Kozí hrádek u Tábora

Kozí hrádek u Tábora
Sdílej
 
OPRAVA MĚŘÍTKA 3D MODELU KOZÍ HRÁDEK - U modelu Kozí hrádek jsme v tištěném ABC č. 14 chybně uvedli měřítko 1:1250. Správné měřítko je 1:250. Čtenářům se omlouváme. Redakce ABC


PODĚKOVÁNÍ ARCH. VYŠKOVSKÉMU

Model Kozího hrádku u Tábora vychází v období, kdy jeden z našich dlouholetých spolupracovníků-autorů 3D modelů, architekt Richard Vyškovský, slaví kulaté narozeniny. Richardu Vyškovskému děkujeme za tisíce hodin strávených u rýsovacího prkna a věříme, že ještě mnoho modelů připraví. Od září se můžete těšit na novou sérii českých veteránů, na kterých oslavenec právě pracuje.

Článek věnovaný panu Vyškovskému: 3D UNIVERZUM - Tužka versus počítačKozí hrádek u Tábora


Kozí hrádek je zřícenina gotického hradu. Od léta 1413 zde nalezl útočiště na necelý rok Jan Hus, proto byl hrádek prohlášen za národní kulturní památku.

První zmínky o Kozím hrádku jsou z roku 1377. Kozí Hrádek byl obehnaný 140 cm silnou zdí, na východní straně s bránou, měl studnu hlubokou 18 m a ve skále vytesané sklepní místnosti. Vnitřní hrad měl také silnou zeď a 25 m vysoký věžovitý panský palác. V roce 1438 vyhořel a pak po staletí sloužil pouze jako zdroj stavebního kamene. Postupně ho zanášela zemina a v terénu vznikla kamenitá homole zarostlá stromy a keři.

Na konci 19. stol. se začalo s odkrýváním trosek. Odkrytý Kozí hrádek byl v první polovině 20. stol. odborně prozkoumán a zakonzervován, po r. 1970 byl opět v péči odborníků a po opravných pracích na zbytku zdiva i v okolním terénu je dnes zřícenina přístupná veřejnosti. Navštívit ji můžete od května do září každý den mimo pondělí, od 10 do 16.30 hod.
Zdroj: Wikipedia


AUTOR O VYKOPÁVKÁCH

Po vypuknutí husitských válek v první pol. 15. stol. byl hrad obležen, dobyt a vypálen. Díky vykopávkám A. Švehly na přelomu 18. a 19. stol. a nálezům keramiky, stavebních fragmentů a dalších artefaktů dnes máme informace o jeho vzhledu i funkcích jednotlivých objektů a celkového provozu hradní zástavby.


Hradební zdivo postupně rozebírali lidé z okolí a v 18. stol. byly zbylé stavby roztrhány střelným prachem. V sutinách se při vykopávkách našel i zvonek ze střešní zvoničky, který zřejmě naposledy zvonil na poplach při dobývání hradu.
Richard VyškovskýPŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Návod (pdf)
Hrany, které budete rýhovat (nařezávat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-.). Na ruby některých dílů si přeneste propíchnutím úsečky, na jejichž spojnice budete v průběhu stavby modelu lepit některé díly: rysky A-A přeneste na díly 21, 42 a 53 a rysky B-B na díl 42. Spojení terénů vnějších částí je zajištěno terénními spojkami. Spojení je místo čísel vyznačeno písmeny "a-k" a "m-n".

NÁVOD NA SLEPENÍNávodná kresba 1 (pdf) Návodná kresba 2 (pdf)
Stavbu modelu začněte zpracováním obytné věže. Zkompletujete díl 3, přilepte k němu díl 4 a hotový arkýř připojte na vyznačené místo na rozloženém dílu 1. Dále zpracujte padací most, tj. díl 2, přilepte ho na díl 1 a následně díl 1 půdorysně uzavřete. Z dílů 6, 7 a 8 sestavte střechu, osaďte ji na díl 1 a pak celek doplňte dalšími zkompletovanými prvky. Jsou to velký vikýř 9, čtyři malé vikýře 16, komín 15 a zvonička zhotovená z dílů 10 a 11. K obytné věži připojte terén vnitřního hradu, tj. díl 13 připojte k dílu 12. Oba díly přilepte na vyznačená místa na dílu 1 a celek doplňte dílem 14, který spojte s dílem 13 a připojte k dílu 1.

Obytnou věž zatím odložte a pokračujte stavbou vnitřního hradu. Začněte hospodářskou budovou, ve které byla sýpka a prostory pro ubytování posádky a služebnictva. Nejdříve sestavte střechu: k dílu 18 připojte díly 19 a 20 a hotovou střechu osaďte na stěny stavení, tj. na půdorysně uzavřený díl 17.

