LF-109 Pionýr

Sdílej
 
Házecí model československého školního větroně

Házecí model československého školního větroněPapírové házedlo LF-109 bylo původně pro ABC konstruováno na dvoustranu. V tomto provedení měl model rozpětí 400 mm, takže bylo nutné náběžné hrany křídla a vodorovné ocasní plochy (dále jen VOP) zpevnit proužky balzy tloušťky 1 mm. U dnešního modelu, který je zmenšen na jednu stránku, tyto výztuhy odpadají (vyjma zpevnění vzpěr č. 6). Stavba modelu je jednoduchá. Pečlivě vystřihnete jednotlivé díly a lehce naříznete místa ohybu. Stavbu začnete křídlem. Slepíte k sobě obě poloviny (č. 1 a 2), po dokonalém zaschnutí lepidla přehnete chlopně na náběžné hraně a přilepíte je. Po této operaci je dobré křídlo zatížit a v tomto stavu nechat lepidlo vytvrdit. Stejným způsobem slepíte VOP č. 3 a trup složený z dílů č. 4 a 5. U trupu ale nesmíte lepidlo nanést na vrchní chlopně! Ty po vytvrzení lepidla rozevřete, takže vytvoří lůžko, na které posadíte hotové křídlo. Nyní podlepíte vzpěry č. 6 proužkem balzy tloušťky 1 mm, ohnete chlopně č. 7 k připevnění VOP a můžete model sestavit. Sestavení modelu. Chlopně č. 7 přilepíte k trupu, posadíte na ně hotovou VOP č. 3 a zalepíte ji. Pozor, VOP musí být při čelním pohledu na trup kolmá! U křídla vytvarujete vzepětí (je dané délkou vzpěr), křídlo posadíte do lože a zalepíte je. Po dokonalém zaschnutí lepidla přilepíte k trupu i křídlu vzpěry č. 6. Pozor, jestliže VOP musí být na trup při čelním pohledu kolmá, potom křídlo musí na obou stranách svírat vůči trupu stejný úhel! Létání. Házedlo LF-109 je jen lepší vlaštovkou, a tak od něj nečekejte převratné výkony. Jestliže jste ale dodrželi návod, budete příjemně překvapeni. Nejprve je potřeba pionýra dovážit. Jako zátěž poslouží docela obyčejná kancelářská sponka. Správně vyvážený model leží podepřen v místě těžiště (je označeno písmenem T a terčem) vodorovně nebo s nosem skloněným mírně k zemi. Při prvním letu model klouznete do trávy směrem proti případnému vánku. Letí-li pozvolným kluzem, je vše v pořádku. Letí-li prudce k zemi, zadní část VOP vyhnete vzhůru, v opačném případě (houpe) vyhnete VOP dolů. Pak už s pionýrem létáte jako se zmíněnou vlaštovkou.

HISTORIE

Dvoumístný vzpěrový hornoplošník LF-109 byl v československém bezmotorovém létání pojmem, neboť nejeden vojenský či dopravní pilot zahájil svou leteckou kariéru právě s tímto strojem. Pionýry měly v padesátých letech nezastupitelné místo v našem leteckém školství. Po absolvování základního bezmotorového výcviku plachtaři přecházeli z dvoumístných pionýrů na jednomístné vzpěrové hornoplošníky Z-24 Krajánek, později na výkonné větroně Z-25 a Z-125 Šohaj.

TECHNICKÉ ÚDAJE

LF-109 Pionýr byl dvoumístný vzpěrový hornoplošník smíšené konstrukce. Dřevěná kostra křídla a ocasních ploch byla potažena překližkou a plátnem. Trup byl svařen z ocelových trubek a taktéž měl plátěný potah. Kolo pod trupem bylo pevné. Piloti seděli v prosklené kabině za sebou (první žák, za ním instruktor), překryt pilotního prostoru se odklápěl do boku. Rozpětí 13,47 m, délka 7,78 m, klouzavost 18,5, max. rychlost 220 km/h., min. rychlost 50 km/h.

Autor

Letu zdar! Václav Šorel Kresba Jaroslav Velc