Motorový vůz M120.4

Motorový vůz M120.4
Sdílej
 
Vůz byl určen pro přepravu cestujících na vedlejších tratích a je pro něj charakteristické věžové stanoviště strojvedoucího. Za vzor 3D modelu sloužil vůz M120.417.

Motorové vozy M120.4 se vyráběly v letech 1930 až 1935 a celkem bylo vyrobeno 89 kusů.

NAVRŽENO PRO ABC

Modelová železnice mne fascinovala odjakživa. Sen o kolejišti a jezdících soupravách se mi z různých důvodů nikdy nesplnil. Až před asi 15 lety jsem si začal lepit makety železničních vozidel, nejdřív z plastu, potom jsem začal konstruovat papírové modely. Když vyhlásila redakce ABC konkurz na autory vystřihovánek, přihlásil jsem se. Setkání s renomovanými autory vystřihovánek na mne udělalo dojem. U svého koníčka jsem zůstal a měl jsem to štěstí, že o mé modely byl zájem a začaly se v ABC vydávat. Získat konstrukční podklady a množství fotografií, zejména dobových, a postavit testovací prototyp sice dá práci, ale výsledek stojí za to. Moje modely můžete klidně postavit do kolejiště vedle těch jezdících a nebudou vám dělat ostudu.
Luboslav Šléška


TECHNICKÁ DATA


rozchod kol: 1435 mm
počet náprav: 2
hmotnost prázdného vozu: 12 000 kg
hmotnost obsazeného a vyzbrojeného vozu: až 17 000 kg
jmenovitý výkon benzinového motoru: 75 kW
přenos výkonu: mechanický
počet míst k sezení: 36
počet míst ke stání: 10


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Návod (pdf)


Model je zjednodušen a měl by ho zvládnout i méně zkušený modelář. Pro náročnější modeláře jsme připravili i variantu s vnitřním zařízením a průhlednými okny. Čísla dílů náročnější verze jsou podložena modrou barvou.

Z kulatých párátek o průměru 2 mm si připravte osy dvojkolí 21 (2 kusy) a osy nárazníků 26 (4 kusy), rozměry a zbarvení najdete v kresbě modelu. Z drátu průměru 0,5 mm vyrobte hák 51 (díl je označen modře) a madla 50, rozměry a tvarování jsou opět uvedeny v kresbě.

Díly 22 podlepte čtvrtkou, díl 15 podlepte kancelářským papírem.

Pro jednodušší variantu díly 1, 3 a 4 doporučujeme podlepit kancelářským papírem. Díl 12 podlepte kancelářským papírem.
Na rub dílu 1 přeneste pomocnou úsečku A-A.

Pro složitější variantu podlepte díly 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 38 kancelářským papírem hnědé barvy. Na rub dílu 12 přeneste pomocné úsečky B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H a J-J. Tyto úsečky vymezují prostor pro nalepení dílu 14. Šablony na "zasklení" oken a dveří jsou označeny čísly 52 až 57. Šablony okopírujte na kopírce na průhlednou fólii. Okna podlepených dílů 1, 3, 4, 6, 7, 38 opatrně vyřežte a z rubu nalepte na díly gelovým sekundovým lepidlem vystřihnuté fólie. Boční dveře lze rovněž nahradit dílem 38 nebo vytvořit otevřené dveře.

Ohybové čáry značené plnou čarou zakončenou trojúhelníčkem narýhujte z líce kresby a čáry označené plnou čarou zakončenou kolečkem narýhujte z rubu. Model má několik variantních dílů. Lze použít variantní hák 51, tabulky s řadovým číslem 48, státní znak 49.

Orientace vozu a jednotlivých dílů je naznačena červenými šipkami.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba 1 (pdf)
Návodná kresba 2 (pdf)

Začněte zpracováním dílů 1, 2, 3, 4 a 5. Díly 2 nalepte na okraje střechy dílu 1, střed je označen krátkými úsečkami a musí lícovat s úsečkou A-A. K dílu 1 přilepte čela 3 a 4. Pozor, díly nezaměňte! Na takto vytvořenou sestavu nalepte střechu 5. Zkompletujte díly 6 a 7 a hotový celek nalepte na střechu dílu 1. Sestavte nádrže 8 a přilepte je k dílům 7 těsně na doraz ke střeše. Na vyznačená místa na střeše nalepte větráky z dílů 9, 10, 11.

Jednodušší varianta: Vytvarujte podlepený díl 12.

Složitější varianta: Na vystřihnutý díl 12, z rubu, do prostoru vymezeného úsečkami B-B až J-J, nalepte díl 14. Dejte pozor na orientaci. Sestavu dobře zatižte a nechte dokonale proschnout.

Společný postup: Sestavte podélníky 15. Dbejte, abyste neslepili chlopně, kterými se bude díl lepit na rám. Díl 15 slepte, chlopněmi položte na stůl tak, jak díl budete lepit na rám. Z obou stran chlopně zatižte (například krabičkami na CD a na ně položte knihu) tak, aby zátěž byla přitlačena co nejvíc na díl 15. Raději si nejdříve všechno vyzkoušejte bez lepení. Pokud uvedené kroky neuděláte, díl 15 se prohne do oblouku. Po proschnutí díly 15 nalepte na rám 12, zatižte a nechte proschnout. Potom díl 12 uzavřete spojkami 13. Na rám 12 nalepte sestavu chladiče 16, motor 17, převodovku 18 a vzduchové válce z dílů 19 a 20.

Složitější varianta: Z dílů 39 a 40 sestavte šachtu se schůdky, stěnu WC 41, sedadla a vše nalepte na díl 14.
Společný postup: Spojte sestavu kabiny a rámu. Díl 1 nasaďte na díl 12 (dolní okraje dílů musí lícovat) a opatrně přilepte. Slepte nejdříve dlouhé podélné hrany a po proschnutí slepte další.

Podle návodné kresby sestavte kola. Díl 58 namotejte bez lepení na špejli a vzniklou spirálu vložte do slepeného dílu 25. Volným koncem spirálu přilepte k dílu 25 a rozviňte ji tak, aby vytvořila stěnu kola. Přilepte druhý konec spirály. Hotová kola nasuňte na osu 21, vycentrujte je podle návodné kresby a na osu kola přilepte. Hotové dvojkolí vsuňte do otvorů na dílech 15.

Na čela vozu přilepte výztuže 34, na ně nárazníky sestavené z dílů 26, 27, 28. Sestavte reflektory z dílů 30, 31 a přilepte na čela. Mezi reflektory nalepte na dveře přechodové můstky 36. Čela doplňte šroubovkou 29 a vzduchovou hadicí 37. Nad dveře přilepte díly 32 a 33. Pozor, nezaměňte je. Z boku přilepte na spodek kabiny schůdek 35 a madla 50. Madla lepte gelovým sekundovým lepidlem. Celek nastříkejte lakem na vlasy a model je hotov.

NÁVRH Luboslav Šléška
KONSTRUKCE Luboslav Šléška


Více k tématu si přečtěte v článku Zelený věžák - Motorový vůz řady M 120.4