Ten pak připojte k terénu kolem obytné věže, tj. k dílům 12 a 14. Pokračujte vnitřní hradbou a zkompletujte samostatně díly 22 a 23. Chlopeň vrat v dílu 22 oblepte dvěma dveřními díly 22• a obdobně dvěma dalšími díly 40• oblepte dveřní chlopeň ve vratech dílu 40. Díl 40 přilepte na vyznačené místo na dílu 23 a pak i s dílem 23 na rub dílu 22. Vzniklou hradbu připojte k celku, tj. lepte díl 23 na díly 17 a 12 a díl 22 na díly 12, 13 a 14. Zpracujte schody 62 a vlepte je do celku, tj. na díly 12 a 22.

Zkompletujte poslední vnitřní hradbu 21 a připojte ji k celku, tj. lepte ji na díly 22, 17 a terén 14. Zpracujte přechod z obytné věže na hradby, tj. díl 5, a vlepte do celku, tj. přilepte na vyznačené místo na dílu 1 a na ochoz hradby 21, kde je místo pro přilepení rovněž vyznačeno. Zkompletujte prevét 24, do kterého zalepte dolní část 25, a hotový jej osaďte na vyznačené místo hradby 21. Padací most, tj. díl 2, sklopte na ochoz dílu 22 a přilepte.

Tím je vnitřní hrad dokončen a začněte zpracovávat příhrádek. Začněte kuchyní, u které zpracujete klenbu 30, kterou připojte ke stěnám, tj. k půdorysně uzavřenému dílu 29. Vršek klenby uzavřete dílem 30•, který lepte na díl 30. Zkompletujte komín 31 a osaďte na vyznačené místo na vrcholu klenby, tj. na díl 30•. Hotovou kuchyni zatím odložte a sestavte hospodářské stavení, ve kterém byla i kovárna s přístřeškem pro kování koní.

Střechu, kterou zpracujete z dílů 28 a 27, osaďte na tři stěny, tj. na díl 26, a na vyznačené místo na dílu 26 přilepte připravenou kuchyň. Zpracujte střechu s přístřeškem 46, na vyznačená místa jejího podhledu přilepte dva zkompletované pilířky 47 a hotový přístřešek připojte dílem 46 pod střechu 27. Zpracujte komín kovárny 32 a osaďte na vyznačené místo na dílu 27.

Schody 44 připojte k terénu přihrádku, tj. k dílu 41, a ten přilepte ke kuchyni, tj. k dílu 29, a k hospodářskému stavení, tj. k dílu 26. Tento celek teď připojte k vnitřnímu hradu, tj. lepte díl 26 na díly 22 a 21, díl 41 na díl 22 a schody 44 rovněž na díl 22. Pokračujte studnou, která je umístěna v dřevěné věžičce připojené k hradbám. Nejdříve zpracujte hradbu 42, ke které připojte stěny věžičky, tj. díl 48. Na věžičku osaďte zkompletovanou stříšku 45.

Zpracujte vrátnici (roubený domek), tj. díl 43, který připojte k hradbě 42, a pak hradbu i s přístavbami připojte k celku, tj. k terénu 41 a hradbě z dílů 22 a 40. Vstupním objektem celého hradu je věž brány s padacím mostem. Most 39 zpracujte a přilepte na vyznačené místo na rozloženém dílu 33, ten půdorysně uzavřete a osaďte na něj střechu z dílů 35, 36 a 37. Na střechu přilepte zpracovaný vikýř 38 a pak hotový objekt připojte k celku, kde přilepte díl 33 k dílům 29, 41, 42 a 43.

Pokračujte parkánem, tj. vnější hradbou: zpracujte hradbu 53, připojte ji k terénu 51 a doplňte zkompletovaným domkem z dílů 49 a 50. K vzniklému prostorovému útvaru připojte zpracovanou hradbu 54, lepte ji na díly 53, 49 a na terén 52, který přilepte k domku 49 a hradbě 54. Celý tento útvar teď připojte k celku: lepte díl 51 na 23, domek 49 na hradbu 23 a nakonec terén 52 na díly 23 a 17. K celku ještě připojte parkánový terén 58 a další terén 59, který přilepte k dílům 17 a 21. K nim a k hradbě 54 budete lepit zbylé vnější hradby.

Jsou to zpracované díly 55, které lepte na díly 54, 58 a 59, a dále díly 56 a 57, které vzájemně spojte a připojte k celku: díl 56 na 55 a 59, díl 57 na 56, 59 a 26. Terénním dílem 34 zafixujte vstupní bránu 33, ke které jej připojte stejně tak jako ke kuchyni, tj. k dílu 29. Zpracujete dva pilíře 60, osaďte je na vyznačená místa na terénu 34 a na ně připojte zpracovaný most 61. K pilířku u vstupní brány ještě přilepte padací most 39.

Poslední prací je přilepení terénních spojek po obvodu hradu - jsou značeny písmeny malé abecedy. Spojku "a" přilepte na díly 33 a 42, spojku "b" na 42, spojku "c" na 42 a 53, spojku "d" na 53 a 54, spojku "e" na 54 a 55, spojky "f" a "g" na 55, spojku "h" na 55 a 56, spojku "i" na 56, spojku "j" na 56 a 57, spojky "k" a "m" na 57 a spojku "n" na 26 a 29.

NÁVRH Richard Vyškovský
KONSTRUKCE Richard Vyškovský