Indiánské pueblo

Sdílej
 

Po zaschnutí lepidla stavbu ostříhnete po obvodu a podle potřeby zaretušujete terén barvami a zbytky pásků B. Podle návodných kreseb rozmístíte na stropy 20 poklopů 39 a ve vhodných délkách 15 přístupových žebříků 40, které přilepíte k papíru natupo. Nakonec můžete pueblo oživit postavičkami indiánů: figurky 49 až 54 znázorňují pastvu ovcí a sklizeň fazolí - jednostranně nakreslené díly umístíte na pole 47 co nejblíže ke zdi puebla, dopředu pak figurky oboustranné. Indiány 55 a 56 postavíte na schody a k výklenku chléva. Postavičky 57, 58 a 59 nalepíte natupo na žebříky, figurku 60 nalepíte sklánějící se k žebříku. Figurky 61 a 62 umístíte libovolně do otevřených stropních průlezů. Koberec 63 lze umístit na trámky největší čelní stěny dílu 3 a před něj tkadleny 64, 65. Indiána 66 postavíte na strop a ochoz budovy 8/38, další figurky 67 až 71 představují rodinné příslušníky. Náčelníka a rokující indiány 72 až 75 umístíte nejlépe na budovu 7, díly 76 až 80 jsou hlídky, které rozmístíte podle vlastního uvážení. Stavbu puebla je možné upravit, začistit, terén vylepšit modelovou drtí apod. - vše už závisí na vašem vkusu, chuti a fantazii. Věřím, že se vám práce vydařila a že jste s indiánským příbytkem spokojeni. Na příští spolupráci se těší

ARCHITEKTURA

Především v oblasti řeky Rio Grande v Novém Mexiku a v rozsáhlých pustinách arizonské pouště na jihozápadě USA se zachovaly sotva tři desítky puebel z více než šedesáti původních "měst plných lidí". Byly objeveny kolem roku 1540. S rozvojem stavitelství indiáni využívali různých skalních převisů, lavic a hlubokých rozsedlin, které vyplňovali stavbami z nepálených, jen usušených cihel. Tak vznikaly někdy až pětipatrové zvláštní objekty o několika stech místnostech. V jednom pueblu mohlo žít až tisíc lidí. Stropy a podlahy indiáni zpevňovali trámy, proplétaným rákosem a udusávali je hlínou. Zdi, převážně vnitřní, omítali a zkrášlovali hlinkovými malbami. Z obranných důvodů neměla puebla v přízemí žádné vchody. Dveře, vždy opatřené malými střílnami, byly až v patrech, kam se obyvatelé dostávali po žebřících, které v případě nebezpečí vytahovali nahoru.