ABC Tower

ABC Tower
Sdílej
 
Vznik ABC Toweru provázela vášnivá diskuse o podobě tohoto unikátního mrakodrapu. Jestliže stavba vzbuzuje emoce, znamená to, že má nějaký charakter - a to je u velkých a významných staveb důležité.


S vědomím, že jde o futuristickou vizi, jsme si dovolili překročit hranice, které jsou pro někoho nepředstavitelné.

Ale podobně jako ve vědě představuje i v architektuře posouvání hranic přirozenou touhu po svobodě a objevování nového. ABC Tower je v měřítku světové architektury pouhá kapkou v moři, ale doufám, že čtenáře pobaví, rozzuří anebo přivede k zamyšlení, jak by mohla vypadat pražská čtvrť Holešovice třeba za sto let.

A protože součástí práce architekta jsou také modely, už se těším, až naši pracovní verzi v ateliéru vyměníme za tu, kterou jsme dali pro ABC dohromady s Antonínem Krejčířem. Je na rozdíl od našeho pracovního modelu barevná - a barva k architektuře přece patří!

Futuristická vize nového sídla redakce a multifunkční budovy ABC Tower je tvořena třemi bloky ve tvaru písmen A, B a C. Dosahuje 750 metrů a je tvořena krystalickou konstrukcí ve tvaru X z uhlíkových kompozitů, které se používají například v letectví a kosmonautice.

Před zahájením stavby by byla nutná demolice původního pražského Holešovického pivovaru (dnešní sídlo redakce) a příprava plochy pro základnu o rozměrech 140 x 140 metrů. U takto velkých staveb je samozřejmostí výborná organizace výstavby, tzv. project management stavby, který zaručí její hladký a rychlý průběh.

Budova ABC by se nepochybně stala ústředním landmarkem Holešovic a svým obsahem by nabízela vedle redakce ABC i prostor pro nové technické muzeum, galerii současného umění, národní knihovnu, zoologickou zahradu a množství parků, které zároveň zajistí příjemné klima uvnitř. Nedílnou součástí takového typu budov jsou rychlovýtahy, instalační a technická podlaží a speciální dopravní opatření, např. heliporty a přímé propojení s novou zastávkou pražského metra trasy C.
David Maštálka / A1architects

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Návod (pdf)


Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovanou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu bílou šipkou, jejíž špička směřuje na lom.

Výřezy ploch z dílů jsou kresleny červenou úhlopříčkou. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní, na nichž jsou čísla dílu, kam má být díl přilepen. Díly 1, 2 a 6 jsou poměrně velké, a proto je doporučujeme podlepit kancelářským papírem a nechat je pod zátěží důkladně proschnout, aby nedošlo k jejich zvlnění.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba (pdf)

Stavba modelu není nijak složitá, přesto je třeba pracovat přesně a pečlivě, aby si jednotlivé části na sebe sedly. Celá stavba je tvořena třemi bloky podobajícími se písmenům ABC.

Ve spodní části se nachází červený blok ve tvaru písmene A, kterým stavbu začněte. Obvodový plášť vytvořte spojením dílů 1 a 2, do kterých vlepte správně vytvarovaný otvor 4. Zespodu blok uzavřete dílem 3 a shora dílem 5, na kterém bude spočívat prostřední šedá část ve tvaru písmene B.

Prostřední část je tvořena obvodovým pláštěm 6 a dvěma otvory, které vytvořte z dílů 7 (dolní otvor) a 8 (horní otvor). Shora blok uzavřete předělovacím dílem 9. Prostřední část připojte k již hotovému spodnímu bloku.

Zbývá konstrukce posledního modrého bloku ve tvaru písmene C. Nenachází se v něm žádné otvory, přesto je jeho sestavení nejsložitější. Stavbu začněte dílem 10, ke kterému připojte vytvarované díly 11 a 12. Vytvořený celek spojte s dílem 13 a na vyznačené místo přilepte samostatně zpracovanou nejvyšší část stavby, díl 14. Hotový blok připojte k dokončeným předchozím dvou blokům a tím je celá stavba dokončena.

NÁVRH David Maštálka
KONSTRUKCE Antonín Krejčíř
SLEPENÍ Antonín KrejčířSÉRIE MRAKODRAPY V ABC

(1. Taipeo 101 - ABC 24/2008 )


(2. Petronas Towers (25-26/2008) )


(3. Sears Tower (2/2009) )


(4. John Hancock Center (3/2009) )


(5. Bank of China Tower (4/2009) )


6. ABC Tower