Když teče krev

Sdílej
 
Souboje zvířat mohou končit smrtí Není snadné odpovědět na otázku, proč některé lidi tak magicky přitahuje krev. Snad proto, že utrpení, zranění a smrt provázejí lidské pokolení od samého počátku, že pohled na strádání protivníka přináší potěšení a opojný pocit vítězství. Stejně jako ve zvířecí říši i mezi lidmi se stále dokola vyznává heslo silnější vítězí. Souvislosti mezi agresivním chováním zvířat a lidí jsou opravdu pozoruhodné.

Hřebci spolu bojují nemilosrdně, zasazují si bolestivé a prudké údery kopyty. Jen vzácně si však dva rivalové způsobí nějaké zranění, to co je nebezpečné pro člověka, kůň bez potíží přečká. Na obrázku jsou bílí hřebci ze španělské Galicie.Ve stádu vysoké zvěře v době říje bojují mezi sebou jeleni o přízeň laní. Pravidla tohoto rytířského souboje jsou jasná. Nejsilnější jelen, tedy ten, který dokáže všechny své soky v hrůzyplně vyhlížejících srážkách přetlačit parohy, má výsostné právo oplodnit partnerky. Za tu námahu a týdny nekonečného obhajování pozice mu to zřejmě stojí, i když spíše než vlastní spojení se samicí ho, jak se zdá, uspokojuje nenahraditelný pocit vítězství a síly. Pro jelení stádo je tento přirozený výběr otce mláďat výhodný, neboť nejsilnější jedinec nese nejvýhodnější genetickou informaci pro potomstvo a je velká šance, že jeho mláďata budou v průměru silnější a odolnější než mláďata slabších jelenů. V lidské společnosti se již od dětských let chlapečci na písku perou o přízeň holčiček, dospívající chlapci a muži volí zase jiné formy boje o budoucí partnerky, a vlastně celý život mužů je snahou prosadit se na úkor konkurentů v práci a v životě vůbec. I zde - podobně jako u jelenů - stojí v pozadí všeho snažení nepsané pravidlo, že silnější (úspěšnější) jedinec si může vybrat lepší (hezčí, výhodnější, bohatší) partnerku a zabezpečí svého potomka lépe než jedinec méně úspěšný. Dva statní jeleni se při podzimní říji zaklesli parohy a v boji, který jako nebezpečný jen vypadá, usilují o vedoucí postavení ve stáduU jelenů končí jen málokterý souboj tragicky, stává se přesto ojediněle, že oba bojovníci se zaklíní a posléze uhynou, aniž by se dokázali oddělit, případně jelen s netypickými parohy (vlivem genetické nebo metabolické poruchy roste jeden z nich do tvaru meče) svého soka probodne jako středověký rytíř. I u lidí končívá boj o partnera nezřídka tragicky - soubojem, sebevraždou nebo dokonce zabitím.

Silnější nemusí vyhrávat

Šakali se perou o nejlepší kusy ze zdechliny, která zbyla po hostině lvů. Hrozivě vypadající rvačka obvykle končí včasným ústupem slabšího protivníkaPodobně jako u jelenů bojují o přízeň samic samečci nejrůznějších druhů zvířat: ryby, ještěři, hadi, želvy, ale taky ptáci a savci. Dokonce i tam, kde žádnou samičku široko daleko nevidíme a důvod souboje nám uniká, jde nakonec opět o snahu uhájit výsostné postavení ve skupině, hejnu nebo stádu, případně obhájit hranice teritoria. Samozřejmě především proto, aby vítěze nikdo neobtěžoval při oplodňování partnerek. U některých zvířat to ale nemusí být tak prosté. Samečky zaujaté bojem zatím totiž leckdy při oplodňování překvapivě nahradí nenápadní a pro boj na veřejném kolbišti nedostatečně připravení samečci. V pralesích Střední a Jižní Ameriky žijí drobní pěvci - pipulky (Pipridae). Samci jsou jasně zbarveni, často s kontrastními žlutými a červenými partiemi na hlavách a zádech, zatímco samice jsou nenápadně šedé. V době námluv se samci shromažďují na tradičních tokaništích, kde předvádějí na vodorovných větvičkách velice složitý tok. Ten je hlasitý a díky barvám samečků zdaleka nápadný. Hluk láká samičky, které se shromažďují v okolí tokanišť a provokují samečky k ještě bouřlivějším tancům. Jakmile si některá ze samiček vybere mezi tanečníky partnera, dojde k oplození a tím jejich vzájemný vztah končí. U některých druhů pipulek tančí dokonce několik samců společně a pouze jeden z nich se nakonec páří se samicí, i když sám bez pomoci rivalů by neměl šanci. Až potud je vše jasné. Ovšem vedle překrásně zbarvených samečků byli objeveni i samečci nenápadní, podobající se spíše samicím. Ostatní samci je nepovažují za důstojné rivaly (možná je ani neregistrují), a tak zatímco se krasavci na větvích předvádějí a snaží, oni se, seč jim síly stačí, věnují něžnému pohlaví.

HRŮZOSTRAŠNÁ PODÍVANÁ

Hrůzostrašná podívanáSamci ovcí a koz spolu zcela běžně bojují tak, že do sebe vrážejí hlavou ozbrojenou rohy. Tyto údery jsou tak tvrdé, že každý jiný tvor by je zaplatil zraněním nebo dokonce smrtí. Berani a kozlové si ale překvapivě nezpůsobují žádná zranění, protože jejich cílem není likvidace protivníka, nýbrž jeho vytlačení z kolbiště. Mají lebeční kosti (zvláště čelní) mimořádně zesílené a pevně spojené. Celý organismus je navíc díky stálým soubojům (trkají se již malí kozlíci) na tvrdé srážky přivyklý.

POZOR NA NOSOROŽCE

Pozor na nosorožceRozzuřený nosorožec patří k nejnebezpečnějším zvířatům. Známe celou řadu případů, kdy útočící samec zabil člověka nebo převrhl a zničil terénní vůz. Jeho chování přitom bylo zcela pochopitelné, protože zaháněl nepřítele a vetřelce stejným způsobem, jakým zahání svého protivníka: neočekávaným úderem rohy do boku. Jenže zatímco člověk je zcela nepřizpůsobený (útok zpravidla nepřežije) a automobil má na boku jen obyčejný plech, nosorožec zde má nesmírně silnou a pružnou kůži doplněnou podkožní vrstvou tuku, takže úder, na který je připraven, přežije bez zranění.