České poštovní známky

Sdílej
 
Umělecká díla na známkách

Mistr Theodorik Jan Brandl Alfons Mucha Tato emise patří každý rok k nejoblíbenějším a nejuznávanějším českým známkám. První známkou v nominální hodnotě 13 Kč je rytecký přepis obrazu Svatý Lukáš Evangelista od Mistra Theodorika (kolem roku 1370). Mistr Theodorik, zvaný Dětřich nebo Zelo (Horlivý), byl představeným staroměstského malířského bratrstva a stal se dvorním malířem Karla IV. Dobře znal byzantskou a italskou malbu ikon. Karel IV., který dal zbudovat v letech 1348 - 1357 nedaleko Prahy hrad Karlštejn k zabezpečení korunovačních klenotů, důležitých státních listin a relikvií, pověřil Theodorika malířskou výzdobou kaple sv. Kříže. Kaple se stěnami osázenými polodrahokamy byla ozdobena 127 deskovými obrazy Theodorika a jeho žáků, které patří k vrcholům soudobé evropské malby. Druhá známka s nominální hodnotou 17 Kč je od českého malíře Petra Jana Brandla (1668 - 1735), který patří k hlavním představitelům českého vrcholného baroka. Byl mistrem staroměstského malířského cechu a stal se velmi vyhledávaným malířem portrétů i oltářních obrazů. Zejména u stařeckých typů hlav světců prokázal mimořádný cit pro psychologickou charakteristiku. Obraz Simeona s Ježíškem, který vidíte na známce, je mistrovskou ukázkou jeho díla. Třetí a poslední známkou této prestižní emise v nominální hodnotě 26 Kč je rytecký přepis obrazu Bruneta ze série Byzantské hlavy od českého malíře, grafika a návrháře Alfonse Muchy (1860 - 1939), představitele evropské secese. Mucha vytvořil nový dekorativní sloh založený na vyhraněné stylizaci a ornamentu. Zabýval se dekorační a knižní grafikou, ilustrací, navrhoval nábytek i šperky. Velmi známé jsou nejen jeho plakáty propagující výstavy a průmyslové výrobky, ale především divadelní plakáty, na kterých vyniká krása a půvab žen. Po návratu z Francie a USA do Čech vytvořil monu-mentální dílo Slovanská epopej, navrhl bankovky, naše první poštovní známky - známé Hradčany - i okno katedrály sv. Víta v Praze. PRAHA - MUCHA - 15.11. 2000