Eiffelova věž

Eiffelova věž
Sdílej
 
Nejvěrnější 3D model Eiffelova věž ke 120. výročí dokončení stavby v měřítku 1:1250.


Když jsem začínal s lepením papírových modelů, byl model Eiffelovy věže velmi vyhledávaný a zároveň téměř nedostupný. Internet nebyl, počítače byly v plenkách, kopírky pouze černobílé. Poptávka po jakýchkoli návodech se velmi často objevovala v burze ABC, ale sehnat je byl téměř nadlidský úkol. Nezbývalo, než Eiffelovku sestavit aspoň ze špejlí.

Dnes je situace samozřejmě jiná, přesto je model Eiffelovy věže stále atraktivní, tím spíš, že letos tahle pařížská dáma slaví 120. narozeniny. Jsem rád, že právě já jsem dostal příležitost pro čtenáře ABC připravit co nejvěrnější 3D papírovou napodobeninu dominanty hlavního města Francie - Paříže.
Antonín Krejčíř
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Návod (pdf)
Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou , jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou opatřeny mimo kresbu dílu bílou šipkou , jejíž špička směřuje na lom. Výřezy ploch z dílů jsou kresleny červenou úhlopříčkou. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní, na nichž jsou čísla dílu, kam má být díl přilepen.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba (pdf)
Stavba modelu není nijak složitá, přesto je třeba pracovat přesně a pečlivě. Model je možné rozdělit do čtyř částí, které budete zpracovávat samostatně.

Nejdříve se pusťte do spodní části - začíná u paty věže a končí první vyhlídkovou terasou. Pečlivě vystřihněte a zpracujte největší díl 1, což je vnější plášť základny věže. Pomocí chlopně jej uzavřete, aby tvořil jakýsi částečný plášť komolého hranolu. Z vnitřní části přilepte čtyři vystřižené díly 2.

Nyní se můžete pustit do nejníže položené vyhlídkové terasy. Shora je tvořena dílem 3, do něhož nezapomeňte vyříznout otvor. Zespodu přilepte rubovou stranou díl 4, rovněž s vyříznutým otvorem. Po obvodu připojte zpracovaný díl 5 a takto vytvořenou plošinu přilepte k základně.

Aby věž stála, je potřeba vytvořit čtyři kamenné patky, ke kterým je stavba ukotvena. Jejich obvod vytvarujte z dílů 6, zespodu umístěte díly 8 a celky shora uzavřete díly 7. Pozor! Patky nejsou souměrné a na otočení těchto dílů záleží. Vyznačení pro uchycení věže by mělo být v těch rozích, kde jsou hrany nejméně příkré. Základnu věže přilepte k patkám. K dokončení této první části zbývá zpracovat tři shodné objekty 9, které umístěte na vyhlídkovou plošinu.

Druhá část navazuje na první terasu a končí druhou vyhlídkovou plošinou. Její vnější plášť vytvořte ze dvou dílů 10 a dvou dílů 11. Z vnitřní části přilepte čtyři vystřižené díly 12 a spodní část plošiny 13. Prostřední vyhlídkovou terasu vytvarujte z dílu 14, který přilepte na rubovou stranu k dílu 13. Takto vytvořenou druhou část propojte k již hotové spodní části věže.

Třetí, nejprotáhlejší část vytvořte ze dvou dílů 15 a dvou dílů 16. Pečlivě přitom zpracujte osm podpěr, na kterých spočívá nejvyšší vyhlídková terasa, kterou vytvarujte z dílů 17, 18 a 19. Po proschnutí ji můžete opět připojit ke dvěma předchozím částem věže.

Čtvrtá a poslední část je nejmenší, ale nejnáročnější na slepení. Proto jsou vytvořeny dvě varianty, viz návodné kresby. Varianta pro zkušené a náročnější modeláře a varianta pro modeláře méně zručné nebo ty, kterým tolik nezáleží na detailech. Jednodušší varianta A spočívá ve vytvarování a slepení dílu 29 a umístění na nejvyšší vyhlídkovou plošinu.

Náročnější variantu B vytvořte vytvarováním několika hranolů a stříšek z dílů 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26. Do posledního dílu nezapomeňte vytvořit otvor pro umístění stožáru 27, který vyrobte ze špendlíku nebo tenkého drátu, kolem něhož omotejte ze dvou třetin díl 28. Vytvořenou věžičku připojte k již hotové věži. Tím je stavba modelu Eiffelovy věže u konce.

NÁVRH Antonín Krejčíř
KONSTRUKCE Antonín KrejčířEiffelova věž


Gustav Eiffel navrhl věž u příležitosti konání Světové výstavy a v Paříži byla oficiálně otevřena 15. května 1889. Původně měla stát pouhých dvacet let do roku 1909. Využívala se k vědeckým pokusům, jako vojenský i letový vysílač, bylo z ní spuštěno rozhlasové vysílání a byl na ni instalován první televizní vysílač ve Francii.

Během let několikrát změnila barvu a osvětlení. K letošnímu 120. výročí otevření dostane nový, bronzový nátěr. Dodnes ji navštívilo více než 243 milionů návštěvníků.