České poštovní známky

Sdílej
 
Myslivost v ročních obdobích

Takto se jmenuje čtyřznámková emise s datem vydání 4. října. Myslivost má u nás dlouhou tradici a být myslivcem neznamená lovnou zvěř jen střílet, ale hlavně o ni pečovat. Starosti s honitbou, s jarním hnízděním pernaté zvěře, pozdější srnčí či jelení říjí, příprava sena a zimní nekonečné cesty ke vzdáleným krmelcům - to je jen malá část práce myslivců. Sokolnictví, téma jedné ze známek, patří k nejstarším způsobům lovu. Sokolníci pečují o dnes již velmi vzácné druhy dravců a pokoušejí se je vrátit do volné přírody. Známky jsou vydány v oblíbeném šachovnicovém soutisku 2+2. Doprovází je několik velmi zdařilých motivů na obálkách prvního dne (FDC). Myslivost v ročních obdobích Myslivost v ročních obdobích Myslivost v ročních obdobích Myslivost v ročních obdobích