich délky a barvy jsou uvedeny ve vystřihovánce.

Podvozek zpracujete z dílu 1. Než však uzavřete jeho spodní část, vlepíte dovnitř výztuhu z kartonu o tloušťce 1 mm a rozměrech 34x8 mm. Dále do podvozku zalepíte závaží - matku nebo olůvko. Zabráníte tím převažovaní modelu.

Na zpracovaný podvozek 1 nalepíte kabinu 2. Motorový prostor sestavíte z dílu 3 a z boků 4, 5. Nástavbu začnete zpracováním její základny 6, kterou oblepíte vnějším dílem 7. Na záď přilepíte "závaží" 11. Dále osadíte kabinu 8 a krabici 9. Jednotlivé segmenty ramene sestavíte z dílů 13, 14, 15, 16, 17. U dílu 13 zatím neuzavírejte jeho spodní část! Vysunutí ramene nastavíte podle vlastní potřeby. Do vnitřku ramene zasunete zbroušenou špejli. Na konec posledního dílu 17 osadíte hlavu ramene 25. Na rameno 13 přilepíte držák pístu 19 a uzavřete spodní část ramene. Hotové rameno vlepíte do základny zpracované z dílů 6, 7 a instalujete píst z dílů 18 a 20. Hotový píst jedním koncem zasunete do držáku 19 a na druhém konci přilepíte natupo na díl 6. Hotovou nástavbu osadíte na díl 12 a nalepíte na podvozek 1.

Podpěrné nohy slepíte z dílů 26 (8x), 27 (8x) a 28 (4x). Hotové nohy nalepíte na podvozek 1. Do dílů 28 nasunete vlastní nohy ze špendlíků 29 (4x), na ně ještě nalepíte díly 30 (4x) a 31 (4x). Do jeřábové hlavy 25 vlepíte kladky 22 (2x) z drátku. Hák slepíte z dílů 21 (2x), 22, 23 a 24. Hák lepte vteřinovým lepidlem - papír po nasáknutí získá pevnost. Zhotovení dílu 23 je nakresleno v návodné kresbě (dále jen NK): Kousek drátku o průměru 0,3 mm přehnete na polovinu. Styk drátku spájíte v délce asi 1 cm. Pomocí kleštiček nebo malé pinzety vytvarujete na koncích háčky a odštípnete přebytečné kousky.

Na naviják 10 přivážete nit. Naviják vlepíte do dílu 6. Lano vedete přes kladky 22 umístěné v hlavě jeřábu, poté na hák a dále lano provléknete opět kolem kladky 22. Druhý konec lana přilepíte na spodní kladku 22 vlepenou v jeřábové hlavě. Na fotografii modelu je na háku zavěšena skruž, která v kresbě vystřihovánky není.Jeřáb TEREX DEMAG AC 700

Před lepením podlepíte díly 6, 8, 19, 31 (8x), 34 (4x), 46 (2x) kreslicí čtvrtkou. Díly 44 a 45 podlepíte kartonem tloušťky 1 mm. Díly 52, 53, 54, 58 zhotovíte z kousků drátů. Písty 49 (2x) zhotovíte z drátu od prskavky o průměru 1 mm, který jemným smirkem vyleštíte. Nohy 32 (4x) vytvoříte z kancelářské sponky. Díl 25 je zhotoven ze špejle o průměru 2 mm. Délky, barvy a tvary dílů jsou uvedeny ve vystřihovánce. Nosník pro výztuhu ramene seženete v modelářských obchodech. V dílech 44 a 45 propíchnete otvory. Jsou označeny červenými puntíky a ryskami na bocích dílů.


Podvozek zpracujete z dílu 1 stejně jako u předchozího modelu, výztuha z kartonu má jen jiný rozměr - 59x9 mm. Nezapomeňte zalepit závaží. Na zpracovaný podvozek 1 nalepíte kabinu 2. Motorový prostor sestavíte z dílu 3 a boků 4, 5.

Podpěrné nohy sestavíte tak, že mezi dva díly 30 vlepíte kartonovou vložku o tloušťce 1 mm a rozměrech 2,5x14 mm. Celek z vrchu polepíte dílem 59 a doplníte dvěma díly 31. Úhel noh upravíte přistřižením boků 31 tak, aby nohy nebyly kolmo k podvozku, ale svíraly s podélnou osou podvozku úhel asi 45 stupňů. Hotové nohy osadíte na podvozek 1. Do kapsy vzniklé mezi díly 30 vlepíte vlastní nohy 32 (4x). Na ně pak nalepíte díly 33 (4x) 34 (4x).

Mezi slepené díly 6, 7 a 8, 9 nalepíte díl 14. Podle šablon 10 a 11 otištěných níže si připravíte několik žeber. Tvar žeber přenesete propíchnutím na kreslicí čtvrtku, vyříznete a slepíte k sobě. Počet žeber musí být takový, aby jejich celková tloušťka byla stejná jako šířka dílů 12 a 13 v kresbě vystřihovánky. Těmito díly žebra oblepíte. Hotová žebra nalepíte na boky zpracovaného dílu 16. Na rub tohoto dílu nalepíte držák navijáku 17. Hotový celek nasunete a zalepíte na základ zpracovaný z dílů 6, 7, 8, 9 a 14.

