RYCHLOVLAK

RYCHLOVLAK
Sdílej
 
Poprvé si s ABC můžete slepit rychlovlak tak dlouhý, jak chcete! Všichni fandové železnice budou určitě spokojení.


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Dvě lokomotivy na obou koncích soupravy jsou u rychlovlaků běžné, vagonů můžete přidat i více. Pro modeláře, kteří si budou stavět větší soupravu, jsou v kresbě připraveny tři díly 9, 10 a 12 podložené modrou barvou. Ostatní tyto díly nepoužijí.
Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou označeny plnou čarou, která je ukončena malou černou šipkou. Prázdná šipka označuje jemný ohyb a tedy slabé nařezání. Hrany označené čerchovanou čarou budete nařezávat z rubové strany a ohýbat k sobě.

Výřezy ploch z dílů jsou označeny červenými úhlopříčkami, otvory pro osy jsou značeny malými černými úhlopříčkami. Prořezy v dílech 4 a 12 jsou značeny červenými čarami v černém rámečku. Ze špejle si vyrobte dvě osy 17 na spojení lokomotivy s vagonem a natřete je šedou temperou. Délka je uvedena v kresbě. Při práci čtěte pozorně návod a orientujte se podle návodné kresby. Hrany jednotlivých dílů retušujte v průběhu práce, dosáhnete tím lepšího vzhledu modelu.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Návod 2 (pdf)

Nejprve slepte lokomotivu. Vystřihněte díl 1, vytvarujte ho a přilepte k němu zpracovaný díl 2. Vystřihněte a vytvarujte přední část lokomotivy 3 a postupně ji přilepte k dílu 1. Vystřihněte a vytvarujte díl 4, šedou proříznutou chlopeň ohněte směrem ven. Díl 4 pak vlepte do dílu 1. Vystřihněte a vytvarujte podvozek 5. K podvozku přilepte dva zpracované díly 6. Celek přilepte postupně, po jednotlivých chlopních, k dílům 1, 3 a 4: nejprve přilepte dlouhé střední chlopně, potom lepte chlopně v přední části lokomotivy a nakonec zadní chlopně.

Slepte čtyři díly 7, pak je přesně vystřihněte okolo kol a podvozku a po proschnutí je přilepte k dílům 6. Zpracujte díl 8 a přilepte ho k dílu 2. Šikovnější modeláři mohou z plochy dílu 8 vyřezat „vzduch“ – světlomodré plochy. Zpracujte díl 9 a z obou stran ho uzavřete díly 10. Pomocí tohoto celku později spojte lokomotivu s vagonem.

Následuje slepení vagonu. Vystřihněte a vytvarujte díl 11 a uzavřete ho díly 12 a 13. Jestli jste si vytiskli ze souborů na webových stranách ABC další vagony a budete stavět větší soupravu se dvěma nebo více vagony, použijte namísto dílu 13 díl 12 podložený modrou barvou. Vystřihněte a vytvarujte podvozek vagonu 14 a přilepte k němu dva zpracované díly 15. Díl 14 pak postupně přilepte k dílům 11, 12 a 13. Slepte čtyři díly 16 a po proschnutí je přilepte k dílům 15.

Pomocí osy 17 nyní spojte zadní část lokomotivy se spojovacím celkem z dílů 9 a 10. Osu provlečte díly 5, 9 a 4. Ke spojovacímu celku připojte pomocí druhé osy 17 vagon – osu provlečte díly 14, 9 a 12. Obě dvě osy zasuňte na doraz a přilepte k podvozkům kapkou lepidla. Zbývající modré díly 9, 10 a 12 jsou určeny pro vytvoření druhého spojovacího celku pro ty, kteří budou lepit větší vlakovou soupravu.

Supervlaky - Nahradí letadla?