Taipei 101

Taipei 101
Sdílej
 
Originální série mrakodrapů speciálně v časopice ABC! Slep si je nejvyšší budovu světa v měřítku 1:1750.


V roce 2004 byl na Tchaj-wanu ve městě Taipei slavnostně otevřen mrakodrap TAIPEI 101, který je svou výškou 449 metrů (posuzováno podle kritéria výšky budovy bez antén a bez dalších nearchitektonických prvků, s anténou měří 508 m) nejvyšší budovou na světě. Inspirací pro konstrukci budovy byla tradiční rostlina této oblasti - bambus. Budova má celkem 101 pater, od tohoto čísla je odvozen i název mrakodrapu. Poslední patro je přibližně 60 m pod špičkou. Taipei 101 je i budovou s nejvýše položeným obydleným poschodím.


V základně mrakodrapu se nachází vstupní hala, fitness centra a kanceláře. V dalších osmi částech mrakodrapu jsou převážně kanceláře, v horních z těchto osmi pak najdeme restaurace a 88. patro je "rezervováno" pro devítisettunové závaží (tzv. Tuned Mass Damper), které umožňuje budově odolávat zemětřesením a ničivým tajfunům. V kruhové základně na vrcholu mrakodrapu je observatoř. Poslední nejvyšší patra budovy ukrývají komunikační zařízení.

Kvůli již zmíněným zemětřesením má mrakodrap 4,7 metru silnou základovou desku ze železobetonu, která je ukotvena 550 pilíři osmdesát metrů hluboko ve skále.


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Návod (pdf)

Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou kresleny červenou úhlopříčkou. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Model lze rozdělit na tři části, které budete zpracovávat samostatně: základna, věž a vrchol budovy.

Stavbu začněte základnou, kterou zhotovte z jediného dílu označeného číslem 1.


Pokračujte stavbou věže, která je horizontálně rozdělena do osmi shodných částí, označených čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Tyto díly samostatně zpracujte a připojte k sobě tak, aby se ve spodní části nacházel díl číslo 2 a ostatní části následovaly vzestupně, až k dílu číslo 9. Takto vytvořenou věž můžete připojit k základně 1.
Foto

Nyní pokračujte stavbou poslední části mrakodrapu - vrcholem budovy. Začněte skroužením dílu 10, který za pomocí chlopní spojte s dílem číslo 11. Tím vytvořte kruhovou základnu pro nejvyšší patra budovy z dílů 12 a 13. Špičku věže vytvořte ze špejle o průměru 2 mm, zkrácené na délku 34 mm a obarvěte ji na bílo tak, jak je to zakresleno v díle číslo 15. Jakmile barva zaschne, usaďte špejli na vrchol budovy pomocí dílu 14, do kterého vytvořte otvor na vyznačeném místě. Takto zkompletovaný vrchol můžete napevno připojit k věži.

Celou stavbu umístěte pro lepší stabilitu na podstavec 18 a model zakončete osazením čtyř válcových částí vytvořených z dílů 16 a 17, umístěných na všech čtyřech stranách na rozhraní základny a věže mrakodrapu.
NÁVRH Antonín Krejčíř
KONSTRUKCE Antonín Krejčíř

Video: Ohňostroj 2008 a Taipei 101