Morris Commercial C8 Mk III s kolesnou a houfnicí Ordnance QF 25-pdr

Morris Commercial C8 Mk III s kolesnou a houfnicí Ordnance QF 25-pdr
Sdílej
 
Model ze série vojenská technika se skládá z tahače, kolesny a houfnice.


Během druhé světové války patřil do výzbroje československé armády i dělostřelecký tahač z produkce britské automobilky MG (Morris Garages). Ta se od roku 1924, kdy byla založena, specializuje především na výrobu sportovních vozů. Nedílnou součástí tahače byla i kolesna (dělostřelecký vozík) a polní houfnice (dělo) používající k palbě pětadvacetiliberní (11 kg) tříštivotrhavé granáty. Tyto stroje byly použity Československou samostatnou obrněnou brigádou, která koncem druhé světové války obléhala spolu se spojenci německé armádní oddíly obklíčené ve městě Dunkerque. Pevnost padla 9. května 1945.

Morris Commercial C8 Mk III s kolesnou

Dělostřelecký tahač Morris C8 Mk III s kolesnou

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Hrany, které budete nařezávat (rýhovat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-).

Plochy, které budete z dílů vyřezávat, jsou značeny červenou úhlopříčkou, a prořezy v dílech pro zalepení os jsou značeny černou úhlopříčkou. Na ruby uvedených dílů si přeneste tyto rysky: rysky A-A přenesete na díly 1 a 2; B-B na díly 27 a 28; C-C na díly 1, 2, 3, 27 a 28; D-D na díly 27 a 28; E-E na díl 7. Model doplňují tabulky s identifikačním označením vozidel. Kdo je bude chtít použít, osadí je podle fotek. Při práci postupujte podle návodu a orientujte se podle návodných kreseb. Pro vozidlo to jsou kresby NK1, NK2, NK3 a NK4, pro kolesnu NK5 a NK6.

Návod (pdf)

NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba 1 (pdf)
Návodná kresba 2 (pdf)
Návodná kresba 3 (pdf)

Stavbu začněte sestavením přední části vozidla. Zkompletujte díl 4, přilepte ho na rub dílu 1, který připojte na vyznačené místo na dílu 6. Obdobně zpracujte díl 5, spojte ho s dílem 2, který přilepte rovněž na vyznačené místo na dílu 6.

Ke vzniklému celku připojte na díly 1, 4 a 5 díl 3. Zpracujte díl 50, přilepte ho na vyznačené místo na dílu 9 a ten osaďte na celek, tj. na díly 1, 2, 3 a 6. Pokračujte motorem: K dílu 10 připojte díl 11 a oba přilepte dílem 11 k celku, tj. přilepte na vyznačené místo na dílu 3. Zkompletujte díl 8, přilepte ho na rozložený díl 7, ten zkompletujte a oba připojte k celku, tj. přilepte na díly 6, 4, 5, 3, 10 a 11.

Částečně zpracujte díl 58, tj. vytvarujte jej a slepte jeho přední část (až k rysce -.-.-.-), pak horní část dílu přilepte na chlopničky oblouku dílu 1 a k dílu 3. Po proschnutí zbylou dolní část připojte k horní. Přední blatník je připojen k celku a obdobně zpracujte a připojte k celku i pravý blatník, tj. díl 59, který přilepte na díly 2 a 3. Vytvarujte a uzavřete díl 12, přilepte jej k dílu 13 a hotový chladič osaďte na vyznačené místo na motoru, tj. na díl 10.

Přední část odložte a začněte se stavbou zadní části vozidla. Vytvarujte a uzavřte díl 38 (2x), zalepte do něj díl 37 (2x) a obě zpracované části připojte z rubu k dílům 27 a 28. K dílu 27 přilepte z rubu zkompletovaný díl 32 a k dílu 28 připojte z rubu zpracovaný díl 33. Zkompletujte díl 34, připojte jej k dílům 27, 32, 28 a 33 a celek doplňte dílem 46. Na díly 32 a 34 přilepte díl 35 a na díly 33 a 34 přilepte díl 36. Zkompletujte dva díly 45 a díl 55, potom všechny tři osaďte na vyznačené místo na dílu 44. Ten pak připojte k celku, tj. přilepte ho nejdříve na díl 46 a pak na díly 27 a 28. Celek vyztužte dílem 29, který přilepte na díly 44, 27, 28 a 34. Zpracujte díl 42 a připojte ho k celku, tj. přilepte ho na vyznačené místo na dílu 34. Přitom zkusmo protáhněte zadní osu, tj. díl 23, díly 32 a 34, pak připojovaným dílem 42 a díly 34 a 33. Osa se musí volně otáčet a teprve pak můžete díl 42 přilepit na díl 34.