Kabinu 28 nalepíte na podlahu 29 a pomocí držáku 27 celek nalepíte na díl 6. Na díl 19 nalepíte držák kladky sestavený z dílů 22, 23, 24, 26. Kladku 25 nalepíte do držáku 24. Z dílů 20 a 21 sestavte závaží, která osadíte na díl 19. Hotový celek nalepíte na vyznačená místa v zadní části dílu 16. Hotovou nástavbu osadíte na podvozek pomocí stočeného pásku 15.

Základní rameno slepíte z dílů 35, 36, 37, 38, 39. U dílu 35 zatím neuzavírejte jeho spodní část! Podle vlastní potřeby nastavíte vysunutí ramene. Do vnitřku ramene zasuňte zbroušený nosník o velikosti příčného řezu 5x4 mm a s délkou odpovídající délce vysunutého ramene. Na konec posledního dílu 39 osadíte hlavu 55 (2x) a kladky 53 (2x). Kladky vlepíte jen v případě, že nebudete zhotovovat přídavné rameno. Na rameno 35 přilepíte držáky pístů 48 a uzavřete jeho spodní část. Hotové rameno vlepíte do šachty z dílů 6, 7, 8, 9 a 14. Přilepíte písty z dílů 49 (2x) a 50 (2x).

Rozhodnete-li se na modelu ztvárnit přídavné rameno, zpracujete přechodovou část z dílů 40 a 41. Do vzniklého celku vlepte nosník s příčným řezem 4x3 mm, jehož délka bude 6 mm. Část vyčnívající z dílu 40 nabarvíte na modro a vlepíte ji mezi díly 55. Dále na přechodovou část přilepíte přídavné rameno z dílů 42, 43 a díly 45, 44. Představu o celkové situaci získáte z NK. Lepíte vteřinovým lepidlem. Spoje je potřeba slepit velice pečlivě, závisí na nich celá pevnost konstrukce. Dále osadíte kladku K zhotovenou podle návodné kresby - mezi dva díly K nalepíte čtvereček kreslicí čtvrtky. V hotové kladce je nutno udělat výřez podle přídavného ramene z dílů 42 a 43, aby ji bylo možné na rameno nalepit.

Slepíte držák kladky 24, do něhož zalepíte vlastní kladku 25. Celek pomocí dílu 58 upevníte na díl 44. Mezi právě vyrobenou kladkou 25 a již osazenou kladkou 25 natáhnete napínací lana. Udělejte dva až tři oběhy okolo kladek. Dále podle NK doplníte napínací tyče. Jsou zhotoveny ze zvonkového drátu a natřeny na modro. Jejich přesnou délku je nutno stanovit podle konkrétního modelu, proto nejsou ve vystřihovánce zakresleny. Model je možno doplnit ještě dalšími vyztužujícími prvky z dílů 46, 47, 51 (4x), 52 (2x), 61 a K (4x). Jejich rozmístění je patrné z NK.

Hák slepíte z dílů 53, 56, 57 (vyrobíte podle NK stejně jako díl 23 u předchozího modelu) a 60. Hák lepte vteřinovým lepidlem – papír po nasáknutí získá pevnost. Na naviják 18 nalepíte nit. Naviják vlepíte do dílu 17. Nit natáhnete podle NK. Lano vedené z bubnu 18 provlečete otvory v dílech 44 a 45. Dále lano vedete přes kladky K a 54, umístěné na přídavném rameni, dále pak na hák, kde lano provléknete kolem kladky 53. Druhý konec lana přilepíte na kladku 54 vlepenou v jeřábové hlavě přídavného ramena.


Tahač MERCEDES BENZ Actros s návěsem GOLDHOFER


Před lepením podlepíte díly 9 (12x), 16 (2x) kreslicí čtvrtkou. Díly 15 (4x) zhotovíte z kousků špendlíků. Jejich délka je uvedena ve vystřihovánce.

Na podvozek 1 nalepíte kabinu 2. Práci na návěsu začnete sestavením podvozků 3 a 17 (2x). Na podvozek 3 nalepíte díl 5 a na něj nástavbu 4. Dva podvozky 17 slepíte k sobě. Pozor na to, abyste při lepení spojili zadní část jednoho podvozku s přední částí druhého. Nakonec nalepíte na podvozky 3 a 17 (2x) podlážky 16 (2x). Po vystřižení ramen 9 (12x) jednotlivé vrstvy nalepíte na sebe. Získáte tím celkem čtyři ramena. Vytvarujete je podle NK a vzájemně je spojíte pomocí vzpěr 10 (2x) a 11 (2x). Na koncovou stranu osadíte z obou stran výztuhy 12. Z dílu 6 (2x) postavíte svislé nosníky, která doplníte díly 7 (2x), 8 (2x) a 13 (2x). Do hotových kapes držáků nalepíte ramena 9. Úhel vzájemného propojení je patrný z návodné kresby. Ramena nalepíte na podlážky 16. Mezi nosníky vlepíte tubus slepený z dílů 6, 7 a 8 (fialové podložení dílů). Nakonec přilepíte písty z dílů 14 (4x) a 15 (4x). Při lepení se řiďte návodnou kresbou.

Doplňky


Jejich sestavení je jednoduché. Do vytvarovaného základu elektrárny 1 vložíte proužek kancelářského papíru o stejné šířce jakou má díl 1. Vytvoříte tím plochu pro přilepení dílu 2. Hotový podstavec umístíte na základní desku diorámatu. První tubus sestavíte z dílů 3, 4 a 5. Druhý tubus z dílů 6, 7 a 8. Dioráma můžete oživit dvěma kontejnery 9.

Autor

Konstrukce a slepení modelu František Sochor