Díl 43 (špejle) přilepte k celku, tj. nasuňte ho do dílů 42 na jedné straně, pak do spojených dílů 29 a 34 na druhé straně a přilepte ho. Zkompletujte plátěnou stříšku, tj. díl 30, připojte ji k celku, tj. k dílům 29, 27 a 28, a pak už můžete spojit obě části vozidla - přilepte díl 6 na díly 27, 28 a 30. Zpracujte díl 31 a uzavřete dolní část vozidla - přilepte jej na díly 6, 27, 28 a 29.

Pokračujte dokončením zádě: Zkompletujte a vytvarujte blatníky, tj. díly 40 a 41, a přilepte je podle návodných kreseb na chlopně dílu 34. Obě zpracované palivové nádržky 39 připojte na vyznačené místo na dílu 34 a k blatníkům 40 a 41, kde jsou místa pro přilepení rovněž vyznačena. Zkompletujte díl 49, přilepte ho na vyznačené místo na zpracovaném dílu 48 a ten osaďte na zkompletovaný nosič 47, kde je místo pro přilepení dílu 48 vyznačeno. Hotový nosič připojte k celku, tj. přilepte ho na vyznačené místo na dílu 46. Zpracujte díly 51 a 52 a připojte je k celku, tj. přilepte je na vyznačená místa na dílu 46 a k dílu 47. Zpracujte nosiče rezervy, tj. díly 53 a 54, a osaďte je na celek, tj. na vyznačená místa na dílech 44 a 46.

Zadní část vozidla je dokončena a zbývá dokončit i část přední: Zkompletujte díl 14, osaďte jej na vyznačené místo na dílu 8 a zkompletovaný díl 18 osaďte rovněž na vyznačené místo na dílu 8. K dílům 14 a 18 připojte zpracovaný nárazník 20. Vytvarujte díl 16 (2x), přilepte jej na díl 17 (2x) a vzniklé prostorové útvary připojte ke zkompletovaným dílům 15 a 19. Hotový reflektor z dílů 15, 16 a 17 osaďte na vyznačené místo na nosiči 14 a další reflektor z dílů 19, 16 a 17 osaďte na nosič 15.

Zbývá vyrobit a osadit kola. Zkompletujte díl 26 (5x) a přilepte čtyři kusy na díl 25 a jeden kus na díl 25•. Dalšími pěti díly 24 uzavřete připravené celky. Kolo z dílů 24, 25• a 26 je rezerva a osaďte ji na díl 55 na zádi vozidla. Jedno kolo z dílů 24, 25 a 26 přilepte na přední osu 21, druhé ze stejných dílů na osu 23. Na obě osy nasuňte a přilepte ještě po jednom zpracovaném dílu 22. Po proschnutí nasuňte osy: přední, tj. díl 21, do držáků dílu 8, zadní, tj. díl 23, do držáků dílu 34. Přitom na osy navlékněte zbylé dva zpracované díly 22 a přilepte je. Po proschnutí na osy ještě navlékněte zbylá dvě kola z dílů 24, 25 a 26 a přilepte je. Po proschnutí se budou osy s koly volně otáčet v držácích dílů 8 a 34.

Kdo bude chtít, může nyní zpracovat identifikační tabulky a osadit je na příslušná místa, která jsou patrná z fotek.

Tím je vozidlo dokončeno, zatím jej odložte a začněte se stavbou kolesny. Zpracujte dvoje dvířka 61 a přilepte je na půdorysně uzavřený díl 60, který uzavřete horní deskou 62. Zkompletujte díl 63, zalepte do něj zpracovaný díl 64 a vzniklý prostorový útvar připojte k celku, tj. k dílu 60. Spodní deskou 65 uzavřete vnitřní prostor vozítka. Zpracujte dva díly 66 a osaďte je podle návodné kresby na celek, tj. přilepte je na díl 62 a k dílu 60 na rub stěny vozítka označené hvězdičkou. Zpracujte držáky blatníků 69 a 70, které přilepte na vyznačená místa na dílu 60. Zkompletujte a vytvarujte blatník 67 (levý blatník ve směru jízdy) a připojte ho k celku, tj. přilepte ho na vyznačené místo na dílu 63 a k držáku 69. Obdobně zpracujte, vytvarujte a osaďte i druhý blatník, tj. díl 68, který přilepte na díl 63 a k dílu 70. Zpracujte dva držáky 71 a přilepte je na oba blatníky i na vyznačená místa na dílu 60. Špejli 72 (o průměru 2,5 mm) oblepte dílem 73, na který připojte oblepení dílem 74. Zkompletujte držák 76, prostrčte jím oj z dílů 72, 73 a 74 a přilepte držák k oji. Zpracujte díl 77, vytvarujte ho a přilepte na vyznačená místa na držáku 76. Pak oj prostrčte vozítkem, přilepte ji k němu, a z druhé strany oblepte dílem 75. Zpracujte díl 78, přilepte k němu zkompletovaný díl 79 a hotový držák připojte k celku, tj. přilepte ho na díl 75 oje a k vozítku na vyznačené místo na dílu 60. Díl 80 vyrobený ze špejle a natřený černou tuší oblepte podle návodné kresby dvěma zpracovanými díly 81 (na levé straně) a přilepte jejich konce na vozítko, tj. na vyznačené místo na dílu 60. Druhý díl 80 zpracujte a osaďte stejným způsobem na celek pomocí dvou dílů 82.

Zbývají kola: Vytvarujte a uzavřete díl 84 (2x), přilepte ho na díl 83 (2x) a zakryjte dílem 85 (2x). Jedno hotové kolo navlečte na osu 86 a přilepte. Po proschnutí prostrčte osu vozítkem tak, aby kolo přilepené k ose bylo vzdáleno 0,5 mm od stěny vozítka. Pak na osu navlečte z druhé strany zbylé kolo a opět ve stejné vzdálenosti od vozítka je přilepte k ose.
Kolesna je hotova a kdo bude chtít, může na ni osadit identifikační tabulku - lepí se na pravá dvířka na zádi vozítka.


Houfnice Ordnance QF 25-pdr
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Návod (pdf)

Model britské houfnice doplňuje model tahače Morris s kolesnou z ABC č. 23. Pro stavbu platí stejné pokyny a upozornění jako pro tahač. Houfnice má dvě části - vlastní dělo a podkladové kolo pro usnadnění míření. Kolo bylo buď zavěšeno pod "skříňovou" lafetou, nebo umístěno na kolesně za tahačem. Při bojovém nasazení bylo kolo zatlačeno do terénu, dělo na ně bylo nasunuto a otáčeno podle pokynů zaměřovače pomocí 360stupňového měřítka na horní kruhové části podkladového kola. Na dílech kola jsou vyznačeny značky "a", "b" a "c", které při stavbě kola musí být osově umístěny nad sebou. Upozorňujeme, že umístění kola pod lafetou je velmi náročné a určené jen pro zkušené modeláře. Doporučujeme proto umístit podkladové kolo na kolesnu, případně prezentovat model v bojovém postavení.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba 1 (pdf)
Návodná kresba 2 (pdf)


Stavbu začněte zpracováním hlavně: Vytvarujte díl 31 a oblepte jím díl 39 (špejli), na které si předtím udělejte rysku pro oblepení dílu 33. Díl 33 zpracujte, nasuňte na špejli a přilepte ke špejli i k přední části hlavně, tj. k dílu 31. Vytvarujte díl 35 a oblepte s ním část špejle 39 za dílem 33. Zpracujte díl 36 a osaďte ho na zkompletovaný díl 37. Hlaveň z dílů 31, 33, 35 a 39 nasuňte dílem 39 do dílu 36 a přilepte špejlí a pláštěm hlavně, tj. dílem 35, k dílu 36 a dílem 33 k dílu 37. Zpracujte díl 32, nasuňte ho na hlaveň, tj. díl 31, a přilepte. Na ústí hlavně přilepte podle návodné kresby zkompletovaný díl 62.

Pokračujte nosnou konstrukcí. Zpracujte díl 2, přilepte ho na vyznačená místa na dílu 1 a díl 1 zkompletujte. K dílu 1 připojte zpracovaný díl 3. Zkompletujte díly 19 a 21 a připojte je podle návodné kresby k celku, tj. přilepte oba díly na vyznačená místa na dílech 1 a 2. Pomocí špejle 38 upevněte hlaveň v nosné konstrukci: špejli 38 protáhněte postupně díly 19, 37 a 21. Těsně za dílem 21 přilepte špejli 38 k dílu 21 a obdobně přilepte špejli i k dílu 19. Dbejte při tom na to, aby se hlaveň mohla mezi díly 19 a 21 zvedat a sklánět jen ztuha. Zkompletujte díl 20 a podle návodné kresby do něj zalepte (kanagomem) osy ze špendlíků: osu 22, ke které přilepte zpracovaný díl 23, a osu 24 s přilepeným a zpracovaným dílem 25. Celek připojte k dílům 19 a 1.

Pokračujte štítem děla. Zkompletujte díly 12, 17, 26, 27, 29, 30, 34 (2x) a 64. Na vlastní štít 29 přilepte na jeho líc na vyznačená místa díly 12, 17, 30 a 34 (2x) a na jeho rub díly 26, 27 a 64. Hotový štít osaďte na konstrukci na vyznačená místa na dílu 1: díl 26 osaďte na levou stranu konstrukce (ve směru střelby) a díl 27 na pravou stranu. Do dílu 40 vlepte díl 41 a hotový zaměřovač navlečte na osu 38 a přilepte.

Přední část děla zatím odložte a sestavte tzv. skříňovou lafetu. Díl 5 přilepte na díl 4, oba zkompletujte a k dílu 4 připojte zkompletovaný díl 6. Na ten osaďte zpracovaný díl 7 a k dílu 4 ještě přilepte na vyznačená místa zkompletované díly 10 a 8. K dílu 8 ještě připojte zpracovaný díl 9 a pak už lafetu spojte s přední částí: přilepte díl 4 na díl 3. Zpracujte dva díly 11 a přilepte je na vyznačená místa na dílu 3, ke kterému ještě připojte sedačku sestavenou z dílů 13 a 14. Zkompletujte díly 15 a 16 a osaďte je podle návodné kresby na vyznačená místa na dílu 4. Zkompletujte díl 60, oblepte jej dílem 61 a hotový nosič přilepte na vyznačené místo na dílu 1. Zpracujte závěs 28 a přilepte ho na vyznačená místa dílu 1.

Další prací je zpracování podvozku. Zkompletujte díly 48, 49, 50, 51, 52, 53 a 54. Díl 48 přilepte k celku, tj. přilepte ho na vyznačené místo na dílu 1, k němu a k dílu 1 přilepte díl 49 (na levou stranu) a díl 50 (na pravou stranu). Osu kol ze špejle, tj. díl 55, provlečte a přilepte k dílům 49 a 50 i k dílu 48. Na vyznačená místa na ose a k dílům 49 a 50 přilepte díly 51 a 52: díl 51 přilepte k ose 55 a k dílu 49, díl 52 k ose 55 a k dílu 50. Díl 53 navlečte na osu 55, k ose 55 a k dílu 51 jej přilepte, stejně díl 54 připojte k dílům 55 a 52. Sestavení kol je jednoduché. Vytvarujte a uzavřete díl 57, ke kterému přilepte díl 58. K dílu 56 připojte zkompletovaný díl 56• a díl 56 přilepte na díl 57. Stejným způsobem vyrobte i druhé kolo, pak obě kola navlečte na osu 55 a zajistěte je dvěma zarážkami 59, které zkompletujte a navlečte na osu 55. Kola se musí mezi dílem 53 a zarážkou 59 na levé straně volně otáčet, stejně tak jako kolo mezi díly 54 a zarážkou 59 na pravé straně. Pak obě zarážky 59 přilepte k ose 55.

Zbývá podkladové kolo. Zkompletujte a uzavřete díl 44, který přilepte na rub dílu 42 tak, aby rysky "a" a "b" na obou dílech byly totožné. Na díl 42 přilepte díl 46 (opět na rysky "a" a "b"), na který osaďte na vyznačená místa dva zpracované díly 47. Vytvarujte a uzavřete díl 43, přilepte ho z rubu na díl 42 (při respektování rysek "a", "b" a "c") a celek dokončete připojením dílu 45, který přilepte opět na rub dílu 42 a na chlopně dílů 43 a 44. Podkladové kolo můžete po proschnutí připojit k celku: nasuňte jej pod lafetu tak, aby otvory rysek "a" a "b" v dílu 44 odpovídaly otvorům v dílech 11 lafety, a pak jimi protáhněte špendlík, tj. díl 63. Dalším špendlíkem, tj. dílem 18, který provlečete lafetovým dílem 10 a dílem podkladového kola 43, zajistěte stabilitu kola. Pozor, tato úprava je vhodná jen pro zkušené modeláře! Pokud se vám ji nepodaří realizovat, umístěte podkladové kolo na kolesnu.SOUČÁSTI 3D MODELU

A dělostřelecký tahač v ABC č. 23
B kolesna v ABC č. 23
C houfnice v ABC č. 24


Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v měřítku 1:50 v ABC

stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007
obrněný transportér OT 64A 7/2007
pancéřová drezína typ 18 9/2007
obrněný betonový vůz Bison 13/2007
samohybné dělo SU 100 17/2007
Tatra 111 20/2007
lehký tank Stuart 24/2007
obrněný vůz Austin 2/2008
plovoucí transportér PTS 10 6/2008
průzkumné vozidlo Humber Mk. I Scout 9/2008
dělostřelecký radiolokátor SNAR-2 12/2008


KONSTRUKCE Richard Vyškovský